Lauant. 15. Heinäk.

Korjasimme luo’on latoon! Ensi luoko omalta maalta! Se vaikuttaa ihmiseen. Ymmärrän yhä paremmin, miten sieluttomia on täytynyt olla Etelä-Suomen ja Hämeen torpparien jotka ilman kontrahtia ovat asuneet torppiansa raakain isäntäin mielivallan alaisina – ja raataneet vuokrista talon töitä. Sellainen ei saata olla kulttuuri-ihminen. Kun sellaisista tuli bolshevikkeja, oli se vain luonnonlaki. Kun nyt kokoomuksen taholta huudetaan yhteiskunnan säilyttämiseksi sitä, että suurmaanomistajat saavat pitää laajat, viljelemättömät takamaansa Lex Kalliota vastaan, ja tukkiyhtiöt äärettömät, laittomasti hankitut alueensa Lex Pulkkista vastaan, kun tätä vielä julistavat papit – eikö se ole sokeata kapitalistipolitiikkaa joka vie romahdukseen? Ja kristilliseltä kannalta, Jesuksen ohjeen valossa: ”jos joku pyytää sinulta hametta, anna hänelle joku muukin vaate”, kuinka voi pappi asettua vastustamaan näiden lakien hyväksymistä? Vielä, kun lunastus tapahtuu kohtuushinnoilla ja maa ei suuromistajilleen tuota mitään! Minusta juuri nämä papit ovat alistuneet tekemään kirkon ja kristillisen siveyden solidariseksi kapitalistisen yksityisedun kanssa. Se on kirkon materialisoitumisen jatkamista.