Lauantaina 21. Kesäk.

Hallitusmuodon ratkaisu Tuleeko tästä se suuri päivä? Eilen illalla kerrottiin että kokoomus on hajoamistilassa tässä asiassa. Elettiin toivossa. Sosialistien taholta epäillään.
Kokoonnutaan täysistuntoon klo 9. Istunto alkaa. Luopajärvi, Raatikainen, Manner, Arfman, Pesosveljekset – myöhästyneet! Hermostusta. Edistysmielisten penkit ammottavat tyhjinä. – Onneksi pyytää oikeisto useita puhevuoroja. P. Virkkunen, Suolahti, R. Erich – no! Kyllä ne siksi ehtivät.
Virkkusen puhe on ala-arvoinen itseylistely ja keskustan solvailutulva. Ja vielä ala-arvoisempi Suolahden. Ymmärrän, että he tällä tavoin turvaavat peräytymisretkeään. Ja sen saattaa heille kernaasti suoda! Setälän hyppiminen orrelta toiselle. Erich R. pelastaa aseman arvokkaalla esiintymisellään. – Juttelen Danielson-Kalmarin kanssa. Hän on saapunut eduskuntaan seuraamaan asiainmenoa. Klo ½ 11 äänestys kiireellisyydestä. Tulos 163 – 23. Siis voitto! Tunnin loma, sosialistit haluavat neuvotella, asettavatko he ehtoja lopulliselle hyväksymiselleen. – Silloin hallitus kokoontui hallituksen huoneessa ja neuvottelee onko armahdusmanifesti julaistava heti ennen äänestystä, vai jälkeen. Päätetään julaista heti jälkeen. Jännitystä.
Vihdoin ovat sosialistit valmiit. Äänestys. 165 hyväksyy 22 hylkää.
Se on valmis! Klo 12 täsmälleen. Lassi puhuu suomeksi ja ruotsiksi. Pääministeri esittää eläköön Suomen tasavalta! Huudetaan.
Se on juhlahetki! Historiallinen hetki. Maalaisliittolaiset ovat johtaneet tasavallan vaikeuksien läpi vapauteen. Maalaisliittolaiset hallituksessa ovat ajaneet painolla sitä politiikkaa joka voi [johtaa] tulokseen, maalaisliittolainen oli puhemiehen vasarassa…
Se on valmis!
Olen joka aamu ja ilta rukoillut Jumalaa hallitusmuotomme puolesta. En ole rukoillut tasavaltaa, vaan hyvää hallitusmuotoa.
Minä uskon että se on saatu.
Kunhan vain nyt kykenisimme nousemaan hallitusmuotomme toteuttajaksi!
Keskustelin professori R. Erichin kanssa. Minun käsitykseni hänen luonteestaan yhä kasvaa.
Olenkohan osunut tässäkin sattumalta oikeaan?
Kävin ministerivaliokunnassa [muistiinpano hallitusmuototaistelun ratkaisuselostuksen keskellä]
Suhteesta venäläisiin neuvoteltaessa esitin ajatukseni valiokunnassa. Holsti: kaikki diplomatit pitävät sopimattomana että suomalaiset neuvottelevat epämääräisten venäläisten kanssa. Se komitea joka täällä on, on paljon sympaatisempi meille kuin Pariisissa istuvain. Koltshakin komiteaa ei ententte tunnusta. Venäläiset ruvenneet stratekisista syistä juonitella Petshamoa vastaan. Pariisissa ei kukaan ole vastust. Petshamon Suomeen liittäm. Ainoastaan Norja. Rajoista sovittava keskenämme. Kansainliitto konstateeraa. Alkanut asettua sille kannalle että meille on tehtävä uusi raja Venäjää vastaan, jolloin Aunus tulisi meille. Yhtä ja toista tiedossa Pietarin neutralisoimisesta. Jos ei se mene siihen toisten valtain tahdosta, emme voi siihen vaikuttaa. Motiveerauksen kannalta liittyy Alkioon. Itämeren neutralisoiminen on toinen asia. Ensi kuukausina ententen Venäjän ohjelma toteutettava, kun ensin Saksa on selvänä. Mahdollisesti tulee Itämeren neutralisoiminen pian kysymykseen.
Täältä oli tullut sähkösanoma Pariisiin, jossa ententeltä vaadittiin 500 milj. Pietarin valtausta varten. Mahdoton siellä! Tukholmassa oli Stenrothin pyynnöstä kysynyt Englannin edust. rahamäärää, mahd. lainaa Pietarin matkaa varten. Mahdoton, oli vastattu. Entente ei tahdo sitä.
Nyt on Venäjän pohjoinen rintama irtautunut inkeriläisistä ja lupauksista ententelle. Entente ei nyt millään tavalla tukea, vaan jää odottavalle kannalle. Stahovitsh tehnyt itsensä mahdottomaksi. Entente tahtoo ensin järjestää saksalaisen problemin, tulla sitten vasta venäläiseen problemiin. Ne pelkäävät, että suomalaiset jouduttavat liiaksi Pietariin menoa. Odotettava. Mutta neuvotteluja jatkettava sitoumuksilta ja luottamatta.
Sotaministeri kyyditsi minut autollaan eduskuntaan.
Äänestettiin 25 milj. Myönnettiin yksimielisesti! Sosialistit puhuivat hieman vastaan, mutta eivät vaatineet lippuäänestystä.
Tämä on suuren yksimielisyyden päivä.
Keskusta hallitsi asemaa erinomaisesti! Hallitusmuotokeskustelussa ei enää puhuta sanaakaan, paitsi Kaskinen.
Vieriköön nyt riemuviesti yli maan – maailman. Suomen eduskunta on voittanut itsensä.
Ja hallitusvalta, – kenen käsiin? Presidentiksi R. Erich, sotaväen ylipäälliköksi – Mannerheim.
Hallitusmuoto Suomen tasavallalle on siis valmis! Nöyrä kiitos Jumalalle.
Malmivaara oli luulotellut siinä olleen ’’Jumalan sormen’’ mukana, kun hallitusmuoto viime lauantaina 1:llä äänellä evättiin kiir. julistamasta. Eiköhän se pikemmin ollut siinä, että perustuslakivaliokunta erehdyksessä jätti mietinnössä, joka annettiin hallitusmuotoasiasta hallituksen esityksen johdosta mainitsematta, että samalla oli käsitellyksi tullut eduskuntaesitys? Siitä yksin johtui että asia voitiin niin nopeasti uudelleen käsitellä. Hallituksen esitystä ei olisi voitu saada aivan nopeasti. Eroava oikeusministeri ilmoitti, ettei hän suostuisi antamaan sellaista esitystä muuttamatta, kuin se, jonka eduskunta oli hyväksynyt. Maalaisliiton ja edistyspuolueen ryhmäin taholta tuotiin kuitenkin esiin se ajatus, että hallituksen esitys, jos se annetaan, pitäisi olla täsmälleen samallainen kuin hylätty ehdotus.
Niin jäi esitys antamatta.
Alli on ollut tänään luonani.
Matkustimme yhdessä. Hän jäi H:linnaan, minä menen kotiin.