Keskiviikkona 5.

Ryhmä päätti tämänpäivän istunnossa hylätä valtalain, sekä direktorivaalin. Samoin päätettiin lähettää valiokuntiin kaikki hallituksen esitykset.
Valiokunta asetettiin: Juutilainen, Luopajärvi, Alkio, tekemään ehdotusta kirjelmäksi puhemiehelle senaatin asiassa, sekä perusteltu lausunto valtalain tappamisesta ryhmän pöytäkirjaan.
Keskushallinnon asiain valmistelu ensi lauantaiksi annettiin valiokunnalle: Alkio, Relander, Vuorimaa, Niukkanen.
Perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin toisessa lukemisessa mietintö n.o 1 koskeva eduskunnan ensimäisen varapuhemiehen kieltäytymistä ottamasta äänestyksen alaiseksi erästä edust. Lohen ehdotusta (valtalain vahvistamista) jonka varapuhemies on katsonut olevan vastoin Eduskunnan ennen tekemää päätöstä. Kaikkien (9) porvarien äänellä kaikkien (8) sos. ääniä vastaan, hyväksyttiin ponsi: ’’että äänestysesityksen tekeminen ed. Lohen yllämainitusta ehdotuksesta olisi ollut vastoin Eduskunnan ennen tekemää päätöstä.
Mannerin vastaehdotus oli; ’’että puhemiehen menettely ei ole ollut oikea.’’
[vastap. sivulla: Svinhufvud: Mitä kansainvälisiin suhteisiin tulee, ei tietysti tule kysymykseenkään, että niiden ehdoista ilman eduskuntaa hyväksyisi.
Ei hyväksy valio- ja neuvottelukuntia. Valiokuntia, erinäisiä asioita varten, voi asettaa, jos Edusk. haluaa. Sos. venäläistä sekakomiteaa ei pitäisi nyt kiirehtiä. Kansainväl. asiain järj. kuuluu eduskunnalle, mutta riippumattomuuden hankkiminen kuuluu hallitukselle.

Sigfrid Klug Norjasta tarjoutuu Suomen kuninkaaksi.]