Alkion tytär syntyy

1897 Tytär Anni Kerttu syntyy.