Lauant. 21. Huhtik.

Hyvönen tuli. Minun on tunnustaminen, että hän tuntuu täysin viattomalta, joka on tullut mukaan vain sen vuoksi että oli tuon toisen asianajaja. Hän suostuu puhumaan Wckin kanssa vain sillä ehdolla, että tämä ottaa alotteen ja tekee heti muutamia oikaisuja. Kirjoitin Wckille.
Tähän saa minun osani päättyä. Ryhmän olisi ollut tämä asia hoidettava.
Kaila kävi täällä.
Ja Juutilainen. En suostunut selvittämään hänelle mitä Hyvönen ja W. olivat puhuneet. Käsitän ne luottamuskeskusteluiksi. Selitin vain että W:n on siveellinen velvollisuus ottaa neuvottelualote.
J. maksoi kuin mies erään vanhan vippauksensa, 200 mk.
Lautakunnan jäsenyyspalkkaa kannoin tänään:
Matkapil. II lk. edestak. á 116:75 Smk 233,00
Makuuvaunu ” Smk 70:-
Matkakapineet Hels. ja Laih. á 12:- Smk 24:-
2 Matkapäivää tullen, mennen á 52:- Smk 104:-
3 Kokouspäivää á 85:- Smk 255:-
Smk 686,50
Lautakunnan istunnot päättyivät 2:ksi viikoksi. Kokoonnutaan taas toukok. 7 pnä noin yhdeksi viikoksi.
Lautakunnassa saatiin nyt loppuun käsitellyksi huoneitten järjestelyä ja lukua koskevat kysymykset. Sihteeri, arkkitehti Palmqvist sai tehtäväkseen laatia mietintö.
Olen lähdössä kotiin. Kyllilläni Helsinkiin. Aivan mahdotonta olisi täällä enää viihtyä. En pysty täällä mitään ajattelemaan, sitä vähemmän mitään tekemään.
Saattamassa olivat asemalle Vesterinen, Ryynänen, Kallio, Kaila ja Tamminen.
Kallion kanssa puhe taas Vaasan hovioikeuden presidentistä. Ei tahdo löytyä miestä suomalaista. Ruotsalaisia kyllä olisi. – Nyt ajattelimme tri K. Ignatiusta, tri Talasta, mahdollisesti Veissenbergiä mutta hänellä on pilkku routavuosilta.
Lähdin kotiin!