Lauantaina 10. Toukokuuta

Valtioneuvostossa tänään päätettiin lopullisesti jakaa jääkäreille 10 milj. Eduskunnan myöntämä lahja, à 200 mk. kuuk. miehelle, kesäk. 1 pnä puolet ja lokakuun 2 pnä puolet.Tarkastuskomissioniin tarkastamaan sota-intendentuurin sotasaaliskomitean ja elintarveministeriön kauppahommia, päätettiin kehoittaa ryhmiä ehdottamaan edustajiaan.
Hallitusmuotoesityksen allekirjoittaminen ei tänäänkään voinut käydä päisin, kun valtionhoitaja ei ollut vielä valmis sitä allekirjoittamaan.
Ruotsalaisten vaatimukset. Ministeri Söderholm ilmoitti ruotsalaisen puolueen aikovan tehdä välikysymyksen Vaasan läänin jaosta, ruotsalaisesta hiippakunnasta ja ruotsalaisesta kouluhallituksesta. Sen vuoksi olisi hallituksen nyt valmistavasti määrättävä kantansa.
Soininen on ryhtynyt toimiin laatiakseen lakiehdotuksen ruotsalaiseksi hiippakunnaksi, johon tulisivat enemmistöltään ruotsalaiset pitäjäät. M. m. Helsinki ja Vaasa tulisivat suomalaisiin hiippakuntiin. Luuli että ruotsalaisten vaatimuksia voitaisiin tällä tyydyttää.
Kouluhallitukseen oli ajateltu ruotsalaista jaostoa, joka varmistaisi asioita, päätösvallan jäädessä yleiselle osastolle.
Mutta 9 jäsentä 7 vastaan kannatti kokonaan eri ruotsalaista osastoa.
Alkio ilmoitti vastustavansa Vaasanläänin jakoa periaattellisista ja käyt. syistä. Se ei voi tapahtua ilman hallitusmuodon muutosta. Hiippakunta ja Kouluhallituskysymyksessä ei vielä tahdo lopullista mielipidettään sanoa, mutta on yleensä vastustavalla kannalla.
Söderholm olisi taipuvainen tekemään eduskunnalle esityksen Vaasan läänin jaosta ja Vaasan kaupungin asemasta siinä.
Soininen, enempää kuin Alkiokaan, ei voinut ymmärtää mitä hyötyä olisi hiippakunta- ja kouluhallitusjaosta. Kirkkolaissa on säädetty että alote hiippakuntain jakoon on lähtevä Kirkolliskokouksesta. Mutta Ingman, y. m. katsoneet, että eräs kirkolliskokouksen päätös ovat sen tehneet mahdolliseksi, ettei Kirkkolaki estä tätä jakoa.
Hahl ei voisi kannattaa kielellistä läänijakoa, mutta kuntia laajemmista itsehallintopiireistä olisi saatava lainsäädäntö aikaan. Hiippakuntajakoon ei näe olevan asiallisia syitä. Pitäisi olla eri uskonto. Ei ole asiallisia perusteita. Kouluhallituksen jakoon ei näe asiallisia syitä sitä vastustaa. Tuntuu luonnolliselta että ruotsal. koulujen asiat hoidetaisiin eri osastossa.
Vennola kannattaa ruotsalaista hiippakuntaa. Koulujaostoa puoltaa. Läänin jakoon kielellisellä perusteella ei ole asiallista syytä, asia on ratkaistava kuntaa laajemman itsehallinto-järjestelmän perusteella.
Venäläis-kysymys -valiokunta kokoontuu tänään klo 4,15.
Kokoontui. Mielenkiintoinen keskustelu. Suunniteltiin menettelyt pääohjelmalle joka sitten valmiina vietäisiin ryhmiin.
Ilta oli yksinäinen. Melkein kaikki edustajat olivat matkustaneet maalle. Soitin Hämeenlinnaan, Alli oli puhelimessa, ilmoitin tulevani sinne huomenna. Yritin myöskin Laihialle kotiin, mutta en päässyt.
Istuin ja kirjoitin Ilkkaan.
[leike: ”Uudenmaan läänin jakokysymys]