Lauant. 6 p. Maalisk.

Ryhmässä (illalla) Joukahainen selosti Erichin hallitusohjelmaa. Rauhan asiassa epämääräinen. Noudatettavana muiden esim. Ei riennettävä ensimmäisenä eikä viimeisenä.
Ulkopolitiikka pääasiassa sama kuin ennen. Riippumatonta politiikkaa. Ahvenanmaan kysymys pian pois päiväjärjestyksestä. Ruotsal. vaatimukset täällä tyydyttävä. Laajempaa amnestiaa ei. Suojeluskuntia kannatettava. Puollustuslaitos kunnollinen.
Arvostelussa oli
Raatikainen ml. vaatimuksena esiin tuonut ettei tielain lykkääminen ei saa tulla kysymykseen. – Ulkoministeri Holsti pysytettävä. – Keskustaenemmistö.
Erich selitti Karjalan kysymyksestä että hallitus ei hyökkää mutta tulee pitämään kiini tähän ast. saavut.
K. E. Linna. Edistyspuolue halukas kokoomushallitukseen. Suhteet: E.p. 3, Ml 4, Kok 3, R 2.
Erich vaatinut pikaista toimintaa.
Sosialistien Voionmaan ja Ryömän kanssa oli eilen neuvottelu. Päättänyt 41 ä 30 vastaan: olivat halunneet kokonaiskokoomukseen. (Eilen olin tässä neuvottelussa).
Niukkanen oli vielä ryhmämme vaatimuksena sanonut että elintarvelakia ei uusita, että vakav. pyrkivät rauhaan, sekä että henkilöihin nähden saadaan lausua mielipiteensä.
Suolahti oli edell. hermostunut. He eivät ole hallitusta kaatanut. Eivät halua hallitukseen.
Oli päätetty että Erich saa kääntyä henkilöiden puoleen ja sittemin henkilöt ryhmiensä puoleen.
Estlander lausunut mielihyvänsä Erichistä että tämä on ryhtynyt halitusta muodostamaan. He tulevat tarkastamaan henkilöitä. Vaativat ruotsalaisten vaatimusten toteuttamista.
Juutilainen. Erichin rauhanohjelma ei tyydytä. Oikeisto saattaa rauhankysymyksen vaaraan, ainakin huonoon rauhaan. Niin ikään ei oikeisto harrasta reunavaltakysymystä. Oikeisto vie meidät Ruotsin vaikutuspiiriin. Tuo sisäpolitiikkaamme Ingmanilaisuuden. Laskee valtaan Peril-gripenbergiläisyyden. Sotalaitos jää puhdistamatta. Virkamiehistössä ja liike-elämässä jää kaikki ennalleen. Jos ml. menee mukaan ja ottaa paikkoja niin paljon, että ollaan hallituksen politiikasta edesvastuussa, ei voi olla mukana tällaista hallitusta luomassa.
Manner. Vennolan hallitus oli ollut heikko. Olisi käännyttävä kirjelmällä sos. puoleen, jossa painostettaisiin oikeiston suhdetta rauhaan, virkamies, sotalaitos ja veroasiaan vaadittava mukaan. Jos eivät tule, eikä hän sitä usko, silloin meillä olisi joku pohja lähteä oikeistokokoomukseen. Ellei näin tehdä, tullaan jatkamaan hyllyvällä pohjalla, ja sosialistit pommittavat. Heti tämä tehtävä.
Relander vastustaa toimintaa yhtäaikaa kahdella rintamalla. Ml. on esitettävä vaatimuksensa hallitusohjelmaan. Ellei siihen suostuta, on meidän vetäydyttävä pois. Heti tehtävä tämä ohjelma.
Ehdotti: rauhanvaatimus ehdottomana, vaikka tietysti kunniallisilla ehdoilla.
Elintarvelakia ei ole ehdottomasti vastustettava.
Ahvenanmaa kysymyksessä sovittava kanta.
Oli Erichille lausunut että Ingmanin nimi pelottaa. Ei saisi olla kovin oikeistolaisia.
Relanderia oli kysytty hallitukseen kauppaministeriksi. Kieltäytynyt. Suosittanut Kalliota.
Rahaminist. oli E. pyytänyt Ehrnrothia.
Tullut siihen käsitykseen että E. ottaa kyllä vastaan ehdotuksia ohjelmaksi.
Sosialistit pelkäävät huhtikuun puoluekokousta. Isänmaan kannalta on se hyväksyttävä.
Ajettava keskustapolitiikkaa. Jos yritys siihen lankee, langetkoon. Vastustaa asian tällä asteella ollessa neuvotteluja sos. kanssa.
Lohi totesi, että sos. ovat kieltäytyneet. Myös: oikeistokokoomus ei tule olemaan pitkäaikainen. Vaadittava heti rauhanneuvotteluihin ryhtymistä.
Ei pane tälle hallitukselle suurta merkitystä. Henkilöihin nähden annettava päämin. vapaus valita täältä kenen haluaa.
Niukkanen. Elintarvelaki lopetettava. Maanvilj. kohdist. kiristys lakkautettava. Vasemistokokoomuksesta on hänen täytynyt luopua. Sosialistit eivät tule mukaan. Edistyspuolue on meihin myrkkyyntynyt eikä tule vasemmisto-kokoomukseen.
Tähän oikeistokokoomukseen mennessä on asetettava mahdollisimman jyrkät ja täsmälliset ehdot. Meidän pitää saada arvostella kaikkia tähän hallitukseen tulevia jäseniä.
Elovaara vähän samaa mieltä kuin Manner. Olisi ryhmien kesken neuvoteltava virallisesti. Ingmanin tulo hallitukseen herättää suurta vastenmielisyyttä. Muualla vasemmalle, meillä mennään oikealle. Maatalous päästettävä vapaaseen kauppaan.
Heikkinen. Totesi että sosialistit ovat kieltäytyneet. Ei siis auta kuin lähteä oikeiston mukaan.
Kallio tullut siihen käsitykseen että tästä ei tule pian hallitusta. Kahdella rintamalla ei sovi neuvotella. Me emme ole nyt hallituksen muodostajia.
Elintarvelakia ja säännöstelyä me tarvitsemme. Itä-Suomesta tilataan yhä viljaa. Varastot hämmästyttävän pienet. Näinä vuosina ovat mviljelijät maksaneet velkansa. Mutta tulossa on hätätila, raskaat verot.
Keskustahallitus ei jaksanut, vasemmistokokoomusta ei synny, pakko mennä oikeistoon. Mutta vaadittava enemmistöä. Panee merkille että Relanderia on pyydetty kauppaministeriksi. Pitäisi mennä.
Ryhmällä täytyy olla joku vapaus vaikuttaa miesten vaaliin, mutta pääminist. annettava.
vapaus. Ehrnroth ei sovi rahaministeriksi. Nevanlinna parempi.
Liakka. Luulee asian olevan väärällä tolalla. Sos. ovat hämillään että heidän temppuilunsa on vienyt tähän. Vasemiston suhteen eivät voi osoittaa suurta hallitusvalmiutta. Mutta jos pakotetaan, he voivat tulla. Rauhaan pyrittävä. Oikeistomme sairalloista.
Ei luule että sos. valmistava[t] punakapinaa. Puhui sota-aseistusta vastaan. Pääministerillä ei ole henkilötuntemusta.
Arfman. Meillä on aina taipumus oikealle; nyt on mahdollisuudet vasemmalle katkaistu. Yhtyy Liakkaan.
Vuorimaa oli tänään puhunut sosialistien kanssa ja ne olivat sanoneet etteivät he nyt tule mukaan. Sarlin: ei edistyspuolueen enemmistö enää tule keskustahallitukseen vaan oikeistokokoomukseen.
Maan etu vaatii nopeasti hallitusta. Ei liene muuta neuvoa kuin yhtyä kokoomushall. Mutta ehdolla: että ruvetaan bolshv. heti neuvott. Karjalan kysymyksestä, rauhasta; ent. ulkoministeri ja sisäminist. pysytettävä; reformeja; emme voi hyv. Ingmania eikä Arajärveä. Tuntuu että maassa on viljaa. Lisenssijärj. poistamisen kautta tulee viljaa. Sotalaitos puhdistettava ryssistä ja ruotsalaisista. Maantieasia.
Alkio pitemmässä lausunnossa selosti tilannetta. Maalaisliiton on annettava uutta, rehellistä sisältöä parlamenttarismiin. Oltava joka rintamalla valmiina. Alote tässä ei ole ollut meidän. Ml on kaadettu. Meitä pitää nyt pyytää. Kun meille tarjotaan tilaisuus ryhtyä muodost. hallitusta, me ryhdymme siihen. Siihen asti odotamme.
Katsottiin että keskustelu sai olla vastauksena. Odotetaan siksi kunnes meiltä pyydetään joitakin ministeriehdokkaiksi ja ne tuovat ryhmään asiansa kysyen ehtoja, millä he saavat käydä hallitukseen. Hyväksyttiin.