Lauant. 12. Lokak.

Kävin Vaasassa. Kerrotaan jo huhuna että Saksan keisari olisi luopunut kruunustaan! Tosi on kuitenkin että sosialistit ovat nostaneet siellä tasavaltaisen liikkeen ja kuvaavaa on että siitä saa Saksassa julkisesti puhua ja kirjoittaa. Niin ikään on siellä jo vaadittu, että koko sotilasjohto on alistettava eduskunnallisen hallinnon alle.
Nämä ovat maailmanhistoriallisia ta–pauk-sia.
Ilkassa on kaikki hyvin. Havu sairastaa yhä, saimme hänen sijaansa nyt Friskin.
Minun pitäisi nyt kirjoittaa monta valtiollista kirjaa, kun sais aikaa. Luulen että valtiopäivillä tulee perustuslakivaliokunnassa nyt hyvää aikaa. Voin siellä siis varustautua kirjalliseenkin työhön.
Mutta ensiviikolla valmistan hetken kansalaiskasvatusta tark[astelevaa] kirja[a]ni.
Odottelen tässä Paavoa kotiin. On kotona kuitenkin hyvä olla!