Maanant. 11. Marrask.

Tänään esitettiin Fredrich Kaarlen vastauskirjelmä eduskunnalle. Paljon koreita sanoja. Lopussa lykkäys epämääräiseen aikaan. Ryhmässä
Mannerheimin kansallislahjaa koskeva asia oli uudestaan hallituksen taholta tullut esiin. Ryhmä ei sitä kannattanut.
Ryhmä ei kannata mitään muita kuin lakimääräisiä valiokuntia.
Rantakarilta oli tullut hallitukselle hälyttävä sähkösanoma, kuinka venäläiset kokoovat joukkojaan rajalle, siellä evakuoitu eräitä alueita, y.m.
Ryhmässä suhtauduttiin epäilyksellä sähkösanomaan. Luopajärvi kyllä luuli, että bolshevikit varautuvat Suomeen hyökkäystä varten. Varullaan siis oltava rajan suhteen. Nopeasti tehtävä jotain sotaväen suhteen. Sotaväkeen ja sen mielialaan suht. liian rauhallisia. Samaa Hahl, Relander. Kokko: Rantakari hermostunut mies joka ei nauti luottamusta Kannaksen väessä. Niukkanen: Monarkistit ovat rajalla ajaneet tarkoituksiaan bolshevikki-vaaralla. Tähän asti ei ole ollut odotettavissa vaaraa, mutta jos nyt Saksassa bolshevismi voittaa, tietysti ne hyökkäävät. Rantakari olisi ajettava pois ja armeijalle saatava sellainen johto johon ne luottavat. Ovat täydellisesti siinä käsityksessä, että heitä on petetty. Komentajaksi joku sellainen kuin Sihvo, johon luotetaan. Miehistö voi suorastaan kieltäytyä lähtemästä.
Lahdensuo epäili, että Rantakarin sähkösanoma on tarkoituksellinen, vahvist. monarkistien asemaa.
Loukko. Ruoan huonous ja vähyys on armeijan tyytymättömyyden syytä. Se tekee m. m. valkoisista punaisia. Sotamiehet sanovat: heillä on sianruoka ja saksalainen kuri. Rajalle saatava valpas vartiosto, puhelin pitkin rajaa, huolellisiin ja luottaviin käsiin. Muuten meidät yllätetään. Voitto riippuu ensi otteesta. Ylipäällikölle nämä tiedot.
Juutilainen: Tietysti vaara on olemassa. Totta kai sotaministeri on laittanut vahvat joukot rajalle. Olisiko lähetettävä lähetystö senaattiin. – Oli kuullut, että jääkärit joukottain eroavat. Rikkaita ryssiä on laskettu lahjoilla yli rajan. Alkaa jo olla rautatievaunussa ryssänkieli taas ylivallalla.
Nousi kysymys lähetystön lähettämisestä sotaministerin luo. Hyväksyttiin. Valittiin Kokko, Juutilainen, Niukkanen, Loukko.
Ryhmässä illalla esitin ryhmälle P. Nisulan kirjeen, koskeva kysymystä viljan Saksaan viennistä. Kallio sai toimekseen esittää Paloheimolle.
Esitin ryhmälle keskusteltavaksi ne kysymykset, jotka hallituksessa huomenna voisivat tulla sovintoehtoina puheen alaiseksi.
1. Palaamisesta tasavallan, se on joulukuun 6 p:n päätöksen kannalle, jolloin kuningaskysymys olisi heti poistettava päivänjärjestyksestä.
Rentola, Luopajärvi ja Niukkanen kannattivat.
Kallio vastusti, koska hänen mielestään ei ole mahdollista vaatia monarkisteilta tätä peräytymistä.
Luopajärvi. Nyt on uskallettava esittää koko vaatimus, ettei tulla liian myöhään. Yhtyi ehdotukseen. Monarkistien raskaat rikokset ovat niin suuret, että nyt ei ole enää helliteltävä.
Loukko oli keskusteluissa monarkistien kanssa, ja saanut havaita, että he luulevat uhkaavan myrskyn pian menevän ohi, jonka jälkeen luulevat taas saavansa tänne kuninkaan.
Juutilainen oli sitä mieltä, ettei olisi enää mentävä neuvotteluihin. Esitetty ohjelma paperille ja julaistava.
Lahdensuo Kallion kannalla.
Vuorimaa. Olemme vaatineet kansanäänestystä. Parhain joulukuun 6 pn kannalle palaamismuoto että vaaditaan hallitusmuodot kansanäänestyksen alaiseksi. Se on parhain ratkaisu.
Hahl: hallituksen on erottava, se on tärkein. Ei vaadi kansanään.
Kallio Juutilaisen lausunnon johdosta, että neuvotteluista kieltäytyminen tällaisena aikana on arkatuntoinen asia. Mentävä neuvotteluihin ja tuotava ryhmän kanta esiin. Pitäisi niillä, jotka hallituksen eroa vaativat, olla edes pari miestä, joita voitaisiin esittää.
Heikkinen. Hallituksen muutos ja uudet vaalit. Hallitukseen pitäisi löytää miehet. Ei yhtynyt niihin, jotka ainoastaan parjaavat hallitusmiehiä.
Relander. Tämä vaatimus on esitettävä, mutta paluu tie on tehtävä monarkisteille mahdolliseksi. Kansalliskok.
Joukahainen. Pyrittävä hallituksen eroon ja uusiin vaaleihin. Ei kannattanut Juutilaisen ehdottamaa kirjallista esiintymistä. Se käsitettäisiin agitatsioniksi, joka tämän yhteydessä olisi ilkeä sivumaku asialle.
Loukko kannatti hallitusmuotokysym. kansanäänestystä.
Leinonen Hahlin kannalla. Sotaväen mieliala saatettava hallituksen tietoon.
Takkula. Ensitöiksi vaadittava hallituksen eroa.
Luopajärvi myös vastusti Juutilaisen eristäytymiskantaa. On koetettava saada sotaväki ja talonpojat rauhoitetuksi.
Juutilainen huomasi ettei hänen ehdotuksensa saa kannatusta. Mutta kansan rauhoittamiseksi on tehtävä jotain. Tämä ohjelma julaistuna rauhoittaisi.
Lohi: olisi välttämätöntä tasavaltalaisten kanssa neu-votella hallituksen kokoonpanosta. – Kansanäänestys hallitusmuodosta on jo vanhentunut. Sosialistit hyökkäävät sitä vastaan sen vuoksi, etteivät ole saaneet ottaa osaa sen laatimiseen. Mieluummin kansalliskokous.
Alkio. Hallituksen uudistusvaatimus sisältyy siihen, että vaaditaan palaamista jouluk. 6 p. tilanteeseen. Siihen on päästävä, muuten ei selvitä. Kansanäänestys on vanhentunut. Kansalliskokous hyvä, mutta monarkisteja on vaikea saada sitä edellytt. lakia hyväksymään. Neuvotteluja ehdottom. jatkettava. Isänmaan ystävinä on pidettävä vastustajiakin.
Rentola iloitsi että oli silloin ryhmässä. Tehty viime keväästä asti hirveätä taantumustyötä. Tasavaltalaiset olleet mukana. Meillä ollaan teologi-politiikan vallassa, ja se on kauhea asia. Yhtyy Juutilaisen henkeen. Ankarat toimenpiteet välttämättömiä.
Kallio. Kansanäänestys vanhentunut. Monarkistit eivät mene kansalliskokoukseen. On vain vaadittava uutta hallitusta ja uusia vaaleja.
Vuorimaa. Valtiomuodon lopullinen hyväksyminen kiirein. Puolsi edelleen että kumpanenkin hallitusmuoto pantaisiin äänestyksen alaiseksi ensi vaalien yhteydessä. Svinhufvud ja hallitus pois, uudet vaalit.
Lantto tahtoi tasavaltalaista hallitusta.
Kokko tahtoi, että hallitusmuotoperiaate olisi ilmilausuttava vaaleissa.
1. Hyväksyttiin sekä 1:nen että kaikki seuraavat kohdat:
2. Valita väliaikainen presidentti valtionhoitajan sijaan, hän toimisi senaatin puheenjohtajana.
3. Uudet vaalit 1 p. Helmik. 1919.
4. Ulkopolitiikka puolueettomaksi.
5. Näille valtiopäiville vain raha- ja juoksevia asioita.
6. Elintarvikehankinta ulkomailta.
7. Senaatti tällä ohjelmalla.
Kysymys väliaikaisesta presidentistä.
Alkio esitti taas harkittavaksi Mannerheimin.
Puheenvuoroja käyttivät Rentola kannattaen; Juutilainen sam. mutta olisi hänet saatava toimimaan tasavaltaisen hallitusmuodon mukaan. Mannerheimilla hyviä puolia.
Vuorimaa. Mannerheimilla tuttavuuksia ulkomailla, voisi avustaa ulkomaalta viljaa sekä saada hyvät suhteet. Melkein ainoa mies, joka nyt voi pelastaa isänmaan.
Leinonen oli saanut hyvän käsityksen Mannerheimistä kaikin puolin. Parempaa miestä emme tällä kertaa saa.
Relander. Samalla kannalla kuin Juutilainen että olisi käytävä keskusteluihin Mannerheimin kanssa. Olisi asetuttava keskusteluihin Schaumanin kautta. Mannerheimin vaali selvittäisi sisä ja ulkopolitiikan.
Loukko ei ollut kuullut viime talvena hänestä mitään pahaa vaan hyvää. Mannerheim ei ollut tieten tehnyt yhtään harha-askelta. Hyväksyy täysin Mannerheimin.
Lahdensuo piti Mannerheimia ehdottomasti sopivana. Hänestä pitävät jääkärit ja muut sotilaat. Myöskin olisi täällä toinenkin kenraali, nim. Kivekäs, suomalainen.
Joukahainen ilolla yhtyy ryhmän kantaan. Se että sosialistit eivät häntä hyväksy, ei merkitse mitään. Ryhmän valmistettava tämäkin asia nopeasti. Neuvotteluihin, myös ohjelmasta. Toisten kenraalien edelle Mannerheimin asettaa hänen sijansa kansan psykologiassa. Se asettaa hänet Ståhlberginkin edelle.
Niukkanen yhtyy edellisiin.
Kallio: Nyt jo ollaan siinä, että jos tältä pohjalta lähdetään, että Mannerheim tulee Svinhufvudin tilalle. Siten välitila jatkuu. Jos saadaan presidentti Ståhlberg muodostamaan hallitus, silloin on jo kaksi miestä joihin voidaan nojata.