Keskustelussa:

Alkio: Miten tätä amnestiaa perusteellaan? Miten se on eroitettava punaisten rikollisuudesta? Setälä. Sitä on vaadittu Ruotsin taholta ja täten on toivottu voitavan naapurussuhteet sovittaa.
Voionmaa: Samaa mieltä kuin Alkio, sitä ei voi eroittaa. Puoltaa amnestiaa, koska sen epääminen tulisi vaikeuttamaan hyviä välejä Ruotsin kanssa. Pitää ahvenanmaalaisten sivistyneitten miesten tekoa ankarammin tuomittavana kuin yksinkertaisten työmiesten sekaantumista punakapinaan. Mutta koko amnestia on nyt saatava pois päiväjärjestyksestä ja tämä on askel siihen.
Estlander hyvin kiihtyneenä. On olemassa ahvenanmaalaisten ja punaisten välillä se suuri eroitus, että ahvm. tuomitut ainoastaan valmistelusta, toiset tapahtuneesta teosta, törkeästä rikoksesta. Voisi tyyneesti kestää senkin että laki jäisi antamatta, koska syytteitä ei ole useampia nostettu kuin ne, jotka jo on armahdettukin, ja loput vanhenevat pian. Hän tulee joka tapauksessa asettumaan punaisten amnestiaa vastaan. Asettaa kyseen alaiseksi, onko ahvenanmaalaisten rikos edes varsinainen rikos rikoslain mukaan. Laki tarkoittaa väkivaltaista irroittamista. Sellaista tässä ei ole ollut.
Ryömä: Ahvenanmaalaisten asia on samanlainen kuin muurmanilaisten. Nämä hommailevat yhdessä Ruotsin, edelliset Englannin kanssa. Sundblom ja hänen toverinsa olivat maanpetoksesta tietoisia, punaiset suurimmaksi osaksi itsetiedottomia.
Schauman: Yhtyy Estlanderiin. Ahvenanmaalaisten asia lähinnä verrattavissa karjalaisten asiaan, jotka pyrkivät eroon Venäjästä ja yhtymään Suomeen. Ei voi verrata punaisiin.
Linna pitää amnestian säätämistä välttämättömänä ulkopoliittisena tekona. Puoltaa lakia. Näiden rikos eroaa punaisten rikoksesta.
Alkio rinnastaa ahvenanmaalaisten ja punaisten rikokset. Ei huomaa asiallista eroa. Suomalaiselle on raskasta, kun hyökätään hänen isänmaataan vastaan silpomistarkoituksessa ja vieraitten avulla, kapitalistille on raskaampaa kuin hyökätään sitä yhteiskuntajärj. vastaan, jossa hän on herra. Kumpi rikos on suurempi? Ehdottaa lain hylättäväksi. Vertaili ed. Estlanderin tulkintaa ”Me vaadimme” julistuksen kanssa. Ei voi eroittaa ahvml. ja pun. Ei vielä ole selvillä kuinka sitten menettelee punaisiin nähden jos tämä hyväksytään, ehdottaa hylättäväksi.
Ryynänen kannattaa Alkion ehdotusta.
Estlander ehdottaa että tehtäisiin kaksi eri lakia, toinen maanpetos-syytettyjen, toinen asevelvollisuuslakkolaisten varalle.
Ryömä. Valtiorikosoikeuden tuomioille ei voi antaa suurta arvoa. Näitä asioita ei voi arvostella normaaliolojen pohjalla. Sen vuoksi puoltaa amnestiaa.
Äänestys. Laki hyväksytään 10 äänellä 3 vastaan. 3 ovat maalaisliittolaiset Ryynänen, Pilkka, Alkio.
Huom! Valiokunnassa ei ollut kyllää [=kylliksi] jäseniä. Ml.sia ei ollut myöskään muuta kun nuo 3 läsnä.
Varasin vastalausetilaisuuden tässä ja ensimäisen lain 2 §:lässä.
Illalla oli ryhmän illanvietto maanviljelijäin klubilla. Hauska. Kerrottiin Latvian matkalta. – Paavo oli mukana.
Raisiolle lähetin raittiuskirjoja hänen poikaansa varten.