Lauantaina 6 p. Heinäk.

Hallitusmuoto. Tänä aamuna tarkastimme ja hyväksyimme lopullisesti me tasavaltalaiset perustuslakivaliokunnan jäsenet, tasavaltaisen hallitusmuoto-vastalauseemme.
Sittemin kokoontui perustuslakivaliokunta tarkastamaan mietintöä.
Ingmanin vastalauseen alla kielipykäliin tapaamme myöskin herrojen J. E. Antilan ja Onni Rantasalon nimet! Puhumattakaan Malmivaarasta ja Bergrothista. Osittain olivat he kaikin kaikissa. Antila äänestämässä kielipykäliä pois. Kun Ingman viime istunnossa pyysi, että asia otetaisiin uudelleen esiin, ja meidän puolelta sitä vastustettiin, puolsi Malmivaara kyllä Ingmania, mutta Antila ja Rantasalo eivät puhuneet mitään. Näin olen heillä ei ole oikeutta kirjoittaa tuon vastalauseen alle. Mutta sitä ei tietysti kukaan estä.
Ruokosalmi kävi tänään tapaamassa ja maksoi Pyrkijän lunastuksen toisen maksuerän 5000 mk.
Presidenttijutut. Ruokosalmi taas kertoi miten monarkistien keskuudessa vallitsee pelko että minusta tulisi – presidentti! Sitä oli nyt kertonut R. Kojonen. Hänelle olivat Kyminlaakson kansanopiston opettajat tätä pelkoaan esittäneet.
Sanoin Ruokosalmelle ennen jo usein tätä juttua kuulleeni. Nauroin. Selitin, että minä en koskaan siksi tule, syystä että en siihen pysty. Minä olen koko sielustani kirjailija vain. Olen politikoinut aatteen, enkä persoonallisen nousun mielessä. En ajattele esim. senaattia koskaan. Minä kaipaan – kirjalliseen työhöni. – Kojonen oli kyminlaaksolaisille huomauttanut: eikö se kansanopistomiesten kannalta olisi kylläkin suotavaa jos sellainen mies kuin Alkio olisi presidenttinä. Siihen eivät olleet enää vastanneet.