Lauant. 28. Tammik.

Ulkoasiain valiokunnassa. Holsti selostaa julkisuudessa tunnettuja noottien vaihtoja Venäjän kanssa. Kansainliiton konseljin päätös erittäin hyvä. Siellä oli ollut viimeiseen saakka epäilyksiä voiko Kansainliitto asiaan kajota. Selostetaan Kansainliiton päätöstä.
Moskovan hallitus ilm. edustajallemme ettei Venäjän hallitus tunnusta Kansainliittoa, eikä katso sen päätöksen itseänsä velvoittavan; ei myöskään hyväksy kolmannen vallan välitystä.
Mutta näin on Kansainliitto ja toisen kerran ottanut omakseen Karjalan asian; ensik. registeeratessaan Tarton sopimuksen.
Neuvottelut Venäjän hallituksen jo meidän hallituksemme välillä:
Venäjän vaatimukset mahdottomia itsenäiselle valtiolle. V. vaatinut m. m. kontrollikomisariaattia joka tarkast. rajaliikettä.
Venäjän täkäläinen edustaja antaa aivan vääriä ja väritettyjä tietoja hallitukselleen. Siellä tunnetaan asiat aivan väärin.
Venäjän täkäl. edustajan on täytynyt viime päivinä myöntää, ettei apujoukkoja ole nyt mennyt.
Venäjän vaatimukseen korvauksen saamisesta Suomelta ovat itse venäl. selvillä ettei niitä koskaan makseta.
Rajan yli paenneiden, samoin Kronstadtin pakolaisten aseita ryssät vaativat. Ei anneta.
Ennen väittivät ryssät että ne olivat Suomesta vietyjä aseita, nyt väittävät niitä venäläisiksi. Ne ovat milleriläisiä, englantilaisia [venäl. valkoinen kenraali J.K. Miller taisteli pohjoisrintamalla englantilaisten interventiojoukkojen tukemana] j.nep.
Vaatimus valkovenäläisten karkottamisesta on ollut enempi tupakkapuhetta ja kiusapuhetta.
Parin viikon kuluessa asema huomattavasti keventynyt. Venäläisillä ollut ajatus, että Suomessa muodostuisi kevään kuluessa suuri hyökkäysarmeija suomalaisista ja valkoisista venäl, joka hyökkäisi Suomeen. Nyt on mieliala Venäjällä rauhoitettu. Ne alkavat tajuta nyt, kun ovat saaneet kutsun Genuaan, ettei Europalla ole aikomus hyökätä, ja he ymmärtävät ettei Suomi sitä yksin tee.
Asema Karjalassa vaikea. Jos he voivat pitää asemansa kevääseen, voi Genua kenties [tehdä] jotain heidän hyväkseen. Hover [=Yhdysv. kauppaministeri, myöh. presidentti Herbert Hoover] luvannut Karjalan avustusta, miten se toteutuu ei tiedä.
Pääministeri. Suomen ja Venäjän välillä kuin huvinäytelmä. Se taktiikka mitä Venäj. on Suomeen nähden ajanut, asettamalla Suomi syytettyjen penkille, on mennyt myttyyn. Karjalan kysymys liqvideerautuu vähitellen.
Englanti työskentelee välityksen aikaan saamista. Tulee arvatenkin hylätyksi.
Suomi ei voi suostua siihen että vain Suomen osuutta Karjalan kysymykseen tutkitaan.
Sodanuhasta oli pelko Joulun aikana. Selostaa tunnetuita tapauksia.
Venäjän puolelta yritetty provosoida Suomi alottamaan sota.
Nyt on Suomen sotilasjohdon taholta kolmessa viikossa tehty hyökkäyksen Venäj[ältä] torjumiseksi enempi kuin ennen 2–3 vuodessa.
Karjalan hallituksen karkotuksesta mikä tunnetaan.
Meidän ja Venäjän välien selvittelyssä ei ole kummankaan maan edustajat olleet tehtävänsä tasolla.
Venäjän edustaja ottaa tietonsa kommunistilehdistä ja siten saadaan Venäjällä meistä väärä kuva.
Genuan osanotto-ehtona on että Venäjä ei alottane sotaa niin kauan kuin se haluaa olla siellä mukana. Venäjällä on rauhanpuolue (Leninin) [ja] sodanpuolue (Trotskin).
Litvinov jollekin reunavallan edustajalle lausunut, etteivät he (V[enäjän] oikeisto) halua suhteita Suomeen. He yhtyvät neuvostoon ja kukistavat ensin Suomen, sitten muut reunavallat.
Huhuja kuuluu että Venäjä valmistaa kevääksi hyökkäystä länteen. Onko se totta, ei ole tiedossa.
Hallitus puolestaan sillä kannalla, että on rauhan suhteet Venäjään säilytettävä ja pysyttävä Tarton kannalla.
Jos venäläiset hyökkäävät tekee hallitus kaiken voitavansa puolustaakseen maata.
Mobilisoimislainsäädäntö vailinainen, m. m. ilmoittamiseen (kirkkoilmoitukset) hevosasevelv. y. m. puolinaista.
Varuillaan oltava, mutta vältettävä sodan provosoimista.
Keto epäillyt jo ennen Kansainliittoon vetoomusta. Ulkomailla epäillään ettei Tarton rauhansopimus takaa Suomelle oikeutta [valvoa] Karjalan autonomian turvaa. – Filosofeeraa tunnettuun tapaansa.
Tulos ei Kansainliitossa ole meille edullinen.
Suomalaisten on nykyisestä kannastaan Karjalankysymykseen luovuttava.
Pääasiassa hyväksyy hallituksen nyt esitetyn kannan suhteessa Venäjään.
Jos saataisiin Suomelle parempi edustus Moskovaan ja tänne ehkä paremmin asemaa ymmärtävä Venäjän edustaja, niin voitaisiin sovittavia kohtia löytää.
On varma siitä että Venäjällä ei ole ollut halua hyökätä. Suomen aktivistit, y. m. ja Karjalan kapinan sattumien yhteen Ukrainan kapinan kanssa saaneet aikaan että Venäjällä oli täysi syy epäillä Suomen hyökkäysaikeista.
Päämin. Ruotsin Sos.dem. ainoa lehti, joka ed. Kedon mainitsemaa kantaa. Karjalan Kommuni -nimeä Suomi vastusti Tartossa ja voitti. Sopimus lisäksi että Karjalan autonomian saa kansa itse määrätä, nyt ei niin ole. Keto ihannoi yhteistoiminnan mahdollisuuksia bolshevikien kanssa. Myös bolshev on asetettava vaatimuksia. Ne eivät missään suhteessa muillekaan täytä sopimuksiaan. Karjalan kansannousu todell. näyttää tällä kertaa siell […].
Alkio päin vastoin edellistä piti Kansainliittoon vetoomista tärkeänä tekona ja oikeana. Sillä oli saavutettu Karjalan asialle Europan huomio. Keto on ottanut Ruotsin ”Sos.Dem.” kannan. Sillä on omat kaunansa kannan otossa joita meidän ei sovi seurata. Muist. Ahvenanmaan asiaa. On myös muistettava että bolshevikit eivät ole sopimuskumppani jota voisi ottaa vakavasti.
Holsti ei voi tarkastaa Kansainliittoon kääntymistä samoin kuin Alkio. Hallitus sillä vain pitkittänyt tilannetta. Paasaa vahvasti että hallitus on kärjist. tilannetta sotaan. Hallitus yrittää vyöryttää edesvastuun taitamattomuudestaan lähettiläiden toiminnassa.
Syy suhteiden rikkomiseen Suomen puolella. Hallitus yrittää tukkia niiden lehtien suut jotka paljastavat sen. Uhkaa, että jos hallitus estää liqviderauksen Venäjän kanssa, niin hallitus saa kuulla asian julkisesti. Uhkaa hallitusta uudelleen.
Pääminist. Kun rajan taakse Venäjä kokoo kymmeniätuhansia miehiä, satoja kanuunia ei mikään hallitus voi olla ryhtymättä puolustusvalmisteluihin. Helo ei asiallisesti tässä arvostele hallituksen tehtäviä. Venäjän markkinoille pyrkimisestä samaa mieltä kuin Helo, mutta mikään maa ei ole onnistunut sinne suuria aikaan saada. Siihen voidaan vaatia suuria pääomia. Konfliktien synnyttäjänä ei ole ollut Suomi.
Venäl. arvostelevat Karjalan nousua toisin kuin Helo ja Keto. He sanovat: sellaista meille tapahtuu joka päivä. Mutta he pelk. kansainvälistä armeijaa.
Meidän pitää olla valmiina puolustamaan maata.
Holsti pääasiassa samaa kuin pääministeri.
Suolahti ei tahdo antautua tässä keskusteluun näin arkaluontoisesta asiasta.
Keto kehuu ymmärtävänsä bolshevikien vaatimuksia vaikka ei hyväksy kaikkea. Oli väärin kääntyä Kansainliiton puoleen.
Ryömä: Mitä varten sellainen henkilö kuin Gyllenbögel lähetettiin Venäjälle?
Meillä on Karjalan asiassa harjoitettu tunnepolitiikkaa. Olisi jätettävä Venäjälle, samoin kuin Ahvenanmaa jätettiin Suomelle y. m.
Hänen käsityksensä mukaan pitäisi Karjalan pakolaiset sijoitta[a] keskitys-leireihin.
Ei ymmärrä Helon uhkauksia.
Hakkila. Ottanut Karjalan kysymyksen alusta alkaen rauhallinen [rauhallisesti]. Suomen on oltava puolustuskannalla. Venäj. uhkauksia ei ole otettava vakavalta kannalta. Kaupan käynti Venäjän kanssa epävarma. Pääasiassa hallituksen politiikka hyväksyttävä. Ei kannata Helon lausuntoa.
Alkio sanoi yrittävänsä ”ymmärtää” ennen kaikkea Suomea ja Suomen hallitusta vastoin Heloa ja Ketoa jotka yrittävät ymmärtää ennen kaikkea Venäjää, bolshevikeja ja neuvostohallitusta. Se määrää jo erilaisen suhtautumisen. Sos. demokraatit moittivat ”tunnepolitiikkaa” Karjalan asiassa. Todellisuudessa on heidänkin politiikkansa sitä. Sukulaistunne vetää heitä bolshevikien puolelle, meitä muita kansallistunne Karjalaisten puolelle. Ottaa bolshevikit aina vihollisina, rikollisina ja suhtautuu sen mukaan. Yhtyy Hakkilaan siinä mikä koskee yrityksiä hyötyä Venäjästä.
Keskustelu lopetettiin.
Holsti pyysi luokseen huomenna klo 2 jotain tiedonantoja varten.
Edistysseurojen Kust. Oy oli toimikunnan kokous Ruokosalmen luona. Johto näyttää olleen aivan kurja, aivan ilman mitään järjestelyä. Nyt määriteltiin suuntia ja eritehtäviä. Katsottiin että osakepääoman lisäys 1 milj. on ensi tehtävä, toinen laittaa varastoa myydyksi. Katson että lujalla otteella voi yhtiön pelastaa.
Perälän kanssa keskustelin myöhemmin vakavasti. Hän astuu nyt vakinaisesti yhtiön palvelukseen. Luulen että hän on siinä aivan omalla alallaan.