Lauant. 6 p. Kesäkuuta

Viron apujoukon lähettämisestä keskusteltiin uudestaan. Viron hallituksen taholta oli ilmoitettu, että nyt ei apua näytä tarvittavan, mutta katsotaan suotavaksi, että suomalainen joukko kuitenkin tulee, koska ei tiedä, mitä tapahtuu. Sotaministeri sekä omasta että valtionhoitajan puolesta, että nyt ei pitäisi lähettää joukkoa Viroon. Samoin Voss-Skrader.
Minä katsoisin, että joukko voitaisiin lähettää ehdolla, että sitä ei saa lähettää ulkopuolelle Viron rajoja, mutta katsoen siihen, että sotilasasioita ymmärtävät hallituksen jäsenet olivat asettuneet toiselle kannalle ei taida olla muuta keinoa kuin alistua siihen.
Jäätiin odottamaan Kairamoa hallituksen neuvotteluun.
Tila Aunuksessa
Luopajärvi oli palannut matkalta Aunuksesta, kertoi:
Oli huomannut, että rintamalla joukkojen mieliala on erinomainen. Päälliköt Hertzen y.m. hyvin toivorikkaita.
Majuri Hertzen: vaikka muutoksia hallituksessa oli tehty, ei luullut sen vahingollisesti vaikuttanut.
Väliaikainen hoitokunta antanut julistuksen ettei mitään yksityisiä metsä- ja maakauppoja ei tehdä.
Aunukselainen hallitus ja kansa luottavat nyt suomalaisiin.
Edellytykset nyt täysin hyvät. Kehoittanut pitämään huolta sotilaallisesta puolesta.
Teitä tehdään jauhopalkoista. Onnistumisen ehtona, että saamme nopeasti lisävaroja.
Metsät ovat suuret. On olemassa kaikki takeet että kustannukset saadaan.
Jatketaanko? On jatkettava.
Sotaministeri totesi että on jatkettava. Olisi ollut suuri historiallinen virhe, jos ei olisi menty Aunukseen.
Ehrnroth samoin. Englantilaiset täydellisesti rauhottuneet. Mutta jos finanssit tekevät vaikeutta, se on eri asia.
Luopajärvi. Olisi nopeasti toimittava. Varustukset ovat sellaiset että nyt voidaan toimia. Vaikka asia veisi tämän hallituksen nurinkin, asia on sen arvoinen että sekin voidaan tehdä.
Valtioneuvosto katsoi yksimielisesti että asiaa on jatkettava.
Luopajärvi antoi Julinista ja Eskolasta hyvät lausunnot.
Viron asia päätettiin lykätä ensi tiistaihin klo 1, jolloin Viron komitean puheenjoht. ja sen. Kairamo pyydetään neuvotteluun.
Illalla lähdin Jyväskylää kohti.
[vastap. sivulla puhejäsentely]
Jyväskylässä.
Jumalan ääni historian myrskyssä. Kansat eivät elä ain. leivästä. Esimerkkejä.
Kävin Wirossa.
Kuulin sen! Väinämöisen soit. Kalevan kehto. Kanuunain jysk.
Suomen, mailman yleispolitiikkaa
Historiallisten taisteluiden, korpivaelluksen päätekohta.
Kansallisen itsenäisyyden peruskivet:
Kansallistietoisuus
Yhteenkuuluvaisuus.
Tulevaisuuden päämäärät.
x
Maalaisliitto ja sen tark.
Kansalliset
Taloudelliset
Yhteiskunnalliset.
Kaupunkikulttuurin vararikko
Maalaiskulttuurin nousuaika
Heimoustunne
Työn siveellisen arvon nousu.
Sydänjuuret maahan.
Kieltolaki
Korvessa harhaillut kansa.
Väinämöisen palaus.