Keskiviikkona 23 p. tammik.

Perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin hallitusmuotoa. Ulkoasiainvaliokunnassa oli kysymys ohjeiden antamisesta rauhanneuvotteluihin lähteville valtuutetuille.
Ryhmässä
otettiin esiin kysymys järjestyksen pidosta maassa. Viipurissa tapahtuneet veriset törmäykset antoivat tähän aiheen. Viipurissa on tuhatkunta suojeluskuntalaista punakaartilaisten piirittämänä. Kysyttiin neuvoa, mitä neuvoa olisi annettava näille nuorukaisille, taistellako, vai antautua?
Niukkanen arveli, että nyt olisi pyydettävä ulkovaltoja tyhjentämään Suomi venäläisistä.
Vuorimaa. Tässä on katsottava tosiasioita suoraan silmiin. Täällä aijotaan panna toimeen sosialinen vallankumous. Venäjältä päin johdetaan kaikki tähän suuntaan. Ehdotti, että eduskunnassa tehtäisiin välikysymys ja vaaditaisiin venäläistä sotaväkeä pois, sekä elleivät mene, on pyydettävä ulkovaltoja ajamaan ne täältä pois. Jyrkkiin toimiin on ryhdyttävä.
Luopajärvi oli aikaisemmin pitänyt tällaisen valiokunnan perustamista tärkeänä, vaan epäilee nyt, voiko asiaa auttaa enää.
Epäili, etteivät sosialistit halua sovittelua, vaan vallankumouksellista ratkaisua. Mutta taktilliselta kannalta olisi syytä ehdotus tehdä. – Viipurilaisille vaikea antaa ohjeita ja neuvoja. Eiköhän olisi viisainta tällä kertaa vetäytyä taistelusta. Viisainta koettaa päästä, ehkä hyökkäämällä.
Välikysymyksestä olisi sovittava hallituksen kanssa.
Juutilainen. Nyt on kiväärien vuoro puhua. Sosialistit ovat punakaartilaisia. Neuvottelu ei auta. Esittää heille jotain, saadaan vastaan: antakaa uudistuksia! ’’Me vaadimme…’’’ Punakaartilaisia vastaan järjestyttävä sotaan. Armeijoja Savosta ja Pohjanmaalta, jotka painuisivat etelään. Ja täällä Etelä-Suomessa olisi sitten suoritettava taistelu. Nyt olisi syy porvarien neuvotella. Sosialistien kanssa ei voi neuvotella kuin kiväärien kautta. Ne ovat rosvoja. Niiden kanssa ei yhteisiä senaatteja enää voi ajatella.
Joukahainen kuvasi Viipurin seudun strategisia heikkouksia.
Mutta meidän ei pidä katsella koko maan asemaa Viipurin kannalta. ’’Työmiehen’’ tämän päiväisessä kirjoituksessa ei ole enää sitä voimakasta sävyä. – Kun ottaa huomioon sosialistien kumoukselliset suunnitelmat, ymmärtää ettei sovittelu olisi ollut mahdollinen. Ei näe nyt muuta keinoa, kuin, että hallitukselle annetun valtuuden perusteella on nyt leikki leikittävä loppuun. Yhtyy periaatteessa Juutilaiseen. – Välikysymys on hieman myöhästynyt, se kun tarkoitti ryssäin vientiä Pohjanmaalle. Siitä on saatu selitys – Käännyttävä Saksan hallituksen puoleen, ehdottaen että rauhanneuvotteluissa vaaditaan aivan jyrkästi venäläinen sotaväki Suomesta pois.
Relander yhtyi Joukahaisen loppulausuntoon. Muuten koko maan asemaa ei sovi katsoa Viipurin mukaan. – Ei mitenkään nyt välikysymystä. – Hallituksen pitäisi olla lähemmässä vuorovaikutuksessa ryhmien kanssa. – Me suomalaiset aina myöhästymme. – Ensi kädessä käännyttävä saksalaisten puoleen.
Pykälä jo kauan tuntenut että tästä ei päästä muuten kuin sisällisellä sodalla. Venäläisistä ei päästä muuten kuin ajamalla.
Vuorimaa. Keskusteluista ei nyt ole apua. Venäläinen sotaväki maasta pois. Välikysymys sotaväen pois viemisestä maasta olisi tehtävä. Siten tulisi ulkomaiden edessä hallitus velvoitetuksi vaatimaan sotaväen pois viemistä. Punakaartilaisista ei tarvi puhua mitään.
Kokko tuli senaatista. Senaattori Castren saanut telefoonissa Viipurista tiedon, että Suomesta on tullut käsky venäl. sotaväelle että valkokaartilaiset on kaikki riisuttava aseista, aseet annettava työväelle. Paraillaan jaetaan lakkojulistusta: ’’Voitto tahi kuolema!’’ Kun senaattia vaadittiin nopeasti ryhtymään toimiin, sanoi Svinhufvud: ’’Antakaa ohjelma!’’ (Hämmästys. Täältäkö ohjelma! Hän oli m.m. minulle sanonut joululomalta tultua, että ohjelma on aivan valmis’’). – Huttunen oli sanonut: ’’Kaikki on hullusti. Ei mitään voi ’’tehdä’’. Svinhufvud ja muut olivat hyvin levollisia, eivätkä näyttäneet tuntevan aseman vakavuutta.
Niukkanen. Ei mitään sovitteluja. Nyt on sotaneuvottelujen aikaa. Maalaisliittolaisten on nojattava porvareihin. Hallitusta on tuettava. Kun senaatti näyttää niin kyvyttömältä, eikö olisi syytä, että eduskunnan porvarit muodostaisivat valiokunnan tätä asiaa varten. – Välikysymys voisi jäädä. – Hallituksen olisi käännyttävä Saksan puoleen. Tämä varmasti vaikuttaisi hervaisevasti punakaartilaisiin ja sosialisteihin.
Lahdensuo. Ei valiokunta mitään hyödytä. Moitti senaattia laimiin lyönnistä. Oli kuullut eräitten upseerienkin moittivan senaattia viivyttelystä. Tiesi että aseista on puute. – Lapualla 2000 – 3000 suojeluskuntalaista. Sinne oli tullut venäläistä sotaväkeä, mutta ne on laskettu tulemaan vasta sitten, kun jättivät aseensa Seinäjoelle. Vastoin senaatin tietoja oli näillä, Venäjältä tulevilla sotamiehillä ollut aseita.
Luopajärvi oli harrastanut yhteistoimintaa sosialistien kanssa mutta tahtonut pitää varalla, että oltaisiin valmiit taisteluun. – Hallitus oli saanut vallan liijan aikaisin. – Täällä on johdossa erimielisyyttä. Vanhat suomalais-ruotsalaiset upseerit ajavat toista suuntaa kuin jääkärit. Synnyttänyt pahaa verta. Pohjanmaalla ovat pojat sillä kannalla, että jos jääkärit syrjäytetään, he eivät tappele. Senaatin epäröimisen syy lie tässäkin. – Meidän pitäisi asettaa porvarillisten puolueiden kesken valiokunnan joka johtaa tätä asiaa. Nyt ei auta muu kuin niin nopeasti kuin mahdollista muodostaa tämä valiokunta. ’’Senaatti on ajettava Saksaan.’’ – Mutta millä tavoin me esiinnymme? Naamioituinako vai julkisesti? Edellistä. Jos ei aseteta valiokuntaa voisihan antaa ulkoasiain valiokunnan harkita mitä on tehtävä venäläisen sotaväen pois saamiseksi maasta? Asetti kyseeseen: onko viisasta eduskunnan ja hallituksen jäädä tänne punakaartilaisten vangittaviksi?
Puolsi valiokuntaa tässä mielessä.
Hahl. Suojeluskuntalaisten tulo Viipuriin erehdys. Koetettava päästä pois. Ei eduskuntavaliokuntaa. Venäläinen sotaväki pois, mutta ei voinut Luopajärven ehdotuksista sanoa sitä ei tätä.
Leinonen. Ei neuvotteluihin sosialistien kanssa. Olisi tehtävä välikysymys, ja sen kautta ohjelma senaatille: ajaa venäläiset täältä pois. Porvarien kanssa yksimieliset. Epäili, ettei hallituksen ja eduskunnan toisaalle siirtyminen ole enää toteutettavissa. – Senaatti ei ole kyennyt valtuuksia käyttämään.
Relander oli porvarien keskustelusta saanut sen käsityksen että asema Viipurissa on selviytymässä. Suojeluskuntalaiset vetäytyvät pois. Sotaväki pitää ’’järjestystä’’. Oli saanut huomata, että sosialistit (Typpö, E. Huttunen, Kellosalmi), olivat sitä mieltä, että pitäisi nyt päästä porvarien ja sos. kanssa keskusteluihin, koska pelkäsivät että Venäjä aikoo tätä tietä uudestaan valloittaa Suomen. Olisi päästävä porvarien kanssa yhteisneuvotteluun.
Heikkinen pitkässä lausunnossa selosti asemaa.
Relander toi uudestaan Typön selostamista, että sosialistisessa ryhmässä ei enemmistö ole kumouksen kannalla. Räikeät julistukset ovat taktiikkaa.
Lantto. On kurjaa, että niiden nuorten miesten jotka ovat menneet Viipuriin, täytyy luovuttaa aseensa.
Takkula. Täytyy turvautua vieraaseen valtaan, koska sosialistitkin sitä tekevät. – Senaatin on turha kääntyä Pietariin. – Välirauha Viipurissa voi olla tyyntä myrskyn välillä. Ei luule olevan hyötyä neuvottelusta sosialistien kanssa. Venäläinen sotaväki pois. Asia on tehtävä avonaiseksi.
Joukahainen. Millä kannalla ovat valitsijamme. Oli omiin valitsijoihinsa nähden varma, että ne hyväksyvät jyrkät toimenpiteet. Oli kysynyt kirjapainossa olevalta nuorukaiselta, joka oli punakaartilaisia: eikö olisi mitään mahdollisuutta sovittaa? Hän oli vastannut, että heidät nyt on asetettu yhteiskunnan ulkopuolelle, joten palaaminen ei ole helppo. – Porvarillisten ryhmien olisi ruvettava tukemaan suojeluskuntia. Eduskunnan turvallisuusvaliokunta voisi ottaa johtaakseen koko liikkeen. Asian pitäisi järjestää jo tämän yön kuluessa. Senaatti ei ollut kyennyt järjestämään asiaa. Valta on annettava suojeluskunnille. Innostusta nyt on. Johto on annettava jääkäreille.
Tiesi, että eduskunnan ja hallituksen kumous on niin suunniteltu, että maaherrat ja muut virkamiehet ovat määrätyt. Ne kulkivat edusk. jo kärkkymässä, miten asiat kehittyvät. Nyt on pantava kovaa kovaa vastaan. Taisteltava.
Kokko myös sitä mieltä. Mutta Viipuri on huono paikka siihen tarkoitukseen. Patterit. Väkeä saatavissa niillä Pietarista. Suojeluskunnan peräännyttävä sopivampaan paikkaan.
Eduskunnassa sellaisia, jotka tahtoisivat senaatin uudistaa osalla sosialisteja. (Ah! – huudettiin).
Kahnaus johdosta pois. Se on nyt aatelis-ruotsalaisten käsissä. On saatava tasotetuksi.
Oli kysytty: eivätkö maalaisliittolaiset voisi saada jotain aikaan aseman selvittämiseksi?
Tänä iltana kulkenut kaduilla standareja, joissa lauseita: ’’Porvareita varoitetaan!’’ Kellosalmi oli sanonut: mitä te tarkoitatte suojella porvareita ja pankkeja, joilla on yhteiskunnan varat hallussaan.
Valiokuntaa puollustaa.
Edusk. puhemies oli lähtenyt neuvottelemaan muutamain sosialistien kanssa.
Alkio puolsi alotetta, jonka kautta hallitus velv. ajamaan pois venäläiset maasta, ellei muuten, eurooppalaisten valtojen avulla – johto jääkäreille. – Porvarillinen valiokunta.
Vuorimaa. Pitää saada sähköjohto auki Berliniin. Hjeltin heti käännyttävä rauhanneuvotteluihin vaatien venäl. sotaväen täältä pois viemistä. – Ei anomusta, mutta välikysymys.
Niukkanen. Ruotsalaiset vanhat upseerit kovin puolueellisia. Jakaneet aseet ja parhaat ruotsalaisille.
Valiokunta porvarien kesken muodostettava. Tästä huomenna yhteinen neuvottelukokous.
Juutilainen: huomenna pidetään porvarien kokous, jossa järjestetään osanotto yhteistyöhön senaatin kanssa. – Johto pois ruotsalaisilta. – Sähkölaitos suomalaisille. – Pohjalaisten pitäisi tulla ja vapauttaa maa.
Ryhmä päätti ehdottaa toisille porvariryhmille yhteistä neuvottelukuntaa ja asetti omasta puolestaan siihen jäseniksi Joukahaisen, Juutilaisen ja Luopajärven.
Senaattiin lähetettiin heti (klo 11 yöllä) lähetystönä Vuorimaa ja Luopajärvi ehdottamaan Haminan sähköjohdon ottamista Suomen hallituksen käsiin, sekä sähköttämistä Suomen edustajalle Saksaan, että hän heti kääntyisi Saksan hallituksen puoleen pyynnöllä että Saksa vaikuttaisi rauhanneuvotteluissa sen että ryssän sotaväki viipymättä vedetään Suomesta pois.
Yhteiset illalliset oli ryhmä päättänyt syödä Kämpillä huomeniltana. Tilanteen muuttuessa näin vakavaksi luovuttiin aikeesta ja peruutettiin tilaus.
Porvaripuolueiden kanssa neuvottelemaan yhteisestä valiokunnasta valittiin Joukahainen, Juutilainen ja Luopajärvi. Samat valittiin jo valiokuntaan.
Senaattiin ehdottamaan Haminan sähkötysaseman ottamista ja Saksan hallituksen puoleen kääntymistä siinä tarkoituksessa, että Saksa rauhanneuvotteluissa määräisi venäläisen sotaväen pois Suomesta, valittiin Vuorimaa ja Luopajärvi.