Maanant. 11. Elok.

Kotkan lakot. Ylitirehtööri Böök teki selkoa käynnistään sovittelijana Kotkassa. Saanut vaikutelman, että työnantajat röyhkeästi kieltäytyvät neuvotteluista. Teki saman selostuksen valtioneuvostossa. Mannio ehdotti että sosialiministeri, elintarveministeri ja sotaministeri muodostaisivat komitean joka laatisi ehdotukseen taksaksi laivain purkauksissa. Sitä minä puolsin, Vennola ja Valdén vastustivat. Ehdotuksemme oli, että ehdotukset valmistetaan tulevaa tarvetta varten, eikä esitetä vielä. Vennola piti, että valtion toimenpiteet on lykättävä. Se ei estä sos.ministeriä valmistamasta taksaehdotusta y. m.
Castrén. Sos.ministerin hankittava tietoja onko lakkoon todellisia syitä. Vaarallista mennä lupaamaan lisiä palkkoihin, se vain innostaisi uusiin lakkoihin.
Monarkistien vallankaappauspuuhat.
Jo perjantai-iltana oli maisteri H. Stenberg kotiin lähtiessäni luonani ja hätääntyneenä esitti, että upseeristossa on joukko, jotka aikovat tehdä kaikkensa saadakseen aseman mahdottomaksi. Mutta sitten on toisia, etupäässä nuor. jääkäreitä jotka ovat laillisen järjestyksen puolella ja asettuvat lojaalisiksi hallitukselle. Nämä vaativat Ignatiuksen poistamista. Esitti listan uudeksi sotilaspäällystöksi. Se oli seuraava:
Armeijanjohdossa
Kenralimajuri Schauman.
adjutantti kpt. Tuompo
Ylipäällikön esikuntapääl. Kenr. maj. Berg.
Apulainen eversti Hägglund.
I div.p. Åkerman, 2 v. Gerich, 3 Vilkama.
Rannikkopuolustus ja laivasto: Kenraalimaj. Kivekäs, yleisesik., kenr. maj. Enckell, maj. Heinrichs.

Nyt tuli luokseni virastoon P. H. ja kertoo että ne suunnittelevat kapinaa.
Illalla tuli luokseni eräs luutnantti L, ilmoittaen edustavansa myöskin jääkärikapt. N. ja P.tä sekä kenraali K:ta [Kivekäs]. – He ilmoittivat, että täällä valmistetaan vallankaappausta. Kertoivat hätäisinä. Aijotaan tänne kutsua kokoon tk. 16 p:ksi suojeluskuntia, luotetuita. Ja niiden avulla sitten tuo kaappaus toimeen pantaisiin.
Ilmoitin asiasta Presidentille. Aijoin paljastaa jutun huomisen Ilkassa, mutta presidentti vastusti.
Hallituskysymys. Nyt oli pääministeri lopullisesti ilmoittanut luopuvansa. Oli saanut Mannerheimilta kirjeen. Vennola otti nyt toimekseen yrittää hallitusta.
Aunus. Porajärvellä hyökkäävät ryssät – punaset. Ramsay tahtoisi rajakysymyksen vuoksi kutsua kokoon eduskunnan. – Alkio katsoo että tämä on rajan puollustuskysymys, joten 25 milj. määrärahaa voidaan käyttää. Samoin Kallio ja pääministeri. Aunuksesta pyydetään etupäässä ammuksia ja konekiväärejä. Luvattiin otettavaksi Suojärven varastosta.
Pääministeri ilmoitti presidentille antaneensa tiedoksi, ettei hän voi jäädä hallituksen johtoon, koska kenraali Mannerheimin jäämisestä armeijan johtoon on hyvin vähä, josko ollenkaan toiveita.