Keskiviikkona 26. Helmik.

Ryhmässä Luopajärvi sanoi tuomari Puustisen ilmoittaneen että he eivät tule yhtymään ollenkaan Viipurin komitean kanssa. Jos ne lähtevät, he eivät ryhdy mihinkään. Ihmetteli että Sihvo oli antautunut toisen järjestön mukaan vaikka oli lupautunut tähän. Kokko kertoi toht. Vinterin eilen halunneen tavata minua ilmoittaakseen, että heidän suunnitelmansa on niin pitkälle valmis, että elintarveministeri on luvannut muonaa kahdeksi kuukaudeksi. Huomenna on mentävä valtionhoitajan luo neuvottelemaan asiasta.
Joukahainen. Näillä eri ryhmillä on henkilökohtaisia kahnauksia. Pakotettava menemään yhteen, mikäli ryhmän voinnissa on.
Leinonen. Puustinen oli kertonut että Sihvolle oli ajateltu Aunuksen ja Kannaksen puolen johto. Nyt on hän ottanut pohjoisjohdonkin ja se on liian ylivoimainen tehtävä. Leinonen omana ajatuksenaan lausui, että Sihvo on liijan nuori ja herkkä eikä kylliksi harkintakykyinen, niin hyvä mies kuin hän onkin. Hän on ainoa mies, joka voi saada Karjalan nousemaan.
Luopajärvi. Maalaisliiton puolelta ei ole tähän kysymykseen mentävä suinpäin.
Alkio selosti seikkaperäisesti eilisen keskustelun viipurilaisen komitean kanssa, tullen siihen, että helsinkiläinen komitea on vakavalla pohjalla joten meidän olisi asetuttava kannattamaan sitä ja kehoitettava Sihvoa yhtymään siihen.
Lahdensuo yhtyi Alkioon.
Juutilainen hyväksyi Uotilasta annetut arvostelut. Luuli että Sihvon suunnitelma on kansallisemmalla pohjalla. Pelkäsi että Puustisen edust. asian takana on englantilaisten sormet. Sihvo rakentaa kaikki siihen että on lähdettävä Vienan-Karjalan ja Aunuksen nimessä. Kaikki Viipurissa asiaan yhtyneet, ovat heikkoja ja lapsellisia. Hän ei puhu henkilöistä vaan asiasta. Sihvo on tarjonnut maalaisliitolle ohjelman. Luuli Sihvon suunnitelman valmistavan eheätä pohjaa. Ei usko että Sihvo on antanut sitoumusta olla näiden monarkistien mukana. Oli tullut yhä varmemmin sille kannalle, että Viipurin komitean ohjelma on parempi, joten tahtoo harrastaa täyttä irtautumista näiden monarkistien puuhista.
Niukkanen. Asia näyttää kumpastenkin taholla olevan vielä löyhästi perusteltu. Yhtyy Alkioon että olisi saatavat puuhat yhtymään. Olisi saatava johto Sihvolle, eikä Hertzenille.
Kallio. Saatava yhtymään. Saatava hallituksen myötätunto, Juutilaisen puheessa oikein: että tälle liikkeelle on saatava kansallinen pohja. Viipurilaiset eivät voi järjestää raha- eikä muonitusasioita. Sihvon rinnalle saatava harkitseva mies.
Virossa alkaa asema olla meikäläisille vakava. Yhtyy siihen että meidän puolelta on tarmokkaasti pidettävä kiini yhtymisestä ja Sihvon saamisesta tälle puolelle.
Heikkinen. Voimat yhdistettävä. Eilen jo saanut vaikutelman että taas on näitten välillä kahnauksia.
Alkio ehdotti että annetaan vain suullinen vastaus: että me vaadimme eri ryhmien suunnitelmain yhdistämistä ja Sihvon astumista taisteluliikkeen johtoon.
Leinonen. Insinööri Kuparinen kuvannut Sihvoa: hän hoiti kansan liikkeen, jääkäri Eklund järjestänyt hyökkäykset. Siten tuli hyvä.
Loukko: yhtyi Kallioon.
Piitulainen. Suunnitelmat yhdistettävä. Sihvo ainoa mies jonka ympärille voidaan koota.
Ryhmä päätti asettua vaatimaan näiden liikkeiden yhtymistä, sekä, että Sihvo saadaan mukaan sotaliikkeiden johtoon.
Ryhmän puolesta valvomaan asiaa Helsingissä valittiin Luopajärvi ja Kokko.
Illalla lähdemme Lanton kanssa kotimatkalle.