Lauant. 5 Lokak.

Suuressa valiokunnassa käsiteltiin tänään hallitusmuoto klo 8:sta alkaen. Siellä hyväksyivät monarkistit pari Pennasen y.m. tekemää ehdotusta muutoksiksi. Meidän Lohi teki muutosehdotuksen vahvasti. 55 §:län kohdalla vaativat v. Rettig ja Bäck otettavaksi lakiin Estlanderin vastalauseesta seuraavan momentin, vaihdettavaksi vastaavaan 8 §:län momenttiin.
”Hallintoalueiden rajat ovat, missä ’’asianhaarat sallivat, määrättävät kulkemaan pitkin suomalaisen ja ruotsalaisen väestön asutusalueiden välisiä rajoja.’’
Ehdotuksen johdosta lausui Bäck m. m: jos ei Rettigin ehdotusta hyväksytä, niin, sikäli kuin asioita tunnen, se tulee aiheuttamaan isänmaalle hyvin vaikeita seurauksia. Rettig ilmoitti, että jos ei muutosehdotusta hyväksytä, hän panee kyseeseen tokko hän voi ollenkaan hyväksyä koko lakiehdotusta. Nevanlinnakin heräsi. Sanoi että tämä momentti on herännyt isänmaalle vahingollisesta katsantokannasta. Muutkin Suomettarelaiset samoin. Mutta kannattivat mom. valiok. ehd. muodossa koska siitä ei ole vaaraa. Me vaadimme mom. kokonaan poistettavaksi, Lohi ehd. minä kannatin. Bäck oli kannattanut Rettigin ehdotusta siksi, ettei sitä tultaisi pakotetuksi ratkaisemaan jonkun ulkovallan kautta ’’jos te tietäisitte mitä minä tiedän, ette te käyttäisi niin kovia sanoja.’’ Colliander selitti että he aikovat vetoa rauhankongressiin. Äänestyksessä sai Rettigin ehdotus 42 ääntä, Lohen 16. Loppuäänestyksestä valiokunnan ehdotus voitti.
Täysistunnossa käsiteltiin asia kohta perään. Me ehdotimme hylättäväksi. Tämä ehdotus sai 34 ääntä 66:tta vast. Meidän miehistä oli poissa Kallio, Haapanen, Takkula ja Leinonen, sekä suom. Loukko.