Keskiviikkona 22. Tammik.

Tänään kävin hoitamassa raha-asioitani. Nos-tin Edistysseurojen kustannusoy:n shekillä toisen maksuerän koottujen teosteni kustannusoikeudesta, 27,000 mk. Rahat sain Kauppapankista. Jätin Kansallis-Osake-Pankkiin 26,000 mk lähetettäväksi Vaasaan konttokurantti-tililleni. Maksoin 12 uudesta osakkeesta 2,400 mk., sekä leimaveroa 53:95.Ryhmässä. Tanskanen esitti talousvaliokunnasta kysymyksen mihin tulomäärään asti on ulotettava tulojensa ilmoittamiskysymyksessä? Hallituksen esitys oli ehdottanut 2000,- valiokunnassa oli ehdotettu 1000,-
Hahl ehdotti liikkumavapautta.
Ryhmä päätti että asiaa käsitellään edelleen – 15 – ä 5 vast. päätetty, että ilmoitusvelvollisuus on kaikilla; kirjanpitovelvollisuus kaikenlaisiin liikemiehiin.
Ryhmäkertomus ilmoitettiin olevan valmis. Päätettiin painattaa. Tarkastus Juutilai-sen ja Alkion huoleksi. Haapanen etsii paino-paikan. Ryhmä kustantaa. Lähetetään piiritoimikunnille jälkiv.
Vaalijulistus käytiin loppuun. Loppumuodostelman teko jäi Alkiolle.
Asetetaanko suojeluskunnat sotilasrikoslain alle?
Puollustin ehdottomasti sitä että suojeluskunnat eivät tulisi ollenkaan sotalakien alaisiksi. Tälle kannalle asettuivat Juutilainen, Luopajärvi, Manner, Kokko, Kallio. Toiset tahtoivat asettaa suojeluskunnat sotarikoslain alaiseksi.
Lopullinen ryhmän kannan päätöksen määrääminen jätettiin tuonnemmaksi.