Lauant. 17. Lokak.

Vaasaan. Sataa lunta, pari astetta lämmintä. Soma talvi-ilma. Tänään pitäisi Locarnossa solmittaman ja allekirjoitettaman sovinto-oikeussopimus Saksan, Ranskan ja Belgian välillä. Kunpahan tämä päivä muodostuisi siten siksi päiväksi, josta Europan kansainvälisen rauhan käytäntöön sovellutus alkaa! Kunpahan Kansainliitto löytäisi keinon, jolla sovinto-oikeusperiaatteen voisi sovelluttaa myöskin pienten kansojen rauhantakaukseen niin, että Suomenkin rauha Venäjään nähden olisi taattu edes yhdeksi miespolveksi, niin kuka tässä ajattelisi ja vaatisi sotilasvarustuksia!