Keskiviikkona 23 pnä.

Viron komiteasta pyysin Kalliolle ja minulle eroa tultuamme nyt hallitukseen. Sain. Katsottiin luonnolliseksi. Juutilainen esiintyi taasen omana itsenään. Vaati komitean lakkauttamista. Tahtoi myös erota komiteasta sen vuoksi, ettei hän tunne niitä ’’suuria sotasuunnitelmia joita ehkä Mannerheim on suurvaltain kanssa tehnyt”. Hän tahtoisi nyt jättää Viron suurvalloille, hoitakoon, kun ovat anastaneet vaikutuksen ja virolaisethan tahtovat päästä suomalaisista (!) Selitin käsitykseni olevan aivan toisen. Viro on Suomen portti ja etuvarustus. Siihen yhtyivät kaikki muut. Toimikuntaa ei siis saa hajottaa.
Tulimme pois. Matkalla Juutilainen alkoi valittaa että ’’te olette ruvenneet niin syrjäyttämään meitä Karjalan miehiä, Kokkoa, Niukkasta”, Juutilaista. Käänsin selkäni hänelle. ”En viitsi sellaisista keskustella.’’
Valitsijamiehet valitsivat sitten, vastoin ryhmän määräystä valtiovarain valiokuntaan P. V. Heikkisen, eikä Kokkoa. Ankarat nuhteet. Se oli sopimaton teko.
Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin eilen Joukahainen melkein kaikilla äänillä. Muutaman äänen sai Kokko. Se taas loukkasi häntä.