Lauant. 3. Jouluk.

Soitin Vaasan ja kysyin josko he tarvitsevat minua sinne käymään, niin tulen. Eivät sanoneet tarvitsevansa. Siis jään tänne myöskin ensi viikon kahdeksi lomapäiväksi. Anni on täällä vielä myöskin ne päivät. Ulkoasiain valiokunnassa tekivät pää- ja ulkoministerit selkoa Vienan-Karjalan kansannoususta.
Venäjän puolelta syytetty että nousu on aiheutunut Suomen puolelta tehdystä kiihotuksesta. Ei ole kuitenkaan voitu osoittaa ketään joka siihen olisi ollut syyllinen. Syytökset osottautuneet aiheettomiksi.
Kansainliitolle annettu harkittu nootti.
Kun Ahvenanmaan asia lykättiin Kansainliittoon, emme olleet Kansainliiton jäseniä. Me emme olleet kuit. huonommassa asemassa kuin Ruotsi.
Venäjä ei ole Kansainliiton jäsen. Meidän täytyy varautua siis yksipuoliseen menettelyyn Karjalan tutkimuksessa.
Kansainl. ei vaadittu tutkijakomis. asettamiseen, vaan ehdotettiin sellaista.
Kl. regist. rauhansopimuksen. Sekin jo velvoittaa.
Syy tutkijakomisionin asettamiseen ei nyt ole aktuali. Mutta se voisi valmistaa tulevaisuutta. Tutkimus rauhottaisi pörssipiirejä, tutkimus jo siltä kannalta tärkeä. Myös tärkeä että ulkovallat tulevat tietämään, ettemme aja tässä itsekästä, vaan humanitääristä politiikkaa.
Jos Nansen tulee tänne on toiv. että hänen kauttaan saadaan avustusta Vienan Karjalaan. Tarkoitus saada Amerikan punaisen ristin toiminta laajenemaan vielä tänne päin.
Pyytää ettei näistä puhuta.
Neuvottelut Venäjän hallituksen kanssa. Moskovasta ilmoitettu että he olisivat nyt halukkaat järjestämään Karjalan asia verettömästi. Näihin ei voi suuria rakentaa.
Kansainliittoon vetoomus on osotettu ulkovaltojen edustajille. Mikäli vastauksia on tullut, ovat ne menneet positiiviseen suuntaan.
Sanomalehtilausuntojen ei saisi muodostua kovin voimakkaiksi. Markan kurssi huononee. Pitäisi pysähtyä odottavalle kannalle.
Ulkomaiset edustajat lausuneet toivom. että esiintymisemme joka suhteessa pysyisi humanitäärisenä.
Karjalassa on se vaara, että johto voi joutua epäilyttäviin käsiin. Tämän yrityksen suhteen olisi pidätyttävä pitämästä minkään venäläisen puolueen johtoa.
Pääministeri Vennola. Hallitus harkinnut onko Karjalan yritykselle mitään mahdollisuuksia. Rumaniasta ilm. että Ukrainan asia on taas menetetty. Huhuttu että Karjalassa olisi valkoisia venäl. tahi saksalaisia mukana. Tutkittu ja todettu että nämä ovat perättömiä. Suomen aktivistit eivät ole mukana. Karjalaiset eivät ole ottaneet vastaan Solovetskiin asettuneita [asettuneiden] Venäjän pakolaisten apua.
Hallitus noudattaa täydellistä puolueettomuutta. Ulkomaiset lähetystöt kannattavat tätä.
Mutta hallitus ei voi kieltää kansainvälisesti luvallisia toimenpiteitä: ruokatavarain hankintaa, sanitääritoim. Luvatonta on julkinen värväys ja joukko-osastojen kokoomista ja aseita ei anneta. Yksityisten menoa Karjalaan ei mikään hallitus voi estää. Saako yksityinen viedä sinne aseita on epäselvä kysymys. Asia ei ole vielä hallituksessa esiintynyt.
Kaikki vieraitten valtojen lähettiläät kehoittaneet suht. humaanisesti Karjalaan.
Venäläiset eivät pidä Karjalan kysymystä suurena kysymyksenä. Sitte kun aika tulee he kukistavat sen pian.
Sanomalehdissä kerrotaan että värväystä harjoitetaan, mutta sellainen on kielletty. Kaikki Karjalan yhdistykset asettuneet sille kannalle että meidän ei ole sekaannuttava Karjalaan aseellisesti. Mutta hallitus pelkää, että ellei sitä saada rauhallisesti järjestetyksi, se päättyisi onnettomasti.
Karjalaiset ilmoittaneet olevansa valmiit hyväksymään Tarton sopimuksen.
Bolshevikisotilaita oli Vienan-Karjalassa 200. Liike rajoittuu hyvin ahtaalle. Syvärin siltaa ei ole rikottu.
Voionmaa oli odottanut juuri tällaisia tietoja. Säälittävää että ovat ryhtyneet näin epäkiitollisena aikana. Näkyy, että he erityisesti tähtäävät suomalaisia punaisia vastaan. Se vaikuttaa sosialidemokr. ja häneen vastenmielisesti. Hauskaa että hallitus on puolueettom. Mutta Tarton rauhansopimuksen mukaan on Karjala alistettu ”Karjalan työkommuniin[”]. Ei saisi sallia salaistakaan värväystä. Pitää toimia varovasti. Onko tämä nyt sota, vai kapina. Ei pidä onnistuneena, että asiassa on vedottu Kansainliittoon. Kun on Venäjälle ryhdytty nälkä avustukseen se on vaikuttanut epäedulliseksi Suomelle. Yhdessä kuitenkin kiittää hallitusta: että asiasta on tehtävä kansainvälinen asia. Luulisi saatavan aikaan Pohjoismainen tutkimuskomissioni. Hallitus pääpiirteissä oikeaan osannut.
Ryömä: Miten hallitus suhtautunut siihen miten suojeluskunnat suhtautuvat asemaan. Oli kuullut että Hgin Suojeluskunnan kansliassa varustettu miehiä ja lähetetty Lieksaan. Sinne myöskin lähetetty ampumavaroja. Pestausta pitäisi harjoitettaman kaikkialla.
Holsti lausui Voionmaan lausunnon johdosta että oli onnetonta jos ruotsalaiset tulisivat komissioniin. Samoin Norja. Ne eivät auta Suomen itärajan polit. Parasta että Kansainliitolle jää raporttöörien vaalissa vapaat kädet.
Pääministeri vastasi Ryömälle hallituksen korviin tullut tieto. Päätetty antaa suojeluskuntain yliesik. ankara huomautus, ettei siltä taholta Tarton rauhansopimusta ja maan puolueettomuutta rikota.
Keto. Asiassa tehty erinäisiä virheitä. Tähän liikkeeseen ei ole sovellettava kahden sotaa käyvän vallan periaatetta. Hallituksen olisi ollut hillittävä suomalaisia porvarisanomalehtiä. Estettävä julkinen avustustoiminta. Hallituksen ryhdyttävä pontevampiin toimiin värväyksen estämiseksi. – Karjalaisten asiaa valvottava Tarton rauhan sopimuksen pohjalla. Mutta tällä hetkellä ei ollut paikallaan. Karjalaisten vaatimus kansalliskokouksesta mahdoton.
Pääminist. Ei saisi asettaa kansalle ja hallitukselle mahd[ottomia] vaatimuksia. Kun sellaista tapahtuu kuin Karjalassa nyt, olisi kansamme huono kansa ellei se reageraisi. Mahdoton estää yksityisiä menemästä Karjalaan. Mutta joukkojen muodost. estetään. Molemmilla puolilla lehdissä esiintyy paljon joka ei pidä paikkaansa.
Kansainliittoon kääntyminen oikea. Se ei ole vihamielinen kanta Venäjään nähden.
Holsti. Kansainliitto sopim. 11 art. nojalla on velvollisuus tällaisista tapauksista sinne ilmottaa.
Päämin: Karjalan asia on otettu jo Kansainliiton ohjelmaan.
Alkio: sanoi turhaksi etsiä Karjalan kapinan syitä ulkopuolelta Karjalan. Ne ovat nälkä ja bolshevikiterrori. Ei siihen ole Suomen apua tarvittu. Se ”apu” on ollut bolshev. puolella suomalaisten bolshev. soturien muodossa. – ”Karjalan työkansan kommuni” ei ole Tarton rauhansopimuksen mukainen itsehallinto. Se on aivan päinvastaista. – Karjalan kansan nousu on epätoivon teko. Sydämetön olisi se naapuri ja sukulaiskansa, joka kylmänä, ilman osanottoa tuota päältä katselisi! Sanomalehdistämme eivät Karjalaa puoltavat lehdet ole niin rikkoneet kuin ne jotka selittävät Karjalan avustuksen Suomen taholta rauhan rikkomiseksi. – Katsoi että oli ollut jo vihdoin aika antaa asiasta tieto Kansainliitolle. Se oli oikein tehty. Venäj. neuvostohallitus on järjestelm. rikkonut rauhaa pitäen Suomessa yllä agitatsionitoimintaa. Sen nootteja ei voi ottaa vakavalta kannalta.
Voionmaa puolsi vielä pohjoismaista tutkijakomissionia.
Raatik. yhtyi Alkioon. Hallitus tehnyt oikein esittäessä asian Kansainliitolle.
Linna hyväksyy hallituksen toimenpiteet ja kannan. Jos Karjalan kapina kukist. vereen, tässä maassa ei voi olla hallitusta joka kykenee silloin avun estämään. Luulee että tällä kertaa on asia hoidettu niin hyvin kuin voidaan.
Tanner myöntää että asia on hallituks. vaikea hoitaa. Ei voi paljon tehdä. Ei voi olla mukana syyttäm. hallitusta toimistaan. Onko keräysten toimeen panoon hankittu lupia? Työv. estetty keräämästä Venäj[älle]. – Suojeluskuntain ja värväyshommat estettävä. Näissä suhteissa hallituksen toimittava tavalla joka ei anna aihetta muistutuksiin. Mainitsi kenraali Ignatiuksen tämän päiv. kirjoitusta H.S:ssa.
Mantere. Hallitus menetellyt oikein. Että maa on pysytett. puolueettomana, että saataisiin tämä vaikea kysymys ratkaist. hyvin. Hyväksyi hallituksen toimintaohjelman.
Suolahti. Suomella ei ole ainoastaan inhimill. syistä vaan myös itsepuolustus syistä seurattava Karjalan asiaa. Sos.dem. taholta vaadittu ettei puolueettom. rikk[omisen] varjoakaan saisi Suomen puolelta tapahtua. Katsoo verraten vastakk. Ignatiuksen ja J.V.Kn kirjoitukset. Näin ollen katsoo ettei voi jatkaa keskusteluja.
Ryömä. Hallituksen koetettava tehdä mitä voi ettei tätä kapinaa vereen kukisteta. Silloin pitäisi suojelusk. meno sinne ehkäistä.
Tähän päätettiin keskustelu.
Soitimme illalla kotiin. Kerttukin oli mennyt Vaasaan. Päätimme jäädä lomapäiviksi tänne lepäämään.
Olin kylvyssä. Luulen että se teki erittäin hyvää.
Kallio kertoi Vestermarckin olleen Seinäjoella maataloustuott. päivällä. Hänkin oli huomannut että siellä on asia suomettarelaisten johdossa, mutta kertonut että ”maalaisliittolaiset ottivat nyt johdon käsiinsä”.
Kuitenkin kokouksen johdossa on ollut Herttua ja Torkko!
Melkein kaikki edustajat menivät kotiinsa.