Maanant. 13. Maalisk.

Kianto kävi luonani. Asiana se tavallinen valitus. Surettaa sitä miestä. Ulkoasiain valiokunnassa selosti pääministeri Vennola seuraavaa:
Suomessa oltu arkoja Venäjälle viljanviennin sallimisessa. Vaadittu vakuuksia ettei se menisi muualle kuin Karjalan siviiliväestölle. Annettu vakuus. – Lukee sähkösanoman joka oli Moskovaan lähetetty. – Gylling ilm. Moskovaan että tila siviiliväestön keskuudessa on elintarvepuutteeseen nähden suuri. – Venäläiset rauhoittuneet. Ehdottavat rajanvartion tarkastuskomiteaa. Eräässä sähkösanom. väitetään että Karjalan pakolaisia harjoitetaan Suomessa sotilaallisesti. Samoin Puolassa. Jyrkästi kielletty. 11 pnä Venäjän hallitukselta tullut sähkösanoma, jossa ilmoitetaan että keskinäinen yhteisymmärrys on saavutettu ja kauppa voidaan alkaa. – Pääministeri: näyttää nyt että paremmat olosuhteet nyt saadaan aikaan. Jos Karjalaan menevästä vähästä viljasta joku osa menee armeijalle, niin se ei suuria merkitse. Kansa saa sitä. Hallituksella nykyään ei ole oik. kieltää vientiä ellei sitä selitetä sotakieltotavaraksi. Myös siemenviljaa viedään, mutta se on kallista, joten sitä ei syömäviljaksi käytetä. – Sitten esitti Trotskin eilen Moskovassa pitämän puheen. – Kauppa on alkanut. – Rajat rauhallisemmat. – Evakuoimiskomitea ryhtyy toimeen.
Ryömä kyselee ollaanko tekemässä myös Romanian eikä vain Puolan liitto? Ne puuhat olisi lakkautettava. Vaikea ruveta puolustamaan Puolan valloittamia alueita. Sodan pelkoa Venäjältä ei nyt ole. Kiire kutsua Holsti pois Varsovasta.
Pääministeri. Trotskin puhe Romanian liittopuuhasta joutava. Voi käydä ettei synnykään liittoa Puolan kanssa. Venäjällä ei ole oik. estää meitä liitoista. Emme voi rauhoittua Venäjän suhteen. Kuinka kauan Venäjä kestää? Pari vuotta? Lenin luulee kestävänsä 20 v. Hallitus on Tarton sopimuksen kannalla. Varullamme oltava Venäjän suht.
Voionmaa. Hauska kuulla pääminist. – Karjalan retki loppuun suoritettu. – Puolan liitto tehnyt tehtävänsä ja kannettava hautaan. – Näiden ikävien kokemusten jälkeen alkaisi olla aika neutraalisen alueen muodost.
Hakkila moitti ettei liittopuuhaa Puolan kanssa ole ennen ollut esillä ulkoasiain valiokunnassa.
Alkiolla on huono luottamus bolshevikien rauhan rakkauteen. Nyt se voi olla seurauksena Puolan kanssa suunnitellusta liitosta joka heille ei näy olevan yhdentekevä. Kaikki keinot kommunistien aisoissa pitämiseksi on käytettävä. Muistuttaa Trotskin aikaisemmasta puheesta. Kyllä ryssällä on aikomus hyökätä Suomen yli Eurooppaan.
Vennola. Venäjällä ollut jo aikaisemmin halu päästä selvyyteen Suomen kanssa. Aikaisemmin niillä oli 7 vaatimusta. Nyt niistä luopuneet.
Keto. Alkion lausunnon johdosta että välien kärjistyminen ei ole venäläisten vaan Karjalan retken aiheuttama.
Venäläisten epäluulo samanlaista meitä kohtaan kuin puheenjohtajan epäluulo meihin nähden. Mutta ne laskevat aikasuhteet toisin kuin puheenjohtaja ja aikovat suhtautua Genuaan vilpittömästi. Luulee että ne haluavat nyt säilyttää hyvät naapurussuhteet. Liittopolitiikassa niin suuria vaaroja että ne peittävät puolustuspoliittiset.
Ryömä yhtyi edelliseen. Ei ole tällä kertaa mitään vaaraa pelättävissä Venäjän puolelta.