Lauantaina 8 Kesäk.

Perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin asevelvollisuutta koskevat perustuslainsäännökset. Uuden Suomen turvaamiskomitea on nimenä eräällä komitealla joka pestaa sotaväkeä laitokseen joka tarkoittaa monarkistisen hallitusmuodon toteuttamista. Toimisto on Holman konttorissa Pohjolan talo.
Maaseudulla kuulutaan maaseutukaupungeissa pestattavan samaan tarkoitukseen sotaväkeä.
Maaseudulle on Suojeluskunnille lähetetty kyselykirjeitä kuinka paljon on kuningas- kuinka tasavaltalaismielisiä.
Viipurissa on kutsunnoissa merkitty kutsuttujen mielipiteet, kuuluvatko monarkisteihin vai tasavaltalaisiin.
[välissä teksti: ”Hallitusmuoto.
– Kuninkuutta ajetaan juuri suomalaista kansantahtoa vastustavassa hengessä.
– Monarkistien vallankaappaushanke on samanluontoinen kuin sosialistienkin.
– Eikö kuningas ole puoluemies. Hovipuolue!
– Kristillisyys ja monarkia tai tasavalta. Saksa kielteisen sosialismin, Pohj. Am. [Yhdysvallat] maht[ava] lähetystoimen ja vapaan kristillisyyden maa.
– Kuninkaitten uskonnollisuus – Venäjän hallitsijat.
– Valta kansalla, vai harvoilla?
– Kansa nousi verensä uhalla sen tasavallan puolesta joka perust. jouluk. 6 p. Sitä yritti ensin hävittää bolshevistinen harvain valta, nyt on astuneet esiin vanhat poliittiset riitelijät, jotka jo routavuosina sotkivat maamme politiikan.
– Maan rauhoittamisen kannalta ei ole viisasta ottaa kansalta pois valtaa, vaan toteuttaa sitä. Se on lujempi rauhantae kuin kuningas ja häntä ympäröivä rangaistus-sotajoukko.
– Hallitusmuoto ei ole pääasia, vaan se miten hallituksen johtaja tuntee kansaansa, tahtoo ja kykenee toteuttamaan sen parasta – – -”]
Tasavaltalaisten perustuslakivaliokunnan jäsenten neuvottelu tasavaltalaisen hallitusmuodon suhteen meidän ja nuorsuomal. kesken olevista erimielisyyksistä.
Ehdolla, että alistetaan ryhmän tarkastettavaksi – luvuin 14 § veto-oikeuden kiellosta.
18 §lään suostuivat nuorsuomal. välillisiin vaaleihin. Ehdotetaan Vreden vastalauseen mukana valittavaksi valitsijamiehiä.
22 ja 31 §lät alistamme ryhmälle, suostumatta myönnytyksiin ennakolta.
72 § 3 mom. luovuin. Sam 83 §.