Lauant. 9. p. Marrask.

Komitea vahvisti välikysymyksen uusista vaaleista. Ryhmä päätti välikysymyksen tehtäväksi ja valitsi ed. Hahlin sen tekijäksi.
Asetettiin valiokunta ehdottamaan valiokuntien jäseniä. Valittiin: Kallio, Joukahainen, Haapanen, Saarelainen, Lohi.
Mitään alotteita, jotka eivät johdu tilanteesta, ei nyt tehdä.
Selostin eilen iltaisen tasavaltalaiskokouksen neuvotteluja ja päätöksiä.
Toisten ryhmien kanssa valmistamaan sotakorvaus-alotetta valittiin Kokko, Manner, Luopajärvi.
Salovaara oli yhä poissa, saapumatta valtiopäiville. Herätettiin kysymys mitä olisi tehtävä? Päätettiin lähettää eduskuntaryhmän kirjelmä jossa lausutaan paheksuminen hänen pois jäämisestään, vaaditaan hänet tulemaan, tahi toimimaan niin että tulee varamies.
Vakka-Suomi -lehteä oli tarj. Maalaisliitolle. Ei katsottu voitavan ryhtyä sitä ostamaan, mutta ajateltiin että voitaisiin paino kenties ostaa ja siirtää jonnekin muualle.
Ryhmäkertomukseen on minun kirj[oitet-tava] hallitusmuoto-asiasta.
Teokseni ’’Ihminen ja kansalainen’’ myin tänään Edistysseurojen Kustannus Oy:lle. Saan 25 % bruttohinnalla. Painetaan aluksi 3000 kpl. Hinta siinä 4:50 tienoilla.
Välikysymyksen uusien vaalien toimeenpanemisesta kirjoitin tänään. Hahl esittää sen.
Illalla soitin kotiin. Sain kuulla Annikan äänen! He voivat kaikki hyvin. Kerttu on eilen lähtenyt Hämeenlinnaan.
Lapsi meni siis ensikertaa maailmaan an-saitsemaan omaa leipäänsä. Näin pitikin. Huo-menna kirjoitan hänelle. Tänään kirjoitin Allille.
Lasten pitää saada aikanaan koetella sii-piään. Niistä tulee itsenäisempiä ja reippaam-pia. Kelpaavat sitte johonkin. Sitä paitsi, ainai–nen olo Momman ja Tädin kanssa murhaa henkisesti nuoren ihmisen. Sitä ei kestä. Anni-raukalla on raskas taakka heistä. Mutta kun sinne nyt tulee palvelija, tuon Annin tänne vähäksi aikaa virkistymään.
Jumala siunaa maailmaan mennyttä Kerttua! Ohjaa hänen askeleitaan, mieltään, harrastuksiaan. Jumala, minä velvoitan Sinua Isää, varjelemaan häntä, Allia ja Paavoa, sillä minä en kykene, enkä ylety!
Saksan keisari luopunut kruunustaan!
Tämä maailmaa järkyttävä uutinen saapui tänään klo ½ 9. Relander oli sen saanut Saksan lähetystön sanomalehtiosastolta.
Niin menee maailman komeus!
Saksalainen tri [nimi puuttuu] oli sanonut: Eikö Suomen hallituskin jo ala tuntea aikaansa?
No! Ja missä nyt ovat monarkistiemme kuninkaalliset tuet, hallitsijahuoneitten ulkomaiset sukulaissuhteet?
Saksassa on käynnissä yleinen vallankumous. Bolshevismi levenee nopeasti. Alkumerkit samaan suuntaan kuin Venäjällä?
Nyt luulevat Englanti ja Ranska olevansa väkeviä! Kuinka sokeita. Niiden vuoro tulee aikanaan. Tulee Ruotsin ja Norjan vuoro.
Professori Gebhard kirjoitti Suomettareen äsken häpeevänsä Suomen kansan puolesta. Minusta hän olisi voinut hieman odottaa, olisi saanut hävetä useamman kansallisuuden puolesta.
Kuinka käy Suomessa? Asema on niin kriitillinen, että täälläkin voi puhjeta minä päivänä tahansa. Pelätään että saksalaiset sotamiehet ovat yhteistoiminnassa punaisten kanssa.
Merkillistä! Että meillä on juuri huomenna yleinen tasavaltalaisten kokous, kun tänään keisari Vilhelm luopuu kruunusta.
Ja – saammeko maanantaina professori Ingmanin tuoman tiedon ’’kuninkaamme’’ pyytämästä lykkäyksestä!