Lauant. 11. Helmik.

Ryhmässä pyysivät Kivimäki ja Hiekkala ohjeita, miten olisi suhtauduttava aktivistikokouksiin joita oikeisto suunnittelee. Kivimäki ensin selitti. Sitten Hiekkala alusti kysymystä. Maaseudulla ollaan hieman levottomia aseman johdosta. Mikä on maalaisliiton suhde hallitukseen ja sen bolsheviki- ja Karjalapolitiikkaan. Sisäministerin politiikkaa ei voida hyväksyä y. m. Kallio selosti lieventäen Ritavuoren kantaa. – Kommunistien lähetystölle oli teroittanut laillisuutta. Siitä vedetty johtopäätöksiä.
Mitä tulee mliittol. oloon hallituksessa, persoonallisesti ei mitään sitä vastaan, mutta arvelee ettei tilanne ole sitä puolustava. – Pakolaisia tullut taas paljo. Joukahainen menee sinne.
Alkio antoi selostuksen koko asemasta.
Lohi yhtyi Alkioon. Meidän pitäisi puolustaa hallitusta sillä seuraava voisi olla vielä huonompi.
Kärki pääasiassa yhtyy Alkioon mutta epäilee josko Karjalapolitiikan historiikkia olisi syytä vielä julaista. Hyväksyy Ritavuoren menettelyn. Pitää hyvänä R:n suhteen sosdemokrhin.
Hiekkala. Hallituksen Karjalapolit. voidaan hyvin puolustaa. Asettuu Hallituksen kannalle. Hyväksyy elintarvelähetysten pidätyksenkin. Mutta R. on moitittava suhteestaan kommunisteihin. Toivoisi Ritavuoren ja mahdollisesti Holstin tilalle oikeistolaisia. Torjuu jyrkästi, että Savon Sanomat olisivat olleet oikeiston vaikutuksen alaisena.
Hahl pitää luonnollisena oikeiston hyökkäykset, joilla on tunnettu tarkoitus. Ei tahdo ulko- eikä sisäministerien eroa. Pitää ymmärrettävänä sisäminist. suht. kommunisteihin ja rajavartioinnin.
Pilkka epäilee, josko Aunuksen retki-asiaa sopisi selostaa. Ei hyväksy sisäminist. polit. Ulkoministeriä ei sovi vaihtaa.
Loukko. Maalaisliittolaisten mentävä kokouksiin, mutta ei otettava osaa hallituksen haukkumiseen. Lohen oikeisto pelko on melkein suurempi kuin vasemmistopelko. Väärin.
Alkio vastasi laajemmassa lausunnossa selostaen aseman samaan tapaan kuin eilen lähetystölle.
Todettiin että meikäläisten on mentävä kansalaiskokouksiin mutta vastustettava jyrkästi epäluottamuslausetta hallituksenne antamasta.
Illalla olimme Annin kanssa Liakalla. Hauska ilta.