Maaliskuun 31 pnä

Ryhmä kokoontui Suuren valiokunnan huoneessa. Se on nyt luovutettu meille! Vuorimaa vanhimpana jäsenenä avasi kokouksen.
Minut valittiin puheenjohtajaksi. Suostuin. Pidin ryhmälle tervehdyspuheen. Varapuhemiehiksi valittiin ryhmälle: Kokko ja Hahl. Sihteereiksi Joukahainen, Manner ja Hanhisalo.
Ryhmäkertomuksen kirjoittajaksi valittiin Manner.
Väliaikaiseen neuvottelukuntaan toisten ryhmien kanssa valittiin Kallio, P. V. Heikkinen, Alkio, Luopajärvi ja Kokko.
Aunuksen lähetystö ja Komitea kävivät ryhmässä selostamassa Aunuksen kysymyksen tilaa pyytäen ryhmän myötätuntoa. Ryhmän puolesta ilmoitin, että vaikka nykyinen ryhmä ei olekaan vielä tätä asiaa käsitellyt, luulen että edellisen ryhmän myötätunto asialle on nykyisessäkin ryhmässä jakamaton.
Puhemieskysymys:
Ryhmässä otettiin käsiteltäväksi puhemieskysymys.
Oma puhemiesehdokas päätettiin asettaa.
Alkiota ehdokkaaksi kannattivat Kallio, Luopaj. Niukkanen, y. m. Alkio ehdotti Relanderia esittäen perustellut syyt siihen miksi maalaisliiton ryhmän edun kannalta nyt ei saisi häntä ajatella pois rintamalta ja samalla syrjään ryhmästä. Kaikki katsoivat että Alkio olisi oikeutettu tuohon kunniapaikalle, mutta ryhmän etua silmällä pitäen monet kallistuivat siihen että häntä ei pitäisi uhrata.
Asetettiin toimikunta valmistamaan asiaa seuraavaan kertaan. Kallio, P. V. Heikkinen, Luopajärvi, Alkio ja Kokko.
Komitea ei päässyt yksimielisyyteen ehdokkaasta. Todettiin, että Relanderia eivät kaikki ryhmässä kannata.
Sitä vastoin toisia kyllä molempia. Lopulta katsoi Alkio olevansa velvollinen alistamaan vaalin ryhmän ratkaisuun. Esitettiin hänen ehdotuksestaan ryhmälle eri näkökannat, sekä että kaikki ehdokkaat alistuvat ryhmän päätökseen, poistuen kokouksesta ja jättäen asian ryhmän ratkaisuun.
Neuvottelu Edistyspuolueen kanssa. Edellä mainitut henkilöt olivat illalla neuvottelussa edistyspuolueen kanssa, jota edustivat: Mantere, Ritavuori, Torppa, Vuokoski.