Lauant. 14. Jouluk.

Mannerheim vaatii Fredrik Kaarlea luopumaan Suomen kruunusta. Ministeri Erkko tavotti minua ja ilmoitti: Nyt on Mannerheimilta tullut sähkösanoma, jossa hän ilmoittaa, että Fredrik Kaarlen olisi ilmoitettava luopuvansa Suomen valtaistuimesta, koska asiain järjestely kohtaa muuten hankaluuksia. Ententte vallat eivät, näet, suhtaudu suopeasti Suomen pyrkimyksiin päästä rauhankonferenssiin niin kauan kuin Hessenin prinssin vaali on olemassa voimassa. Jos tämä asia saadaan nopeasti selväksi, on suuret toiveet että Suomi saa omat edustajansa rauhankongressissa ihan neuvospöydän ääreen, mutta Ruotsi ei saa.
Nyt pitäisi tätä tiedustella ryhmiltä, suostutaanko siihen, että hallitus saa sähköttää prinssille kehoituksen että hän luopuisi.
Sanoin, että maalaisliittoryhmän kanta on selvä kysymättä. Mitä pikemmin olemme vapaat hesseniläisestä, sitä parempi.
Illalla selostin tiedonannon ryhmälle joka oli mielissään. Lausuttiin vakuutus, että jos meidän politiikkamme olisi johtanut tällaiseen tulokseen, varmaan nämä toiset silloin repisivät itsensä riemusta.
Kuularuiskujako maalaisliittolaisten varalta? Kerrottiin, että syksyllä, kun maalaisliittolaiset pitivät puoluekokouksen Helsingissä ja kävivät Nikolain kirkon rappusilla valokuvattavana, oli Poliisikamarilla ollut jo 5 kuularuiskua varattuna meitä varten. Että jos olisi joihinkin mielenosoituksiin ryhdytty, sieltä olisi ruvennut tulemaan.
Ryhmien välisessä valtuuskunnassa oli esillä: mitä asioita aijotaan käsitellä näillä valtiopäivillä.
Vrede: olisi käsiteltävä seuraavat: Oppivelvollisuus jos ehditään; Valtiotalouden oikeusperusteet; Tulojensa ilmoitusvelvollisuus; Vaalilain uudistus; Asevelvollisuuslaki, Kunnallislain uudistus. Sitä vastoin väliaikainen kieltolaki ei ole kiireellinen.
Kallio: Tarpeellisia Vuokralain järjestelyä koskevat; vahinkojen korvaukset; väliaikainen kieltolaki; Jääkäripalkkio. Sitä vastoin ei ole tarpeellinen kunnallinen kieltolaki ja vaalilain muutokset.
Alkio. Samaa kuin edellinen.
Estlander ei mitenkään voi suostua kieltolain (väli-aikaisen) valmisteluun. Täytyy määrätä, että valiokunnat saavat itse työnsä järjestää.
Tanttu: Kunnallislait välttämättä uudistettava.
Kairamo. Sotakorvaus on tarpeellinen, mutta jos se jää yli vaalien sen tuomio on lausuttu. – Kunnallislait ja ilmoittamisvelvollisuus kuuluvat yhteen. Ellei niitä saada aikaan, tulee hoito sosialisteille, muiden osa on maksaa. Seuraus: parhaat ainekset yhteiskunnassa tulevat vihaamaan sitä. Nyk. eduskunnan vaikutus supistuu pieniin. Kunnallislain muutokset siis kovin tarpeelliset. Väliaik. kieltolaki ei ole niin tärkeä.
Alkio selitti, että väliaikainen kieltolaki ja jääkäriasia ovat ne asiat joiden esille ottamista ja päättämistä me haluamme. Oikeiston taholta on jo vastoin sopimusta käsitelty: asevelvollisuuslaki, valtiotal. oikeusperusteet, vaalilain muutos-anomus. Näitä vastaan vaadimme kieltolain ja jääkäripalkkiot.
Vrede ei tuntenut mikä jääkäriasia on.
Alkio selitti.
Nevanlinna oli sitä mieltä, että olisi muitakin tärkeitä asioita kuin jääkäriasia.
Alkio esitti jääkäriasian kantavuuden.
Koivisto on muitakin tärkeitä asioita kuin jääkäriasia; esim. sotakorvausasia on ainakin yhtä tärkeä. Kunnallislait ja asevelvollisuuslait välttämättä säädettävä.
Luopajärvi. Jääkäriasia ei saisi tulla puolueasiaksi. Entinen hallitus oli sille asialle hyvin suopea. Jääkärit saaneet tietoa jo tästä puuhasta ja se on vaikuttanut kohottavasti sotaväkeen. Tunnustaa sotakorvausten tärkeyden. Mutta asettaa jääkärikorvauksen edelle. Asevelvollisuuslaki on vietävä läpi. Mielummin ajettaisi asevelvollisuuslain vastakkain jonkun muun kanssa kuin jääkärikorvauksen kanssa.
Tanttu: suostui sotakorvausasian ja jääkäriasian käsittelyyn.
Puheenjohtaja totesi esitetyn:
Maanvuokral., yhdistyslaki, jääkäriasia ja kapinavahinkojen korvaaminen. Ollaanko nyt yksimielisiä, että nämä asiat on käsiteltävä.
Estlander kuulee ensi kerran jääkäriasiasta. Ei ole valmis siitä omasta, eikä ryhmänsä puolesta päättämään. Vaatii vaihtoehdoksi kunnallislait.
Hahl ja Alkio totesivat, että jääkäriasia on sellainen, ellei sitä ratkaista, se merkitsee Suomen sotaväen upseeriston luopumista. Se on nyt muuttunut kunniakysymykseksi.
Estlander rahakysymys se on!
Luopajärvi: Täällä on oltu virolaisillekin valmiit luovuttamaan miljoonia. Se on rahakysymys. Se on käsiteltävä omana.
Vrede yhtyi Kallioon, ettei pitäisi panna asioita toi-siaan vastaan vaan käsiteltävä niiden hyödyn kannalta. Asevelvollisuusasia aivan samassa asemassa kuin rahaasiat. Sama kunnallislakien ja vaalilain muutosten kanssa. Vuokralain muutokset eivät niin tärkeitä. Yhtyi Kallioon että käsiteltäisiin siinä järjestyksessä kuin ne esiin tulevat.
Alkio muistutti, että joku päivä takaperin Estlander y.m. tässä delegatsionissa olivat valmiit lupaamaan 20 milj. Viron vapauden hyväksi. Nyt hän y. m. eivät ole tuntevinaan jääkäriasiaa. Ehdotti, että jääkäriasia eroitetaan kaikista muista ja käsitellään varmasti heti kuin hallituksen esitys on saatu.
Kairamo ei tuntenut myöskään jääkäriasiaa, mutta ei tahtonut vastustaa ettei asia tulisi esille, mutta määristä tietysti.
Alkio suostui siihen, Hultinin ponteen, että valiokunnat työskentelevät, mikäli mahdollista, niin kauan kuin finanssiasiat ovat loppuun suoritetut. Lisäsin että olisi luokiteltava, kiteyttävä mitä asioita kiireimmin olisi käsiteltävä.
Hahl epäili Hultinin ponsien vievän Maaliskuulle.
Luopaj. taas voi hyväksyä Hultinin eräillä rajoituksilla.
Kallio varmempaa sopia asioista, kuin antautua Hultinin ehdotuksen varaan.
Hyväksyttiin Hultinin ehd.
Missä järjestyksessä asiat otetaan esille?
Päätettiin että jos valiokunnassa syntyy tästä erimieltä, lykätköön valtuuskuntaan.