Keskiviikkona 3. Syysk.

Vaati, että olisi mentävä Pietarin retkelle, tuli Entente eli ei; että maa julistetaisiin sotatilaan, vaati tarkempaa selostusta amnestian suhteen; että keskuspoliisi olisi edelleen annettava sotilasjohtoon. Mannerheim oli sanonut pääministerille, että hän katsoisi olevan syytä mennä Pietariin. Pääministerin vastamuistutukseen sanoi että hän ei ole koskaan epäonnistunut. Oli ollut vakuutettu että Pietarin valtaus olisi Suomelle hyvin suuri etu.
Asetusehdotus oli laadittu Presidentin valvonnan alla, sotaministerin toimesta. Mannerheim vaati oikeutta nimittää kaikki sotilaspäällystön, sekä, että sotaministeriksi ei nimitetä muuta kuin sellainen henkilö, jonka M. hyväksyy.
Neuvottelut jäivät siihen.
Sitten oli hän kirjeessä presidentille ilmoittanut, että kun ei hallitus ollut voinut antaa niitä valtuuksia sotaväen johtoon, sekä, ettei hän ollut saanut lupausta sopivan hetken tullen hyökätä Pietariin, sekä kun hän ei ollut saanut lupaa maan sotatilaan julistamiseen, amnestia-asiassa y.m. hän ei valitettavasti voi nyt tulla toimeen. On valmis tarpeen tullen asettamaan voimansa maan palvelukseen.
Vastauksessaan presidentti totesi kaikki kohdat, valitti ettei parooni ollut voinut nyt asettua maan palvelukseen; kiitettiin.
Tämä oli tapahtunut 31 p. Elokuuta. M. oli matkustanut Hankoon.
Ei keskusteltu.