Lauant. 5. Huhtik.

Ryhmässä tarkastettiin hallitusohjelmaa. Laajempi keskustelu aiheutui kapinan iskemien haavojen lievennyksestä. Lohi, Niukkanen ja Manner tahtoivat ohjelmaan valkoisten rikosten tutkiminen. Sitä vastoin Vuorimaa, Pesonen, Raatikainen y. m. eivät tästä tahtoneet mainittavaksi.
Raatikainen: Kapinaan osaa ottaneiden kohtalon lieventäminen on arvelluttava asia. Olisi arvelluttavaa kansalaisluottamuksen antaminen rintamapunakaartilaisille. (Hyvä!) Tarkistamista ohjelmassa on, mutta lisäämistä siinä ei ole.
Leppälä: Tässä on sanottava jotain sotaorvoista. Suojeluskunnista mainittava ohjelmassa.
Manner. Ei käy laatuun Raatikaisen jyrkkä kanta.
Kärki. Valkeain rikoksista on mainittava. Kaarle IX tutki tarkoin pohjalaisten Hämeessä tekemät rikokset. Nyt on palattu laillisiin oloihin. Rikokset siis rangaistava.
Lohi. Svinhufvudin manifestilla keskeytettiin valkoisten rikosten tutkiminen. On pyrittävä siihen että koko kansa tuntee elävänsä oikeusvaltiossa. Tarkoittaa vain kapinan jälkeisiä rikoksia, mainiten m. m. Sippolan.
Selander yhtyy prikulleen Raatikaiseen. Paljon punaisia murhaajia on tuomitsematta. Jos valkoisia aletaan tutkia, kai myöskin punaisia! Hyvin varoen.
Alkio esitti maakysymystä ja nuorisokasvatusta koskevat ohjelmat.
Juutilainen: Eikö olisi ryhdyttävä julistamaan kerta kaikkiaan torpparit vapaiksi. Eikö olisi kerta kaikkiaan julistettava tukkiyhtiöiden maat yhteiskunnalle.
Luopajärvi: Tässä tehdään silpomisyrityksiä aina maaomaisuuden kimppuun. Juutilaisen ehdotus on sama kuin ’’Me vaadimme’’ ohjelma. Joka ainoan verolain yhteydessä on saanut huomata, ettei pystytä käymään muun kuin maan kimppuun. On asetettava valiokunta ryhmän kesken asiaa harkitsemaan. Mutta tähän ohjelmaan ei sitä saada.
Kallio kannatti puheenjohtajan ehdotuksia hallitusohjelmaan. Juutilaisen lausunnossa bolsevismia.
Vuorimaa. Maaohjelma pitäisi saada hallituksen ohjelmaan. Siihen, mitä Juutil. sanoi, ei tietysti voi panna huomiota.
A. Pesonen. Puhujaa tyydyttää puheenjohtajan ehdotus hallituksen ohjelmaksi.
Hallitusvaliokunta
Edistysmielisten taholta ilmoitettiin, että ministeri Soininen olisi luvannut ryhtyä yrittämään muodostaa hallitusta, jos maalaisliittolaiset lupaavat lojaalista kannatusta.
Kokko: Millä perusteella on Soininen ajateltu pääministeriksi? Pelkäsi ettei meidän ryhmässä häntä kannateta yleisesti.
Kallio: Parasta viedä meidän ryhmään Soinisen ehdokkuus. Luulee että hän saisi kannatusta. Uusi hallitus olisi nopeasti saatava etteivät sosialistit ehtisi tehdä tälle välikysymyksiä.
Luopajärvi. Luuli saatavan sosialistien kannatusta hallitukselle. Kenties olisi syytä ajatella, että pääministeriksi ajateltu tulisi käänt. sosial. puoleen. Arveli että meidän ryhmällä ei olisi erikoista Soinisen ehdokkuutta vastaan.
Linna. Oli perusteellisen harkinnan perusteella tultu siihen että Soininen sopisi.
Torppa: Ehkä olisi syytä tarkistaa ohjelma jo ennen kuin henkilökysymys, kutsumalla mukaan sosialis-teja. Saanut vaikutelman, että tässä olisi mahdollisuus löytää yhtymäkohtia ja sovintoa. Miellyttänyt sosialistien menettely. Tanner tosin istui kirkossa, mutta muu meni säännön mukaan. Tulivat linnaan ja olivat kauniisti. Yritettävä yhteistyötä ennen kuin asia lyödään lukkoon. – Henkilökysymys vaikea. Sitä ainoata ei saada. Tyydyttävä tavallisiin. Ehdokas nuhteeton. Harkitseva.
Päätettiin: Ensin sovitaan pääministeristä, sekä asetetaan 2 henkilöä kummastakin ryhmästä Soinisen kanssa neuvottelemaan ohjelmasta. Suunnasta päästy yksimielisyyteen.
Maalaisliiton ryhmä käsitteli välikysymyksenä pääministeriehdokas-asian. Useita puheenvuoroja käytettiin, joissa ministeri Soinisen pehmeyttä moitittiin. Mutta lopulta hänet hyväksyttiin.
Samalla hyväksyttiin edellisessä ponnessa mainittu asian kehittelytapa.
Sen jälkeen jaosto jätti asian kehittämisen pienemmälle jaostolle, johon valittiin: Mantere, Torppa, Kallio ja Alkio.
Näiden toimeksi jäi sopia ministeri Soinisen kanssa siitä millä asteella asiasta ilmoitetaan valtionhoitajalle.
Ministeri Soininen saapui paikalle kutsuttuna. Ilmaisi epäilyksensä ja epäluottamuksensa itseensä. Hänellä ei ole niitä henkisiä ja ruumiillisia voimia joita tähän tarvitaan. Suostui kuitenkin, kuultuaan, että asia oli jo häneen persoonallisesti maalaisliiton eduskuntaryhmäkin suostunut.
Asetettiin ratkaistavaksi: Annetaanko oikeis-tolle ja vasemmistolle tilaisuus tutustua vain meidän ohjelmaan, vai tarjotaanko heille tilaisuus olla mukana hallituksen kokoonpanossa?
Jätettiin pienemmälle jaostolle: Mantere, Torppa, Kallio, Alkio ja Soininen.
Ministeri Soininen kysyi minun ja Kallion, sekä yleensä maalaisliiton osanottoa hallitukseen. Ilmoitin, että olemme ajatelleet 3 – 4 paikkaa. Kallio ei kieltäytynyt. Minä kieltäysin. Soininen tuntui pitävän kieltoani valitettavana. Lupasimme joka tapauksessa miehiä.