Keskiviikkona 27. Marrask.

Perustuslakivaliokunnassa oli käsillä kysymys poissa eduskunnasta olevien sosialististen edustajain suhteen menettely. Vaalilain 67 § 68 §lien mukaan puollettiin monarkistien taholta 3 siv. 1 kappaleeseen muutosta, että ’’annettava heidän varamiehilleen’’ poistetaisiin, että saataisiin kutsua myös porvarillisia varamiehiä.
Äänestys: Peurakosken ei IIIIIIIII = 9
Minun jaa IIIIII = 6
Ehdotukseni siis hylättiin.
Toisesta ponnesta äänestettäessä Pennasen ja minun ehdotukseni välillä, voitti Pennasen ehdotus ensi äänestyksessä. Heikkinen äänesti minua vastaan.
Toisen käsittelyn loppuneeksi julistettua ilmoitimme vastalauseen.
Valiokunnan työn järjestelyä
koskevassa asiassa ehdotin, että ensi osastoon asetetaisiin ne asiat, mitkä on jo käsitelty, toiseen hallituksen kertomus mihin toimiin se olis ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta, kolmanteen kaikki muut.
Huomautin, että esim. Hallituksen esitystä Valtiotalouden perusteista [ei] otetaisi käsiteltäväksi tässä eduskunnassa.
Keskustelut valiokunnassa olivat hyvin hermostuneita.
Ilmoitin vastalauseen.
Ent. senaattori Tanner oli Kallion luona. Tapasin. Katkeroittunut.
Luumäkeläisten lähetystö oli ryhmässä pyytämässä valtion avustusta sotavahinkojen korvaukseksi.