Lauant. 13. Lokak.

Vaasaan. Taivas on kirjavassa syyspilvessä. Lämpö 5. Näyttää selkenevän pouta. Asema tällä hetkellä. Suurella mielen masennuksella saa tarkastelija nykyään havaita, miten toivottomaksi tässäkin maassa taistelu asiain järjestämiseksi kärjistyy.
Valtiollinen asema. Nyt on 17 pitkää vuotta taistelleet puolueet vaikutusvallasta ja kilvan parjanneet toisiaan sekä ylistäneet itseään. Mutta mihin on tultu! Tosiasiallisesti hallitsee hallitus, jota vakavasti ei mikään puolue parlamentissa kannata. Ja se ei miltään osaltaan ole kokoon pantu edes niin, että siinä olevat miehet nauttisivat edes omien puolueidensa luottamusta. Ja maalaisliiton osuus siinä, mikä se on? Maalaisliittolaisia tekoja ei yritetäkään vakavissaan toteuttaa, vaan horjuvaisuudessaan tyydytellä oikeistoa ja vasemmistoa. Maalaisliiton kärsivällisyyttä kysytään yli mahdollisuuksien. Ja kuitenkin saa juuri maalaisliitto olla kaikesta vastuussa!
Jos nyt tulee vaalit, niin tulos, puolueiden voimasuhteisiin nähden on melkein sama kuin ennenkin. Muutama edustajatuoli sinne tai tänne, siinä tulos!
Ja mitä saavutetaan? Uudelleen sama paikallaan polkeminen! Ja taas uudet vaalit – loppumattomiin.
Lopulta on kysymys vain sosialistien tai oikeistoporvariston voitosta.
Ja jos sosialistit voittavat, silloin 1917 näytelmä – ja kommunistien vaatimus: uusiin vaaleihin!
Jos oikeisto – ? Mutta senhän on mahdotonta saada ehdotonta enemmistöä.
Tässä kamppailussa menee miespolvi.
Kansa väsyy, väsyy, väsyy! Moraali rappeutuu. Me valmistumme häviöön.
Ainoa mikä voi pelastaa on suomalaisten puolueitten lähentyminen. Se voi saada aikaan enemmistön.
Ja sen ohjelmassa:
a) suomalaisen kansallisuuden johtava asema kaikkialla, ilman ruotsalaisten sortoa.
b) talonpoikaisen talouden ja maaseudun valistustoiminnan järjestäminen;
e) virkamiesten alistaminen ankaran työn ja velvollisuuden alaiseksi;
d) kaiken tuottavan työn tukeminen ja voimalla suojaaminen;
e) työväen suojelus, työpäivä 10 tuntiseksi;
f) kaikkien työtaisteluiden alistaminen sovinto-oikeuteen ja lakkojen kieltäminen.
g) kieltolain ja keinottelulakien ankara valvominen;
h) hallitusmuoto muutettava niin, että aina vaalien jälkeen asetetaan hallitus 3 vuodeksi, johon tulee suhteellisesti jäseniä kaikista puolueista. Sitä ei saa vaalien väliajalla kumoon muuten kuin 3/4 äänten enemmistöllä.
Nyt menen saunaan!’
Ja se olikin erinomainen kyly.