Keskiviikkona jouluk. 19

Eilen iltaisessa täysistunnossa esitettiin hallitukselle kaksi välikysymystä. Ensimäinen koskeva Turun ryöviötä, toinen hallituksen ulkopolitiikkaa. Edelliseen hallituksen puolesta jo vastasi sisäasiain päällikkö A. Castrén, ja senaatin puheenjohtaja Svinhufvud. Mikkola antoi sosialidemokraateille aika navakasti.Istunnosta lähdin klo 2.45, mutta sinne jäi Airola vielä paukuttelemaan.
Perustuslakivaliokunnassa jatkettiin adressin käsittelyä. Hauska kina, johtui siitä, että adressissa sanottiin että ’’Venäjän vallankumous, joka vapautti Suomenkin ’’monarkisesta’’ vallasta. Vrede sanoi, että olisi monarkkian sijassa käytettävä nimitystä tsaarivallasta, koska, jos meillä olisi esim. sellainen monarkki kuin Englannissa, ei olisi syytä vastustaa monarkkia. Kannatin Estlanderin ehdotusta, että adressista poistetaan: ’’tämän tapahtuneen vallan siirtymisen ja’’ Poistettiin 9 ä 8 v.
Mooseksen uskolaisia koskeva laki, jonka viime valtiopäivät olivat laatineet, oli eduskunnasta tullut valiokuntaan lausunnon saamista varten. Mutta kun valiokunta jo oli valmistanut asiasta uuden lain, katsottiin ettei lakia ole syytä vahvistaa. Sosialistit, paitsi Mäkelin, panivat vastalauseen.
Trusti-kysymys. Illalla sain kuulla, että Perälä oli kaupungissa ja että hän aikoisi jäädä Söderströmin oy:n liikkeeseen, mutta sen ohessa saisi hoidella Edistysseurojen Kustannus oyn asioita. – Perälän tapasin eduskunnassa. Kysyin miten asia on. Sain selville että hän on taasen Söderströmin, mutta ei aijo sanoa lopullista eroansa Edistysseurojen Kustannusosakeyhtiöstä. Hän, muka, tulee tulevana syksynä – jos ja jos.
Samalla hän kuvaili uuden yhtiön mahdollisuuksia aivan synkin värein. Kertoo edelleen, että Kansanvalistusseurakaan ei tule mukaan, sillä – se puuhaa Söderström oyn kanssa yhteistä kirjapainoa Helsinkiin!
Nyt aloin ymmärtää mistä on kysymys. Trustin tuhannet virtasivat jo piirittäen uutta Edistysseurojen kustannus oytä: KVS. Perälä – ja minun kirjojani muka, hän kyllä levittäisi, ja ilkesipä mainita että minulla olisi mahdollisuudet tulla Söderströmiin takaisin.
’’Eihän sieltä ole vielä tehty tarjoustakaan.’’ Siis selvää puhetta! Sanoin: ’’Minä nyt, huomatessani mistä on kysymys, ennen poltan kirjani, ennen kuin annan ne Söderström oyn huostaan tämän jälkeen.’’ Ja edelleen: ’’Minä en tämän jälkeen anna Söderströmille riviäkään.’’
Minua katkeroitti tämä trustivallan ensi-ilmauma näissä kustannusasioissa niin tavattomasti. Kutsuin senaattori Voionmaan eduskuntaan ja keskustelin hänen kanssaan asiasta. Olen iloinen, että olen nyt vapaa trustista. Vasta nyt huomaan kuinka suuresta merkityksestä oli omalle kirjailijavapaudelleni tulla kirjoineni Edistysseurojen Kustannus Oy:n.
Tapasin tänään sen. S[etälä]n. Mies on kovin huolissaan.