Keskiviikko 26 Kesäk.

Vaasassa. Ilkan kevätkokous. Voitto merkittiin olevan vähän yli 19 200:- Ehdotuksestani jätettiin hallinnon tehtäväksi toimittaa lähimpien henkilöiden kesken pienten lahjapalkkioiden jakelu viime vuodelta. Hallinto käsitteli sitten palkkakysymykset. Haapalan viimevuoden palkka oli ollut 5000,- Lisättiin 2200,- joten se tuli olemaan 7200,- Smk 2200,- on jätettävä velan lyhennykseksi. Palkkansa tämän vuoden alusta toukok. loppuun on à 600:- kuuk. Kesäk. 1 p:stä à 700:- kuukaudelta. Ilmoitin Haapalalle että tämä järjestely katsotaan tältä vuodelta lopulliseksi, ettei sitä tulevana vuotena enää lisätä. Jos elintarveasioissa tapahtuu aivan yllättäviä, ainoastaan siinä tapauksessa voidaan asia syksyllä ottaa uudelleen esiin, jolloin käsitellään kaikkien palkkasuhteet. Haapala tyytyi. – Havu sai kesäkuun alusta 450:- tyytyi.
Sen lisäksi jaettiin lahjoina; Harjulle 600:- Rva Niemelle, Haapalalle ja Havulle kullekin 200:-
Harju kimmastui ensin, kun hänen suhteensa ei korotettu, koska se tehtiin Haapalan suhteen. Mutta hän oli viime vuodelta saanut n. 7400:- tältä vuodelta todennäköisesti paljon enempi. Haapala pyrki vain Harjun rinnalle.
Sovittiin.
Minun palkka-asiani otettiin myös esille, vaikka en olisi tahtonut. Ennen oli se: valtionp. kuukausilta 150:- toimituksessa välittömästi-olokuukausilta 333–33. – Nyt he tahtoivat valtiopäiväkuukausilta maksaa 300:- sekä muilta 600:- Olisivat mielellään korottaneet kork[eammlle] kuin Haapalan, ainakin siihen, mutta periaatteellisista syistä siitä kieltäyisin. Minusta ei koskaan saa kukaan sanoa, että olen Ilkassa etsinyt taloudellisia etujani.
Täällä on tietona, että Vaasassa harjoitetaan sinikaarteja. Niiden luullaan olevan kuningasmielisten hommia. Otetaan tarkempi selko.