Lauant. 12. Heinäk.

Ahvenanmaa – Suomeen! Tänään oli ulkoministerille saapunut Pariisista sähkösanoma jossa ilmoitetaan että Baltilainen komitea on katsonut, että Ahvenanmaa-kysymyksen ratkaisu jää Suomen ja Ahvenanmaan väliseksi asiaksi. Se riippuu vielä 5:den neuvoston päätöksestä mutta otaksutaan sen tulevan kannattamaan samaa. Itä-Karjalan ja Petshamon kysymykset sitä vastoin jäisivät Kansainliiton ratkaistaviksi.
Venäläisten upseerien eläkkeet.
Valtioneuvostossa oli taasen esillä kahden Venäjällä palvelleen suomalaisen upseerin eläkkeet. Ne tahdotaan maksaa Suomen valtiovaroista sillä edellytyksellä että ne sittemin Venäjä maksaa takaisin. Ilmoitettiin, että ruplan kurssi näitä eläkkeitä maksettaessa on laskettu ruplan kurssi à 1:30 p. Me maalaisliittolaiset vastustimme jyrkästi eläkkeiden maksamisen jatkamista. Jouduimme vähemmistöön. Mutta se päätettiin että ei saa maksaa enempää, kuin päivän kurssin mukaan, joka arveltiin olevan 10–30 penniä ruplalta.
Saapa nähdä, noudatetaanko tätä. Otan tuonnempana selkoa Airaksiselta. Se oli itse pääministeri joka painosti kurssia.
Eilen illalla kävimme Drumsöössä, Hahl, Lj. ja minä. Hauska matka.
Päätin lähteä illalla kotiin. Ja lähdin.