Keskiviikkona 12. Helmik.

Viron komiteassa tarvitaan helmikuun lop-puun 5 milj.– Kansallispank[issa] on 1,600,000:- ja hallituksella 3 milj. Viron rahoja. Virosta saatu 1 milj. Viron hallitus näinä päivänä luvannut 2 milj. Englannin Viron lainaa ei lähemmin tunneta, mutta toivo on saada. Miehistölle, niille jotka vaatettavat itsensä, annetaan rahassa 2000 mk.
Maaliskuulla tarvitaan palkkaukseen 850,000 mk. Varoja maaliskuulle arveltiin ulottuvan 2 milj.
Saksan lähettiläs oli kääntynyt Komitean puoleen kysyen josko olisi mahdollista saada suomalaisia vapaajoukkoja lättiläiselle rintamalle. Rahamenoista vastaa Saksa.
Samanlainen pyyntö oli tehty jo ennen lättiläisten puolesta, ministeri Ullman.
Vapaaherra Brück oli ilmoittanut että palkka ei tule kysymykseen; Louhivuori vastannut ettei tässä ole myöskään kysymys tavallisista palkkajoukoista.
Lausuin, että tähän otteeseen ei meidän pitäisi ryhtyä. Tarvitsemme miehet oman maan turvaksi ja mahdollisesti Itä-Karjalaa varten.
Louhivuori kieltänyt kenr. Vetzeriä, ettei suomalaisia saa viedä Viron rajojen ulkopuolelle.
Honkajuuri: Ei pitäisi suomalaisia syöstä Lätinmaahan. Poikkeustapauksissa voisi laskea Lätinkin alueelle jos strategia vaatisi.
Ivalo oli myös sitä mieltä, ettei voida lähettää miehiä Lätinmaahan.
Juutilainen yhtyi samaan.
Päätettiin ettei mitään itsenäistä apua anneta Lätin maahan. Puheenjohtaja sai asiakseen ilmoittaa suullisesti asiasta omalle hallitukselle ja von Brückille.
Ruhtinas Volkonski mennyt Viroon puuhaten lupaa saada venäl. joukkojen kokoontua Virossa, joko Viron joukkoihin tai Lätin. W:ski ilmoittaa kannattavansa Virolle jonkullaista autonomiaa.
Sähkösanomia: Eräs Varjonen, vapaaeht. ammuttu Virossa santarmiurkkijana. – Eräs vääpeli tappelussa saanut surmansa. Tappelevat keskenään Ekströmin ja Vetzerin joukot.