Lauant. 7. Helmik.

Sosialistit ovat ilmoittaneet ryhmänsä päätöksenä etteivät he nykyään voi tulla hallitukseen. Tulenheimo ’’kenkkuilee’’ mutta miettii vielä.
Stenroth tulisi, mutta Suom. Pankin asiat estävät. Sitten seuraisi Nevanlinna ja Arajärvi. Vastustan Nevanlinnaa ehdottomasti. Stenroth mieluimmin. Ellei, silloin Arajärvi.
Odotetaan Stenrothin päätöstä. Hahl valitsee ennen Arajärven kuin Nevanlinnan. Samoin Soininen. – Presidentti kuuluu kiihk. vaativan Nevanlinnaa, mutta ei pidä Arajärveä kykenevänä. – N:nnan ja Araj. suhteen Erkko ja Ritavuori pitivät Arajärveä puollettavana.
Petsamosta oli vaadittu lisää sotaväkeä ja viljaa. ’’Väestö kiusaantuneena odottaa ottaako Suomi heidät huostaansa vai ei.’’ Pääministeri puolustaa että lähetetään heti viljaa Rovaniemestä poroilla, sekä satakunta miestä lisää.
Soininen yhtyi viljalähetykseen. Pappi (Järventaus) lähetetty. Suostuu sotaväen lähettämiseen.
Alkio samoin.
Inkerin avustus. Päätettiin, että Inkerin joukko otetaan rajavartioon à 500,000 kk. vartioimaan ruttouhkaa. Tulee Suomen sotilasjohdon alaiseksi. Vaadin jyrkästi Elfvengrenin poistamista. Sotaministeri puolsi häntä edes pataljonan päälliköksi. Pääministeri puolsi Elfvengreniä uskoen että hän on toiminut mitä parhaassa isänmaallisessa tarkoituksessa.
Päätettiin ettei E:tä jyrkästi eroiteta vielä, – vastoin minun ajatustani.
Petsamo. (jatkoa edell.) Ritavuori sanoi, että Perkjärven 300 ryssälle on pyydetty lupaa saada matkustaa Narviikiin. Pelkää, että niitä käytetään suomalaisia vastaan Petsamossa. Sotaministeri ei sitä uskonut. Vastustelee lisäväen lähettämistä, jopa vilja-apuakin. Pääministeri jo hieman hermostui saamattomuuttamme. Alkio ja Hahl puolsivat ehdottomasti viljan ja miesten lähettämistä.
Päätettiin heti sähköttää Valleniukselle että lähetetään heti porokyydillä jauhoja, varaväkeä rajalle sekä pappi Järventaus.