Keskiviikkona 14 p.

Suurlakko alkoi klo 12. Teimme ehdotuksemme sosialisteille vaatien vastaustamme klo 4:ään. Porvarijaostosta tuotiin monta ultimatumia.
1. Meidän annettava vastaus vallansiirtoasiassa heille, eli otettava vastuu. He eivät ota osaa senaatin muodostamiseen jos valtalaki hyväksytään. Jos valtalaki hyväks. luopuvat vanhat herrat eduskunnasta. Kun pitää olla valtiosäänt. mukaan kaksi hallitusvaltaa, on eduskunnan teko, jos se ottaa itse hallitusvallan – vallankaappaus. Muist. että vanhat herrat siis tunnustavat että H.m. 38§:n mukaan sai Venäjän väliaikainen hallitus laillisesti vallan, mutta Suomen eduskuntaa kieltää tämä 8 § laillisesti ottamasta valtaa!
Asetimme sos.dem. ryhm. kirjelmämme.
Ilmoitimme porvaripuolueiden jaostolle antavamme illalla lopull. vastuun. He kok. klo 6.
Arokallio poist. ryhmästään. Puhemies uhkaa vihdoin asettua enemmistön kanssa lojaaliseksi.
Talas on jo maininnut valtalakisenaatinkin mahdollisuudesta. Meidän politiikkamme alkaa nousta, mutta meitä vastustajat hirveästi parjaavat.
Kaduilla liikkuu jo paljon rauhallista lakkoväkeä.
Senaatti eilen illalla hyvin levoton.
Henkilökohtaisesti olen hyvin rauhallinen oikealta ja vasemmalta saatujen ”edesvastuu lankee teille” jälkeen. Tunnen että tämä järjestyy niin että sos. antavat meille kielteisen vastauksen, jolloin ilm. porvareille suostuvamme lojaalisesti heidän hallitukseensa, sitomatta kuitenkaan käsiämme, tahi, että sos. tulevat kanssamme muod. hallituksen, jota en usko. Joka tapauksessa nyt täytyy tulla jyrkästi vasemmistolainen hallitus, jos se voi vähänkään päästä eteenpäin.
Senaatin ohjelmaan ajattelen:
3. Maan rauhottaminen puna- ja
suojeluskaartien yhtymisellä
2. Viime edusk. lakien vahv.
6. Maanviljelyksen tukeam.
5. Elintarvekysym. järj. lain pohj.
4. Valtion raha-as. järj. edusk. myötäv.
1. Suomen valt. itsen. edist.
7. Torppari- ja tilatt. v. asia

Voimasuhteet

Suhtautuminen eduskuntaan

Itsenäisyysklubissa oli mielet menettelytavasta menneet hyvin hajan. Ei mitään varmuutta. Erittäin oli otettu huomioon, että ”vanhat herrat” lupaavat mennä pois eduskunnasta, jos eduskunta itse vahvistaa valtalain, mutta jos se jätetään senaatille, sitten he alistuvat. Vanhat herrat olivat pelotelleet että hovioikeudet eivät tulisi alistumaan käyttäessään tuomiovaltaa.
Niukkanen kertoi porvarien keskuudessa olevan Lohen pontta vastaan suopeampi mieliala, kuin valtalakia kohtaan.
Punakaartilaisia pistinkivääreineen kaduilla.
Olemme klo 10 yöllä säätytalolla odottamassa sosialistien vastausta.
Totesimme: yläluokan herrat täällä provoseeraavat eduskuntaa vastaan virkakuntia, sosialistit työväkeä.
Merkittiin; että sosialisteissa täällä ilmenee suuri järjestymiskyky, joka osoittaa että sitä on suomalaisissakin, mutta yläluokissa hajoittaa ruotsalainen vaikutus ja veri.