Lauantaina 26 Huhtik.

Valtioneuvostossa Aunuksen retken apuväen pestauskysymys. Pääministeri: Kokoomuspuolueen neuvottelijat olivat lausuneet sen mielipiteen että sotaministerin esitykseen olisi suostuttava. Mutta hallituksen pitää pitää ohjakset käsissänsä.
Maalaisliiton puolesta ilmoitettiin suostutun. (Ryhmä oli antanut edustajilleen avoimet valtuudet).
Edistyspuolue: Enemmistö suostui siihen että rajalle voidaan pestata reservi, mutta sitä ei ole vietävä rajan yli muuten kuin hätä-tilassa. Pieni vähemmistö (2–3) arvelevalla kan-nalla.
Ruotsalaisella ryhmällä ei ole mitään 1000 miehen joukon pestausta vastaan. Ryhmä kannattaa hallitusta mikäli tämä retki Aunuk-seen ei ole valloitusretki, vaan suojelusretki. Hallituksen on viipymättä ryhdyttävä toimiin maan puollustuksen suhteen.
Aunus. Elintarveministeri: Sortavalassa on ½ milj. kg. viljaa varattuna. Samoin muutama tuhat kiloa silavaa. Tammisuossa 150,000 kg. siemenviljaa. Aunus voisi tulla näillä toimeen 1 kk. Aunuksen hallituksen jäsenillä Aunuksessa taloudellisia etuja valvottavana. Vinter vapaa. – Aunukselaisilla pitäisi oleman kätköissä viljaa.
Varastojensa siis luulee kestävän pitemmänkin aikaa.
Sisäministeri on jo antanut määräyksen ettei rajan yli pääse epäilyttäviä aineksia.