Maalisk. 11 p. Maanantai

Viaporissa? Ryssiä, vai punakaartil. A-o kertoo, että siellä on vielä ryssiä.
Saksalaiset ilm. Pietariin että he ovat tuoneet Suomeen sotaväkeä kukistaakseen Suomessa laittomat elementit ja ilm. tehneensä rauhan Suomen kanssa. (N. Vjek.)
Rauhan kokous
Moskovassa pidetään 14 Maalisk. Silloin päätetään.
Ruotsin Sinikirja
Ruotsin hallitus on antanut sinikirjan, jossa selitetään, ettei se ole tahtonut vasten Suomen tahtoa vallata Ahvenanmaata, huolimatta siitä, että osa Ahvenanmaan kansaa oli pyytänyt päästä Ruotsin yhteyteen. (N. Wj.)
Suomen hallitus
on julaissut vastalauseensa Ruotsin Ahvenanmaan valtausta vastaan, sekä selittänyt ettei ole pyytänyt aseita eikä apua Ruotsilta. Gripenberg selittänyt että hän on sen tehnyt omasta alotteestaan, (N. Vj.)
Pohjoisen Suomen sanomalehdet, kertoo N. Vj. kertovan, että siellä kasvaa yhä monarkistiset pyrkimykset. Ehdokkaana kuningasistuimella mainitaan Saksan prinssi Oskar.
Sota Saksaa vastaan?
Kansanvaltuuskunnassa kerrotaan olleen esillä kysymys suhtautumisesta Saksan sotaiseen lähentelyyn. Tokoi ja Sirola piti olleen sitä mieltä, että Saksaa ei voida vastustaa. Mutta Haapalainen: ’’Me julistamme sodan Saksalle.’’
Tämä piti tulleen päätökseksi.
Helsingin varustukset
N. Vj. tietää että Helsinkiä varustetaan etelästä Saksaa, pohjoisesta valkokaartilaisia vastaan.
Eräs lausunto
Kansanvaltuuskunnan joku jäsen: Saksa on tähän saakka sotinut orjajoukkoja vastaan, mutta nyt saavat varustautua luokkatietoista työväkeä vastaan.
Punakaartiin meno.
P.k:laiset hakeneet Hgin kivilouhokselta pakolla työmiehiä punakaartiin. Eräs mies oli katkerasti itkenyt.
Kautskyn terveiset
Suomen Kansanvaltuuskunnalle oli tuonut V. Vuolijoki. Niitä vastaanottamaan kokoontui koko valtuuskunta. Kautsky oli sanonut: ’’Minä olin luullut, että Suomi on sivistynyt maa, jossa bolsevismilla ei ole edellytyksiä. Mutta minä olen surukseni huomannut nyt pettyneeni. Sanokaa minun terveiseni Suomessa, että bolsevismi on sosialismin vaarallisin vihollinen.’’
Vuolijoki oli itse samaa mieltä ja sanoi Haapalaiselle: ’’Minua voidaan nyt pitää vastavallankumouksellisena. Mutta jos te aijotte minut ampua, niin ampukaa edestä, eikä takaa, salaa.’’
Kansanvaltuuskunta oli hyvin nolona.
Motsambique Suomen siirtomaaksi on ajateltu Saksassa, kertoo N.Vj.
Pääneuvosto ja sota.
Pääneuvostossa kerrotaan, lauantaina äänestetyn sodan jatkamisen ja lopettamisen välillä. Jatkamisen puolesta äänesti 3 äänen enemmistö.
Tapaamisia.
Kuulin että O. Lahdensuo olisi Tampereella vangittuna. Lähdimme kuulustelemaan asiantuntijalta. Tosi se on. Säälittää miestä, hän on sairaskin. Miten jaksanee?
Malmivaaraa yritin tavata. Sain vain puhelimessa sen tehdä.
Saksalaiset Turussa?
Kerrotaan heidän tulleen Turkuun. Epäilen uutista. Turun saaristossa voivat olla. Rymättylässä.