Lauantaina 9 p. jouluk.

Aamupäivällä senaatissa. Hbl. kertoo luotettavista lähteistä saaneensa tietää että viljalähetysten Suomeen tulon estämisen ovat Valkeasaaressa toimittaneet yksissä neuvoin sotaväen kanssa Suomen sosialistit, siten aiheuttaakseen vaikeuksia nykyiselle senaatille ja kuohuttaakseen nälkää näkevän kansan suuttumusta – hallitusta vastaan. Tämä yhteydessä Sirolan tiedonannon kanssa alkaa paljastaa näiden herrojen puuhat. Edustajapalkkio-kysymyksen tullessa esiin [perustuslaki]valiokunnassa, ehdotti K. Manner nyt, että maalaisedustajille ainakin maksettaisiin 40 mk., mutta helsinkiläisille vain 30 mk. Kujala puolsi 40 mk. kaikille. – Antila ilmoitti suomalaisen puolueen ryhmän kannattaneen 40 markan palkkaa. Ingman kannatti Mannerin ehdotusta 40 mk. maalaisille ja 30 mk. pääkaupunkilaisille näiltä valtiopäiviltä. – Hultin. Hänen ryhmänsä jäsenet, ne joita puhutellut, olivat tyytyneet 30 mkn palkkaan.
Mäkelin ilmoitti ettei hän voi perheelleen lähettää nykyisestä palkastaan mitään. Puolsi samanlaista palkkaa kaikille.
Rosenqvist katsoi, ettei kahtalaista palkkaa ole määrättävä.
Alkio: on aivan oikea se perustelu, että helsinkiläisille nyt maksetaan sama palkka kuin maaseutulaisille. Meidän asemamme arkaluontoisuus siinä, että meillä on nyt valta määrätä palkkamme. Viime valtiopäivillä kuuluu elokuultakin kannetun palkka. Se tekee kiusalliseksi asian.
Antila. Suomalaisen puolueen edustajat olivat puoltaneet à 40 mkn korotusta, ettei tulisi turhaa keskustelua.
Vatanen olisi korotuksen kannalla. Hän olisi valmis puoltamaan senaattorien palkkoja yhtä alhaisiksi kuin edustajain. Hän olisi sellaiseen valmis.
Ståhlberg ei kannattanut korotusta. Eihän palkka suuri ole, mutta se vastaa kuitenkin 10,000 mkn vuosipalkkaa.
Rosenqvist: Viime lokakuuhun nousi professorin palkka vain 27 mkaan kuukaudelta.
Äänestys: 30 mk 6
40 mk 11
Porvareista Antila ja Ingman ja Rantasalo äänestivät 40 markan puolesta. 30 markan puolesta: Alkio, Juutilainen, Hultin, Rosenqvist, Estlander ja Ståhlberg.
Ilmoitin panevani vastalauseen johon ilm. Hultin yhtyvänsä. Samoin ilm. vastalauseen Rosenqvist ja Estlander. Juutilainen tulee siihen yhtymään.
Ryhmä päätti yksimielisesti hyväksyä 30 mkn päiväpalkan.
Laki- ja Talousvaliokunnasta toi Nurmela harkittavaksi ehdotuksen tulojensa ilmoittamisesta kunnallisverotuksessa. Asetettiin valiokunta, johon tulivat L. & T.vkn jäsenet sekä Luopajärvi, Leinonen ja Niukkanen harkitsemaan ehdotuksia.
Luettiin toimikunnan laatima kirjoitus, joka oli laadittu vastaukseksi sanomalehdissä julaistuun kirj. maalaisliittoa vastaan.
Välikysymystä ehdotti Vuorimaa tehtäväksi sen johdosta, että Hbl. kertoo sosialistien olleen mukana venäl. sotaväen kanssa estämässä viljantuontia maahan. Päätettiin kysästä senaatin puolelta mitä tästä sanotaan siellä.
Ilmoitetaan: Valkeasaaressa 250 lastia viljaa Suomen sosialistien ja sotaväen takavarikoimana.
Lahteen tuoneet Rahja ja punakaartilaiset 84 kuularuiskua. Jaakkimassa punakaarti ja kansalliskaarti yhtyneet.
[viereisellä sivulla: ”Kansallisen verenvuodatuksenuhka on vältettävissä vain sillä, että punakaarti ja valkokaarti yhtyvät.”]