Keskiviikkona 13. Marrask.

Ryhmässä Selostin edellisen.
Luopajärvi arveli, että Mannerheim mahdollisesti Englannissa toimii kuningaskysymyksen hyväksi. Epäili, että monarkistien taholla on koira haudattuna sovintopuuhiin. Meidän oli kesällä voitettava aikaa ja me voitimme kaikki. Monarkistien asema on nyt sama. Bolshevistivaara on suuri. Jos jossain sotilasosastossa sattuisi kahakka, olisi vaara suuri. Pidettävä kiinni, että vaalit ovat nopeasti ja että pyydetäisiin Hessenin prinssiä kieltäytymään tänne tulemasta. Hallitus mikäli mahdollista, nuorista miehistä.
Joukahainen – –
Schauman tuli ryhmään. Lordi Cesililtä oli tullut konsulille Helsingissä sähkösanoma, jossa sanotaan, että Suur-Britania on halukas säilyttämään hyviä suhteita Suomen kanssa; sekä, että senaattori Stenrothille oli ilmoitettu, että koko hallituksen olisi poistuttava.
Merkittiin, että meidän on asetuttava yhteistoimintaan länsivaltain edustajain kanssa.
Joukahainen. Meidän on nyt pidettävä tilanne käsissään. Yhtyi Luopajärveen.
Juutilainen. Hänellä se käsitys, ettei sotaväki lähde liikkeelle, ellei sitä taas julisteta tasavallan armeijaksi. Jos sovintoa ryhdytään rakentamaan sille pohjalle, että monarkisteille jää joku valtaosa, se hajottaa kaikki. Siis on palattava selvälle tasavaltaiselle kannalle.
Niukkanen ei luule että Karjala lähtee mukaan sotaan, jollei monarkiaa saada pois päiväjärjestyksestä.
Ryhmässä.
Tasavaltalaisten kokoukseen neuvottelijoiksi valittiin: Alkio, Hahl, Luopajärvi, Juutilainen, Joukahainen.
Keitä ryhmä esittää omasta puolestaan hallitukseen ehdokkaiksi?
Manner ehdotti ehdokkaiksi Alkio, Kallio, Hahl, Luopajärvi.
Kallio kieltäysi.
Saarelainen toivoi ettei Kallio kieltäydy.
Joukahainen: Ei kukaan ryhmän jäsenistä saa kieltäytyä. Kalliota maanviljelijät arvostelevat hyvin. Hänellä on kokemusta.
Vuorimaa. Nyt tulee väliaik. hallitus. Nyt olisi saatava sellaisia miehiä jotka eivät ole olleet taistelussa. Ei yhtäkään ehdotetuista. Joitakin ryhmän ulkopuolelta: Ståhlberg, Brander, Nylander, Valden, Otsokorpi, Hänninen, Palmberg.
Alkio kieltäytyy ehdottomasti. Meidän olisi pidettävä hallussamme maanviljelystoimituskunta. Muut voitaisiin antaa muille tasavaltalaisille.
Kokko: olisi jätettävä hallituksen muodostajan asiaksi valita jäsenet.
Leinonen samaa kuin Joukahainen.
Niukkanen. Maalaisliiton ryhmä on tasavaltalaisten ankkuri. Täytyy saada kontrolleerata ehdokkaat. Ainakin maalaisliiton täytyy saada itse arvostella ja määrätä miehensä. Jos tulee henkilökysymykset, on sallittava arvostelua. Valittaa että puheenjohtaja on kieltäytynyt. Toivoo että hän harkittuaan tulee toiseen päätökseen. Tahtoi kannattaa Mannerin listaa.
Hahl kieltäytyy ja puoltaa Pehkosta ja Kalliota. Jos me nyt vain lyömme miehiä senaattiin, se tulee näyttämään ikään kuin olisimme sinne pyrkineet.
Heikkinen kannatti Mannerin listaa. Ståhlberg senaatin muodostajaksi.
Kallio pyysi, ettei häntä enää ajatella ehdokkaana. Hän ei tunne nauttivansa ryhmän luottamusta. Oli tänään viimeiksi saanut sen kuulla.
Haapanen. Ryhmällä täytyy olla suuri sananvalta ketä ryhmän edustajiksi tulee. Yhtyy täydelleen Mannerin listaan. Erittäin kannatti Kalliota. Ei ole mitään epäluottamuksen aihetta Kallioon. Olisi edullista taktillisestikin asettaa ehdokkaiksi nämä, Kallion ja Pehkosen, jotka ovat tasavaltalaisuut [vuoksi; lause katkeaa].
Rentola vaati meidän miehiä senaattiin, erittäin Alkiota.
Tasavaltalaisia muutamia edustajia, sekä kaupunkilaisia, kuten Ståhlberg, Z. Castren, Lavonius, O. Mantere ja Vennola oli kokoontunut illalla neuvottelemaan tilanteen johdosta. Minun toimiessani puheenjohtajana, alustin, eiliset neuvottelut senaatissa selostaen keskustelun.
Puhtaasti tasavaltalaista hallitusta heti muodostettavaksi puolsivat Juutilainen ja Joukahainen. Lundson ja Ståhlberg sellaista hallitusta jossa olisi enemmistö tasavaltalaisia. Kokoomushallituksia on sodan jälkeen puollettu kaikissa maissa. – Ei ole pantava erikoista painoa sille mikä enemmistö on nykyisessä eduskunnassa, koska se on vaillinainen. Paha, jollei hallitukseen tule ollenkaan sosialidemokraatteja (Z. Castren).
Vennola puolsi kokonaan tasavaltalaista hallitusta. Se vaikuttaisi hyvin ulospäin. Finanssivaikeuksien vuoksi on kuitenkin sallittava kokoomushallitus.
Lavonius: (Kun olin lukenut Holstin sähkösanoman.) Tänä aamuna ei Englannin hallitus vielä tiennyt tästä sähkösanomasta mitään. Yhtyy Vennolaan. Kompromissihallituksella on heikkoutensa. Olisi hyvä rauhan kannalta jos voitaisiin sosialisteille palauttaa heidän talonsa, sekä antaa takaisin yhdistys- ja painovapaus. Siten saataisiin tasavaltalaisten pyrinnöille heidän tukensa. Fakkivoimia voitaisiin saada senaattiin sellaisista jotka eivät ole merk. kantaansa hallitusmuotokysymyksessä. Porvarikokoomushallitus ei, kenties, voisi ryhtyä riittävän vapaamieliseen toimintaan poikkeusolojen järjestämiseksi.
Hahl puolsi kokoomushallitusta tasavaltalaisella enemmistöllä, jolla olisi monarkistien kannatus.
Juutilainen tahtoi puhtaasti tasavaltaista hallitusta. Nykyistä eduskuntaa ei ole enää pidettävä voimasuhteiden määrääjänä. Ei usko että monarkistit enää kykenevät kaatamaan hallitusta. Työväen luokkakin on otettava huomioon, sekä armeijan vaatimukset. Nykyään ei armeijasta ole bolshevikkivaaraa vastaan. Armeija on uudelleen julistettava tasavallan armeijaksi ja saatava sille parempi johto.
Mantere ei voi rakentaa nykyisen eduskunnan voimasuhteisiin. Sehän ei aijo käsitellä muuta kuin rahakysymyksiä. Tasavaltalaisen hallituksen takana olisi laajat kansankerrokset. Oikeiston kannatus kai voitetaan.
Erkko oli samaa mieltä kuin edustaja Hahl. Ei pidä viisaana, eikä maan edun kannalta hyödyllisenä, että tulisi puhdas tasavaltalainen hallitus. Se saisi vastaansa suuret vaikeudet.
Delegatsionissa teki ulkoministeri Stenroth selkoa Ahvenanmaan kysymyksestä, mikäli koskee linnoitusten purkamista. Kävi selville, että Renvall oli antanut lupauksia, joista kiinni pitäen Suomen diplomatia oli nyt kärsinyt sellaisen tappion, että Ruotsi seisoo jo toisella jalallaan Ahvenanmaan herrana.
Sitten otettiin esille seuraava sovintoehdotus [liimattu silkkipaperiliuska, johon Alkio merkinnyt lyijykynällä muutokset tai kommenttinsa]:
Suomalaisen puolueen, Maalaisliiton, Nuor–suomalaisen puolueen. Ruotsalaisen kan–san–puolueen ja Kansanpuolueen eduskuntaryhmät sopivat yhteistoiminnasta seuraavilla perusteilla:
1) Kenraali Mannerheim kutsutaan valtionhoitajaksi; [lis.] Kenraali Mannerheimin kanssa ryhdytään neuvotteluihin hänen valitsemisestaan valtionhoitajaksi
2) Kokoomushallitus näiden ryhmäin eri ainesten kannattamista henkilöistä muodostetaan: [lis.] (Meidän ehdotus, Nevan-linnan kannattama vihdoin: jolla on tasavaltalainen enemmistö).
3) Suostutaan siihen, että hallitusmuotokysymys on uusien vaalien jälkeen vapaasti ratkaistavissa laillista tietä: [lis.] Lupasin suositella ryhmälle.
4) Nykyinen eduskunta käsittelee ainoastaan ne asiat, jotka yhteisesti katsotaan aivan välttämättömiksi: [lis.] Raha-asiat, yhd. ja painovap. laki; muutoksia asevelv. lakiin määräajaksi; juoksevat asiat y. m. kysymyksistä, joissa voidaan yhtyä.
5) Uudet eduskuntavaalit toimitetaan niin pian kuin se katsotaan mahdolliseksi
[lis. ]hel-mikuun alussa (helmi- tai maaliskuussa).
Alkio teki useita muistutuksia, jotka ovat lyijykynällä merkityt konekirj. kappaleeseen.
Nevanlinna puolsi kiihkeästi Mannerheimia.
Erkko ryhtyi pääasiassa Alkioon.
Vredestä oli käsittämätöntä, että Mannerheimilta vaaditaisiin ehtoja, kuten Alkio oli sanonut. Tuleekohan senaatille jonkullainen ohjelma. Panna Mannerheimille ehtoja, pilaa asian.
Nevanlinna: tämä merkitsee sitä että olisi M. kanssa ruvettava neuvottelemaan.
Keskustelu jatkui, kunnes 1:si kohta sai lyijykynällä kirjoitetun muodon.
Hallituksen voimasuhteita, ja vaaleja koskevat kohdat jäivät huomiseen ja alistettiin ryhmiin.