Keskiviikkona 28. Huhtik.

Ulkoasiainvaliokunnassa. Läsnä Pääministeri, Hahl, kenraali Vetzer ja maisteri Hannikainen. Holsti sähköttänyt että Englanti kannattaa meitä Ahvenanmaan asiassa ja ainakin periaatteessa Itä-Karjalan asiassa. Kysytty Engl. täkäl. lähettiläältä, onko kannatus vain periaatteellista vai voidaanko odottaa aktiivisempaa? Ei osannut varmaan sanoa.
Pariisissa on myöskin mieliala meille myönteinen.
Italiassa on ministeri M. Ferande saanut hyvän muutoksen Ahvenanmaan asiassa meidän eduksemme.
Tukholmasta lähettiläämme sähköttänyt että keskustelut Eduskunnassa Ahvenanmaan asiassa ovat herättäneet ikävää huomiota.
Lätistä tullut / hallitukselta tullut joitain tietoja reunavalta-kongressin asiassa. Täällä ehdotettu lykkäystä. – Ollut yhteydessä Ukrainan lähettilään kanssa. Tuntuu että Ukrainan itsenäisyys alkaa vakaantua.
Viron itsenäisyyden tunnustaminen, Holstin mukaan, alkaa olla suurvalloissa suotuisalla kannalla. On myös täällä noussut kysymys lopullisesta tunnustamisesta.
Virossa kohdeltu huonosti suomalaisia, joiden maanomistusoloja on selvitelty.
Viro ei ole suorittanut m. m. kaapelimaksuja.
Juutilainen olisi toivonut että konferenssi reunavaltojen kanssa olisi pidetty jo keväällä, kaupallisistakin syistä.
Vennola ilmoitti että Viron ulkoministeri oli ilm. että myös Aunuksen kuvernementin metsät on pantattu Virolle. Mutta luvannut ettei etua käytetä. Mutta sitten jotenkin epäröity. Lisäksi pitäisi Lavansaari ja Tytärsaari luovutetun Venäjältä Virolle. Rauhan neuv. aikana oli kysynyt Viron ulkoministeri, miten Suomi suhtautuisi siihen asiaan. Vastattu: jyrkästi protesteeraten. – Miten nämä asiat järjestyneet?
Erich. Kallas ei ollut tuntenut tätä metsien asiaa, mutta luvannut pian hankkia tiedot. Viron hallitus vastannut kierrellen. Tytärsaaren luovuttamisesta ei Kallas tiedä.
Vennola, joka pöydällä oli tarkastellut kenraali Vetzerin luetteloa, oli siitä huomannut, että bolshevikit lukevat Lavansaaren, Tytärsaaren ja Seiskarin Venäjän alueisiin.
Vuolijoki ei pitänyt viisaana että Viro ja Suomi kiistelevät Aunuksen metsistä ennen kuin ne on saatu. Sitä vastoin on saarien asia tärkeä.
Vennola. Meidän on valvottava ettei Aunuksen metsiä paljasteta ennen kuin rauha on tehty. Valvottava etujamme.
Keto metsäasiassa yhtyy Vuolijokeen. Virolaiset selittäneet ettei heillä ole bolshevikien kanssa mitään sopim. mutta he ovat asettaneet sinne luotseja. Valitettu että virolaiset syrjäyttävät suomalaisia liikemiehiä ja antavat etuja Englantilaisille. Onko perää, ei tiedä. Puhui maareformin suhteesta suomal. omistajiin.
Päämin: Hallitus vaatii että suomalaisten maanomist. oikeutta kohdellaan kuin enimmin suositun maan kansalaisten etuja.
Juutilainen. Onko nuo maat olleet ennen suomalaisten hallussa, vai onko ne nyt vasta saksal. maan omistajalta siirtyneet?
Päämin: Kolmessa tapauksessa ovat maat vanhaa omistusta.
Välirauhaneuvotteluista kertoi kenraali Vetzer m. m. että venäl. vaativat venäläisen laivakulkuväylän kulkemaan Lavansaaren ja Seiskarin pohjoispuolitse, jolla alueella ei suomal. laivat saisi kulkea. Lopuksi suostuivat että suomalaisetkin laivat voisivat kulkea siellä.
Neuvottelut oli katkaistu väliaikaisesti. Ei tiedä mihin saakka.
Vuolijoki. Häneen tehnyt sen vaikutuksen että hallituksen taholta oli aseleponeuvotteluista jo yritetty tehdä rauhansopimus. Petsamokaan ei kuulu aselepoehtoihin. M. m. näissä kysymyksissä olisi voitu myöntyä. Arveli että hallitus on ollut liian kielteinen ja vaativainen aseleponeuvotteluissa, kuten Vienan ja Aunuksen tyhjentämisestä.
Pääministeri: Hallituksen ja sotilaallisten asiantuntijain mielipide venäläisten kulkuväylästä oli sellainen, ettei vaatimuksista voida luopua. Ei myöskään voitu suostua itärajalle hyvin kapeaan puol. vyöhykkeeseen, koska siitä kats[otaan] riippuvan rajanmäär. rauhan konferenssissa ja lopullisessa ratkaisussa.
Hannikainen. Venäl. puheenjohtajan kanssa oli melkein mahdoton neuvotella. Samoin Suhlin. M. m. viime main. väitti ettei Lavansaari ja Seiskari ole kosk. kuulunut Suomeen. Kun se kumottiin, ei hän välittänyt mitään. Saanut sen käsityksen ettei venäl. ollut tällä kertaa tarkoitus saada aselepoa aikaan.
Alkio pääasiassa hyväksyy periaatteet, joilla neuvotteluissa on liikuttu. Vaatimukset on ollut esitettävä sellaisina, mihin me aijoimme pyrkiä. Euroopan tulee saada tietää mihin tähtäämme.