Lauant. 10. Marrask.

Vaasassa. Kylmä. Kova rustikko. Pohjatuuli.Sain M.J.V. Viljaselta kirjeen ja muutamia sanomalehtileikkeleitä, hänen kirjoittamiaan, koskevia tulevien aikojen ennustuksia astrologiselta näkökannalta. Aika mielenkiintoisia. Minun mielikuvituksessani hahmottuu, on jo kauan hahmottunut uusi maailmankuva: koko luomakunta eräänlaisessa elimellisessä riippuvaisuussuhteessa toisistaan, näkyvä ja – myöskin näkymätön. Europalaisen, materialistisen kulttuurin syy on se, että hienommat sielun ja hengen vaistot ovat käyttämättöminä rappeutuneet ja heikontuneet melkein tuntemattomiksi. Siinä kristinuskonkin aistin-tylsyminen. Nykyinen vallankumous murtaa väärät kehitysmuodot ja uskon niihin. Uusi kehitys on sielunkykyjen kehitystä. Henkiset arvot kasvavat, aineelliset heikkenevät. Syntyy mahtavia uskonnollis-eetillisiä joukkoliikkeitä, jotka tulevat antamaan ihmishengelle aivan uusia voimatehtäviä. Salaperäisyyksien portteja avataan. Elämän suurenmoisuus alkaa häämöttää, samalla laajentaen ihmisten ahtaita näköpiirejä ja hävittäen pikkumaisuutta.
Kävin katsomassa Haapalaa. Hän on nyt nopeasti heikontunut. Sanoi itse ajan lähenevän. Keskustelimme siitä.
Illalla kylyssä. On se saunakin oivallinen keksintö!