Keskiviikkona 25. Marrask.

Sotaministeri kertoi että rajakomendantti Sarin oli valittanut ettei hän saanut pyytämäänsä 500 suojeluskuntalaista rajavartioon. Vakinaiset joukot, muka, ovat niin epäluotettavia että heihin bolshevikien rahat väkisinkin vaikuttavat. Samalla kerrottiin että oli tehty hyökkäyksiä yli rajan, tuotu vangittuja bolshevikejä, ammuttu ja pantu jokeen! Hyökkäyksiin oli ryhdytty Suomen puolelta.
Häpeällistä.
Amnestia-kysymys. Miten hallituksen olisi siihen suhtauduttava?
Vennolan mielestä olisi asetuttava keskustan ehdotuksen kannalle. Ei ole lähdettävä juridikan vaan sosialipolitiikan kannalta. Pitkäaikaisesta vankeudesta ei ole hyötyä. Kapina jo ankarasti rangaistu. 590 vapautettava; 39,000:lle kansalaisluottamus.
Kahelin: Rangaistuksessa on nyt menty niin pitkälle ettei nyt pitäisi pitemmälle mennä. Kaikki jotka on tuomittu 8 vuoteen ovat lasketut vapauteen. Esitti tilastoa. Syytettyjä oli 78,196. – Vapautettuja 7632. Tuomituita 67509, joista yli 38,000 ehdolliseen vapauteen. – Jälkeen 6/6 -19 8/11 -19 on vapautetuista uudelleen syytteeseen pantu 714.
Rikoksia noin 2 % enempi kuin yleinen rikollisuus joka on 0,7. – Vielä vangittuna 4368, niistä m. m. murhasta 494, murhapoltosta 18, taposta 8, ryöstöstä 202, kiristyksestä 19, varkaudesta 13, varastetun tavaran kätkemisestä 19, kapinaan osanotosta 1319, ehdol. vapauteen Mheim pidät. 590.
Ilmoitti, että hän oli tullut hallitukseen ehdolla, ettei armahdusta lisätä. Jos hallitus sitä vaatii, täytyy hänen erota.
Ritavuori yhtyi pääministeriin, mutta tahtoi vapauttamisessa mennä vielä pitemmälle. Luuli että vankilassa on vielä niin paljo vähemmän syyllisiä että olisi syytä vapauttaa. Vain törkeät rikolliset ja kapinaliikkeen johtajat pidettävä vangittuina. Laissa määriteltävä mitkä olisivat katsottavat kapinan johtajiksi. Ei katso kansalaisluottamuksen menetystä rikollisuuden esteeksi. Luuli että luottamus kohottaisi heidän arvoansa.
Kallio myöntää että monet ovat lähteneet liikkeelle joukkopainost[uksesta]. Mutta rikokset ovat hirveitä. Haluaisi vapauttaa 590. Paras uudesta tutkimuksesta luopua. Ei revissionia vaan armahdusta laajent. muutamiin. Lyhennystä 3 v. kansalaisluottam.
Soininen: Kysymystä arvosteltu yhteisk. turvallisuuden ja oikeuden kannalta. Luulee että yhteiskunnan turvallisuus vaatii vapautusta. Vankila kasvattaa bolshevikeja. Laajennettava amnestiaa hyvin tuntuvasti. Kun on kymmeniä tuhansia armahdettu, tuntuu joutavalta tämä kitsastelu pienessä. Tehnyt järkyttävän vaikutuksen kun kapina kukistettiin niin verisesti summakaupalla. Ne rikokset pyyhkäistiin pois summakaupalla. Vielä punaisten motiivit. Toisilla pakko, toisilla nälkäpakko. Myös väärään johdettu ihanteellisuus. Katsoo asiaa joukkopsykoosiksi. Asettuu armahduksen laajuuteen nähden Ritavuoren kannalle.
Alkio puolsi sitä valiokunnan mietintöä, joka keinottelevan äänestyksen kautta hylättiin.
Berg oli Kahelinin kannalla. Asettui jyrkästi lisäarmahdusta vastaan. Valitti, ettei ollut ministeriöön astuessaan tullut tätä sanoneeksi. On oltu jo liika lieviä.
Holsti asettui Vennolan, Ritavuoren, Soinisen ja Alkion kannalle. Tahtoi valaista asiaa ulkomailla saamainsa vaikutusten valossa. Pariisissa oli Volff sanonut että kapina oli liian lievän Tokoin hallituksen tulos. Ranskalaiset varoittivat asettumasta tälle kannalle. Heillä oli vallankumouksista se kokemus, että Suomen ei saisi asettua tälle kannalle. Eräs englantilainen joka oli ollut Suomessa, oli kehunut punaisten esiintymistä. Yksi eversti oli tavannut Mannerheimin, mutta tahtonut puhua kunnioituksella myös punaisista. Italian Pietarin lähettiläs samoin.
Lokakuulla 1917 oli Holstin luo tullut 3 jääkäriä ja pyytäneet saada alottaa kapinan venäläisiä vastaan, koska he luulivat että punaisetkin kaartit olivat todella valkoisia. Heidän mukanaan oli eräs sosialistijohtaja joka pyysi Holstia todistamaan että tämä on erehdys, että punaiset todella ovat liitossa Venäjän bolshevikien kanssa.
Koko kapina oli imperialistisen vehkeilyn tulos. Ulkomaiset sanoivat: Sopikaa riitanne! Lloyd George sanonut: Ei missään maassa tarvitse pelätä bolshevismia, jota hyvin hallitaan.
Amerikassa ei vieläkään ole tunnustettu Suomen hallitusta de jure, vaan de facto.
Toukok. 1918 oli Yhdysvalloista jo lastattu elintarpeita, mutta kysyttiin Saksasta onko ne otettava ja sieltä vastattiin ettei. Silloin saivat sen ententen diplomaatit käsiinsä ja sanoivat: kun te ette tohdi ottaa leipää ilman kysymättä Saksasta, niin sellainen valtakunta ei ole itsenäisyyden arvoinen. Kannattaa laajaa armahdusta.
Luopajärvi yhtyi pääasiassa niihin ajatuksiin jotka Alkio esitti. Rikos on ankarasti rangaistava, mutta se on sitte myöskin unohdettava. Pani vastalauseen kansalliskokouksia vastaan joita nyt puuhataan maaseudulla amnestiaa vastaan.
Hahl voisi pääasiassa yhtyä siihen mitä pääministeri lausui. Osotti että kansanvaltaisten uudistusten hyväksymisellä oli viety pohja punaiselta kapinalta.
Erkko: 590 vapautettava, kansalaisluottamuksen menetysaika lyhennettävä 3 vuodella. Yhtyi Kallioon.
Lundson: Armahduksessa täytyy johtaa ne periaatteet joista pääministeri, Soininen ja Alkio ovat puhuneet. Mutta toiselta puolen tulee sosialistien puolelta vaatia lojaalisuutta. Mutta siltä ei näytä. Ei voi olla muiden kuin 590 vapauttamisessa. Ei muita vapautettava. Ne ovat yleensä pidettävät tavallisina rikollisina. Ne eivät näytä sitä ymmärtävän. Yhtyy ministeri Kallioon.
Kahelin ilmoitti olevansa valmis 590 vapauttamiseen, mutta ei pitemmälle. Pitäisi tuomioistuimen toimeen panemaa revisionia erittäin arvelluttavina. Se pitäisi ulottaa kaikkiin. Se on mahdoton tehtävä. Se tulisi taakaksi, joka pysäyttäisi ja häiritsisi hovioikeuksien työtä.
Nousi kysymys: mistä ajasta alkaa kansalaisluottamuksen menetys? Siitäkö, kun tuomio langetetaan, vai siitäkö kuin vankeus on loppunut?
Oikeuskansleri: Siitä, jolloin vankeusrangaistus loppuu.
Kallio. Korjasi ehdotustaan siten, että ehdonalaisen tuomion loputtua kansalaisluottamus palautuisi.
Äänestys. Ritavuoren ehdotuksen (n. 3000 vapautett.) sekä 590 välillä. Edellistä äänestivät vain Ritavuori ja Soininen, Berg ei hyväksynyt mitään, muut hyväksyivät 590.
Äänestys kansalaisluottamuksesta.
Ritavuori ehdollisesti 39,500lla.
Holsti sa.
Alkio sa.
Kallio: ehdollisen rangaist. ajan päät.
Lundson 3 v. alennus.
Soininen Ritavuoren.
Kahelin ei mitään
Collan sa
Berg sa.
Vennola Ritavuoreen
Erkko Kallioon
Päätös. 39,500 kansalaisluottamus ehdollisesti.
Armahduksen laajennusta koskeva kohta jäi ministeriön lakimiehille valmistettavaksi.
Kahelin selitti syitä miksi hän nyt jättää erohakemuksen.