Lauantaina 28. Syysk.

Tänään tapahtui valtiopäivien avaaminen – En ymmärrä mistä se johtuu, mutta narripeliltä minusta tällä kertaa tuntui jumalan palvelus kirkossa enempi kuin koskaan ennen näissä tiloissa. Malmivaaran saarna tekstistä: ’’Herra jos Sinä olisit ollut täällä, hän ei olisi kuollut”, tuntui entistä ontommalle ja tyhjälle. Nämä ihmiset elävät niin hirveästi pinnalla, mielikuvituselämää. Eilen kävin teatterissa, asetan nyt kirkossa käynnin ja teatterin rinnakkain ja – kumpikin heiluu ilmassa. Elämän todellisuus on raskasta. Se huokaa pusertaen verisiä kyyneleitä. Taide ja uskonto viihdyttelevät pinnalla kelluvia ihmisiä kuin lapsia. Himmentävät todellisen elämän tuntua. Uuden hallitusmuoto-esityksen hallitus antaa. Mutta sillä ei asia korjaannu. Kansa on nyt kerta kaikkiaan suututettu. Armeija on katkeroitettu. Jos mekin luovumme kansan oikeudesta säätää hallitusmuotonsa, ei ikinä kansa jätä sitä rankaisematta. Niin ikään, me sidomme sillä isänmaamme kohtalot Saksaan. Silloin jää meille sotivan vallan asema rauhanneuvottelussa. Mutta se vie isänmaamme kansan katkeruuden kera perikatoon.
Suomi pitää saada puolueettomaksi. Sille pitää saada Euroopan takeet! Me emme saa syöksyä sotaan. Jumala meitä armahtakoon! Suomen ympärykset, Pohjanlahti, Suomenlahti, Muurmanin rannikot ja Vienanmeri, Muurmanin rata ja Pietari puolueettomiksi. Se on Euroopan rauhan välttämätön elinehto ja Suomen ainoa varma itsenäisyyden-takaus.
Olen lukenut uuden hallitusmuoto-esityksen. Tämä on narripeliä! Melkein sanasta sanaan sama, joka on pantu lepäämään. Ei mitään myönnytyksiä kansanvallalle. Mutta minä ymmärrän mitä tarkoitetaan: ne haluavat saada nuorsuomalaisille tilaisuuden tulla monarkistien joukkoon ja kuninkaan vaaliin, sekä sisällytetyksi tähän vallanperimys -lakia koskevan edellytyksen. Kenties arvelevat jonkun heikon sielun meistäkin horjahtavan. Kiireelliseksi julistamisen puolesta toivovat he äänestävän: Lohi, Nurmela, Kallio ja Pehkonen.