Lauant. 13. Marrask.

Ulkoasiain valiokunnassa piti päästämän rauhansopimuksen loppuun. Mutta sosialistit esittivät 2:sen lukemisen päättyessä laajat amnestiaponnet. Vastustettiin. Asetin äänestettäväksi otetaanko ne käsiteltäviksi vai ei. Valiokunnasta oli pois pujahtanut pari porvaria, Setälä äänesti sosialistien kanssa. 8 ä 7 vast. päätettiin asia ottaa käsiteltäväksi. Laajakantoisuutensa vuoksi ei siihen voitu heti ryhtyä. Sos. ehdottivat pöydälle panoa maanantaiksi; meikäläiset keskiviikoksi. Pantiin pöydälle keskiviikoksi. Asia siis sitkistyi ja mutkistui. Sain sen käsityksen että sosialistit esittivät ponnet vain taktiikan vuoksi, saadakseen ne vastalauseeseen. Setälä taas kannatti niitä taktiikan vuoksi, saadakseen asian viipymään. Juutil. ja Vuorimaa ehdottivat asian keskiv. lykkäämistä taas taktiikan vuoksi.
Kieltolakiliiton vuosikokous alkoi illalla klo 6 Hospitzissa. Vähänläntä osanottajia. Mutta kokous asiallinen.