Keskiviikkona 5. Helmik.

Sivistysvaliokunnassa oli esillä Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston kertomusta koskeva kirjelmä. Ehdotin, että valiokunta tekisi asiasta mietinnön, jossa ehdotettaisiin, että poliittisen ja luonnontieteellisen kirjallisuuden julkaisemiseen pantaisiin erityistä huomiota, että suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä Euroopan kielille ja painetuksi saamisen avustamiseen edistämisrahasto kiinnittäisi huomiotaan; että tällä kertaa myönnetäisiin rahastolle 100,000:- mk.
Yrjö Koskinen ja Raatikainen kannattivat Alkion ehdotusta suomalaisen kirjallisuuden toimittamisesta ulkomaan kielille. R. kannatti toisiakin ehdotuksiani. Åkesson yhtyi Alkion ehdotukseen suomal. kirjallisuuden toimittaminen [toimittamisesta] ulkomaisille kielille.
Valiokunta yhtyi ehdotukseeni. Niin ikään hyväksyttiin ehdottamani 100,000:- mkn määräraha, josta 50,000:- propagandakirj. edist.
Suomen Nuorison Liitto ja Kansallis-mielinen Nuorisoliitto yhtyvät.
Kumpasenkin johtokunnan valitsema toimikunta yhtyi tänään. Siinä oli neiti Paula af Heurlin, ed. Vanhala, T. ja minä. Rouva Löthman oli estetty.
Sovimme pä[ä]periaatteista. Valmistetaan yhteinen sääntöehdotus yhtyvälle Liitolle, esitetään se kumpasenkin vuosikokoukselle. Johtokunnat ehdottavat kumpasellekin vuosikokoukselle uuden johtokunnan kokoonpanon: paikalliset keskusseurat yhtyvät samojen periaatteiden mukaan; haaraosastot tulevat keskusseurojen mukana. – Minun asiak-seni jää panna paperille ehdotus kokouk-selle, joka pidetään ensi viikolla.
Ulkoasiat. Holstia englantilaiset kehuvat. Monarkistit saivat siinäkin pitkän nenän. Hän näyttää vaikuttaneen enempi kuin luul-laankaan. Hänelle ei täällä ole annettu mitään arvoa: liijan nuori! Niin, meillähän on nuoruus vika.
Tilanne on nyt sellainen, että nämä herrat pelkäävät hirveästi kaikkea mikä saattaisi loukata Englantia. Aivan samoin kuin viime kesänä pelättiin Saksaa.