Lauant. 24. Syysk.

Paavo kirj. pelkäävänsä että auto- ja radio-osastoissa on 1 ½ v. palvelusaika. Kysyin. Niin ei ole asianlaita. Odotan puhelua kotiin. Ville Vainion valitusasiassa päätettiin perustuslakivkssa tänään minun ehdotuksestani, Setälän kannattaessa, ettei se anna aihetta toimenpiteeseen eduskunnan puolelta.
Voionmaa ja Ryömä tahtoivat perusteluihin lausumaa, että asiaa koskeva Valtiojärj. pykälä otetaisiin tarkist. sikäli ettei edustajaa saisi panna syytteeseen myöskään edusk. ulkopuolella lausumista mielipiteistä. Sos. ja Schauman äänestivät sen puolesta.
Kirjailija-eläkkeeni. Tänään ilmoitti Liakka, että eläkekirjani on jo kauan ollut registraattorikonttorissa.
Suuresti epäilen oikeuttani siihen. Mutta samalla tuntuu omituisesti, että minulta taitaa pian loppua oleskeluni Helsingissä ja tilaisuus kirjalliseen työhön alkaa sitten jos terveenä pysyn ja elän. Koetan sen silloin rehellisesti ansaita. Ja jos miten ajattelen sitä, miten kieltäytyä sitä ottamasta, en näe mitään mahdollisuutta ettei sitä tulkitaisi ylpeydeksi. Sitä en tahdo.