Keskiviikkona 13 p. Helmik.

Materialismi ja rosvoliike Minä luulin vielä tuonaan, että Suomen sosialidemokratialla oli lujempi siveellinen pohja, Mutta se oli pettymys.
Tämä, mitä nyt on tapahtunut, on murtovarkaitten ja murhamiesten yhtymän laillista yhteiskuntaa vastaan järjestämä rosvousliike. Sosialistiseen liikkeeseen omanedun pohjalla tätä mahdollisuutta silmälläpitäen yhtyneet huligaanit, kuten laiskurit, tyhjäntoimittajat, joutilaat ja rappiolle joutuneet herrat, ovat tässä löytäneet itselleen vaikutusaikaa.
Tämä oli mahdollista siksi, että maamme porvarillinen siveys oli niin langennut, että oma etu, keinottelu ja itsekkyys oli tullut niin yleiseksi vaikuttavaksi voimaksi, että se ei nauttinut enää kenenkään kunnioitusta.
Uskonnollisuus oli alentunut pelkäksi itsekkääksi oman etuuden tavotteluksi eikä harjoittanut mitään yhteiskunnallisesti kelvollista valistustoimintaa.
Merkillistä on, että missä nuorisoseuraliike on ollut voimakkain, siellä myöskin on nyt kansalla ollut loistavasti suurin siveellinen tarmo nousta tätä materialismin aiheuttamaa rosvoliikettä vastaan.
Akan käsitys. Eilen illalla eräässä seurassa (hengellisessä) oli muuan pesuakka filosofeerannut: ’’Olen kaiken ikäni pessyt porvarien vaatteita, enkä minä jaksa pestä työväen vaatteita enkä sillä elä. Ei minun sovi ainakaan punakaartilainen olla. Huono lintu se on joka pesäänsä paskantaa.’’ Läksytti asemalla erään ystävänsä poikaa, jonka tunsi kivääriä kantamassa.
Hospitziin ryntäys
Nyt kävi Kerttu. Ja viime yönä on Hospizia ammuttu! Sitte ryntäsivät sisään, suuret laumat punakaartilaisia ja matruuseja. Väittivät että katolta oli heitä ammuttu. Nuuskivat ja mellastivat kaikissa huoneissa. Ampuivat ikkunat pirstaleiksi. Kertun huoneeseen ei nyt mitään kuulia tullut, mutta tutkittiin sekin. Pääsi vähemmällä kuin monet muut.
Yksi alakerran palvelijattarista oli punakaartilaisten mukana.
Jlan kiitos – Kerttu pääsi tällä kertaa. Nyt muutan hänet yksityisasuntoon.
Elintarpeitten saanti
Ennen tuli Hkiin 600 ast. voita viikossa, nyt 20 –25. Maitoa ennen päivässä 30,000 litr., nyt 10 –15,000.
Viipurin punakaarti elintarvepulassa. Ovat Helsinkiin ilmoittaneet, että ellei heille pian toimiteta elintarpeita, ne heittävät aseensa.
Osmolan ruokavarat
on punakaarti ryöstänyt. Syövät puuronsa kerman kera.
Sairaaloistakin elintarpeita ja vaatteita ryöstetty. Punakaarti tekee kaikki itselleen alammaiseksi, sairaat, köyhät, kaikki.
Talonpojat ja vallankaappaus
Nyt on Kansanvaltuuskunta toimittanut kirjan, joka vallankumousasiassa kääntyy talonpoikain puoleen, koettaen luvata heille yhdeksän hyvää, kahdeksan kaunista.
Mutta sen jälkeen, mitä Suomen sosialidemokratia on tehnyt talonpojalle näinä 10-vuotena, sekä viime kesänä erittäin, kuvatessaan heidät maan suurimmiksi roistoiksi ja verenimijöiksi, tuntuu tällainen kirja Juudaksen suutelolta.
Arvaan kuitenkin että se heikkoihin sieluihin vaikuttaa.
Mutta jos talonpoika ymmärtää aikansa, hän tulee tämän taistelun jälkeen toteuttamaan Suomessa talonpoikaisen kansanvallan. Hän yksin voi sen pelastaa porvari-ylimystön ja huligaani-sosialistin kumousyrityksiltä.
Siihen työhön on varauduttava.
Ilman maalaisliitto-työtä näinä 10:nä vuotena, – ei olisi tätä talonpoikaisliikettä.
Ilman ml:a uhkaisi Suomea nyt: joko liittovaltius Venäjän kanssa, tahi Saksasta tuotu kuningasvalta.
Ilman ml.a uhkaisi tässä sosialidemokratian vararikossa Suomea sotilasporvarillinen taantumus ja kansanvallan pitkäaikainen lamaus.
Ml. tehtävänä tulee nyt olemaan astua kehitystaisteluun terveen kansanvallan puolesta sekä mädäntynyttä porvarillisuutta että rosvoliikkeeksi muuttunutta sosialismia vastaan.
M:liitosta on tehtävä Suomen kansallisuusliikkeen kokoava järjestö!
– Lääkärit Vallensjöld ja Faltin oli tänään viety Kirurgilta. Luullaan murhatun. Syy: Lääkärien vastalause.
– Arkkitehti Vilho Penttilä oli ammuttu Mikon kadulla eilen illalla kun Fenniaa ja Hospizia ammuttiin.
– Kenkäkaupasta (eräästä) oli otettu eilen n. 60,000 mkn kenkävarasto.
– Tirkkoselta oli muuan hieno nainen valinnut suuren kasan valkeita ja punaisia kankaita, käski laskun Punaisen Ristin Ensi Apu laitokselle. Kankaat vietiin autoon.
– Elvira Villman kuuluu jossain maaseudulla kiertelevän puhumassa. Oli puhunut, että Helsingissä pitää pian kumota se ’’papin poikain hallitus’’ kun se ei anna murhata ja ryöstää kapitalisteja, – kertoi tänään eräs.
Vertailua 1905 suurlakkoon mielialojen muodostumisessa.
1905: demokratia ja kansanvallan vaatimus nousi mahtavalla siveellisellä voimalla;
1918: demokratia laskee arvossa nopealla vauhdilla ja taantumus valmistautuu nousemaan satulaan.
Kotipuolesta tietoja
Mieliala korkealla. Uhrautuvaisuus hyvin suuri. Ravintoa, vaatetta, kaikkea tuodaan asemille suunnattomat määrät. Kaikessa tavaton kansan nousun leima. – Venäläiset vangit Kokkolassa. – On perheitä, joista 3 polvea on rintamalla. Mannerheimin komennossa noin 150,000 miestä. – Jääkärit ovat onnellisesti kaikki tulleet.
Airolan oli joku kohdannut kadulla. Jutellut tavalliseen ylimieliseen tapaansa. Jos he pysyvät voitolla, ei eduskuntaa enää kutsuta kokoon, jos porvarit voittavat, heidän sosialistien kohtalohan silloin on määritelty Svinhufvudin julistuksessa.
Kaksi pappia murhatun, kerrotaan maaseudulla. Toinen Lopella, toista ei tietty.
Sosialidemokratian nyt jo 2:ssa valtaviikossaan omia periaatteitaan vastaan tekemistä rikoksista muutamia.
Ryhtynyt sotaan, perust. sotajoukon.
Väkivaltainen vallankaappaus.
Murhaaminen.
Sanan ja ajatuksenvapauden sorto.
Yhteistoimi santarmien kanssa.
Rosvojen ottaminen palveluks.
Vastustajan tarkoit. väärenteleminen
johtaen tahall. joukot harhaan
Julkisen sanan suun tukkiminen.
Tosiasiain yleisöltä salaaminen.
Syyttömäin ihmisten vaino.
Valhe, jolla he yrittävät uskotella talonpoikia, että ajavat heidän etujaan.
Yhtyminen venäl. huligaaneihin
isänmaansa kansaa vastaan.
Eduskunnan vallan kieltäminen ja
edustajain vaino.
Asettaminen helsinkiläiset kansankokoukset muodollisesti yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sijalle.
– – –
Ovat näyttäneet siveellisen perustuksensa mädännäisyyden.
Materialismin rakkauden puutteesta johtuvan mahdottomuuden;
Vieneet kultauksen sosialidemokraattisilta periaatteilta;
Osottautuneet huonoiksi ihmisiksi;
Pysyivät ensin maltillisemmat (pelkurit, kuten Mäkelin) syrjässä, nyt jälemmin yrittävät ryömiä mukaan pyrkiäkseen pinnalle.
Koulu tunnuslauseella ’’Ei Jumalaa, ei isänmaata’’ Hilja Pärssisten johdossa.
Kuka on lietsonut luokkavihalla sodan.
Saatu vapaus synnyttänyt irvikuvansa
8’’ työpäivä aiheutt. laiskuutta.
Sosialistivalta ja palkat.
Elävienkuvien ja rosvo- ja salapoliisiromaanien vaikutus.
Rauhanaatteen pettäminen – sos. puol.
Mitä ironiaa! Bolsevismi, joka tahtoi lopettaa sodan V. ja S:san välillä – toi sen Suomeen!
Suomen sosial. on syössyt kansan kurjuuteen: viime keväästä tähän, vert. jos olisi ollut porvarivalta nyt.
Sisällinen sota on paljastanut kutka ovat itsenäisyyskannalla.