Lauant. 28. Helmik.

Kysymys sodasta ja rauhasta. Ulkoministeri Holsti selosti Eduskunnan ulkovaliokunnassa tapahtunutta selostelua ja keskusteluja. Porvarit olivat hyväksyneet hallituksen suunnitelmat. Ainoastaan Suolahti hieman epäillyt alotetta rauhaan bolshevikien kanssa. Sosialisteista ainoastaan totesi, että sosialistien pelko sotaanjoutumisesta on nyt toteutumassa. Mutta hekään eivät protesteeranneet, eivätkä vaatineet asian alistamista eduskuntaan. Päämin: ei ollut valmis hyväksymään koko ohjelmaa. Mutta joukkojen on annettava sinne mennä. Päälliköt saisivat ryhtyä neuvotteluihin. Mutta Moskovan sähkösanomaan on sisällytettävä koko Karjalan kysymys, eikä vain Porajärvi ja Repola. Ehdottaa että avustusta lähetetään, annetaan päällystölle valtuudet neuvotella, että Moskovan sähkösanomassa puhutaan koko Karjalan väestön puolelta.
Lundson. Toistaseksi lähetettävä avustusta Porajärvelle, mutta ei sähkösanomaa Moskovaan.
Sotaminist.: ei tiedä onko meillä valtuus puhua koko Itä-Karjalan puolesta. Valittaa että joukkoja on ennen lähetetty. Rajoituttava Poraj. ja Repolaan.
Holsti ehdotti sähkösanomaan lisäämään kappaleen jossa laajennetaan sanontaa Karjalan oikeuksiin nähden. Olisi suurvalloille ilmoitettava tämän toimen puollustuksellinen luonne.
Vennola: voidaan lisätä ilmoittamisesta ulkovalloille, mutta sähkösanomaa ei otettava valtioneuvoston pöytäkirjaan.
Ritavuori. Sähkösanoma kiireellinen.
Alkio: Sähkösanoma kiireellinen. Jos sotatoimet kehittyvät Karjalassa heikontuu asemamme. Laajennettava käsittämään koko Itä-Karjalaa.
Erkko liittyy samaan suuntaan.
Presidentti teki lisäehdotuksen.
Lundson vastustaa sähkösanomaa liian hätäisenä.
Berg yhtyisi Lundsoniin, mutta kun yleisesikunnan päällikkö ilmoittaa että bolshevikit ovat 30 km päässä, hänen täytyy puoltaa sähkösanomaan.
Alkio. Laajempi selostus tilanteesta. Neuvotteluihin ryhd. heti.
Presidentti yhtyi edelliseen.
Hahl. Sähkösanoma lähetettävä.
Holsti. Alkion kyselyyn: miten tämä sähkösanoma soveltuu Helsingin reunav. kongressin henkeen? Puola käsittäisi ettei tämä ole odottamaton teko, kun me estäisimme vain bolsuja tulemasta Suomen suojelemien pitäjäitten rajan yli.
Berg. Reunavalloille ilmoitettava sähkösanomasta.
Pääministeri: Edelleen sillä kannalla että sähkösanoma Moskovaan läh. Tulee vain niin äkkiä. Presidentin lisäys hyv.
Pohjanpalo. Sähkösanoma lähetettäv.
Todettiin: Vain Lundson vastustaa sähkösanomaa.
Läsnä: Presidentti, Vennola, Holsti, Lundson, Erkko, Alkio, Hahl, Pohjanpalo, Berg, Ritavuori.
Päätettiin: että istunnon pöytäkirjaan otetaan vain pääsuuntaa selostava maininta, otetaan pöytäkirjaan sähkösanomasta, samaten kuin ohjelmastakin. Sähkösanoma menee Holstin nimissä.